Nyheter

Kyrkor enades i plan för församlingsplantering

Jonas Melin (SAM), Martin Alexandersson (EFS) och Cathrine Nygren (EFK) presenterade ett nationellt mål för mission och församlingsplantering vid en pressträff i Stockholm. Foto: A.C.F - Stockholm
Jonas Melin (SAM), Martin Alexandersson (EFS) och Cathrine Nygren (EFK) presenterade ett nationellt mål för mission och församlingsplantering vid en pressträff i Stockholm. Foto: A.C.F - Stockholm
År 2025 ska det startas fler församlingar än vad som läggs ned. Det målet avslöjade åtta samfund och missionsrörelser vid pressträffen. Foto: A.C.F - Stockholm
År 2025 ska det startas fler församlingar än vad som läggs ned. Det målet avslöjade åtta samfund och missionsrörelser vid pressträffen. Foto: A.C.F - Stockholm
Foto: A.F.C - Stockholm
Foto: A.F.C - Stockholm
Foto: A.C.F - Stockholm
Foto: A.C.F - Stockholm
Foto: A.F.C - Stockholm
Foto: A.F.C - Stockholm
Foto: A.C.F - Stockholm
Foto: A.C.F - Stockholm
Foto: A.F.C - Stockholm
Foto: A.F.C - Stockholm
Foto: A.C.F - Stockholm
Foto: A.C.F - Stockholm

Åtta samfund och organisationer har satt upp ett gemensamt mål för mission och församlingsplantering i Sverige. Målet är att se ett ökande antal församlingar i Sverige och planerna presenterade vid en välbesökt pressträff i Citykyrkan i Stockholm.

Publicerad Uppdaterad

Det känns fräscht att vi kan stå tillsammans. Vi behöver varandra, vi har olika gåvor som vi arbetar utifrån.

Marina Bratterud, metodstödjare för pionjärarbete, kårplantering och kårutveckling inom Frälsningsarmén

”Vidare”

Målet är för närvarande antaget av Adventistsamfundet, EFS, Equmeniakyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Svenska Alliansmissionen, Pingströrelsen och OM Sverige.

Bakgrunden till satsningen är en konstaterad nedåtgående trend både i antalet medlemmar och antal frikyrkoförsamlingar. Och det finns flera förklaringar till detta, bland annat sociologiska, som ökande medelålder, urbanisering som slår hårt mot små församlingar i utflyttningsbygder, men självklart även stora utmaningar med att föra det kristna livet och arvet vidare till nästa generation i den lokala församlingen.

Enligt statistik sammanställd av Öyvind Tholvsen, EFK, är Sverige ett missionsfält. Den detaljerade rapporten ”Frikyrkokartan ritas om” från 2016 visade att det mellan år 2000 och 2015 lades ned 887 församlingar, att det totala antalet församlingar i Sverige minskade med 624 och att antalet medlemmar sjönk med över 18 000.

Och det var just vid presentationen av nämnda rapport i juni 2016, inför ett antal samfundsledare, som tanken föddes att presentera en gemensam vision för församlingsplantering i Sverige.

Lång historia kort så presenterade nu i fredags en arbetsgrupp resultatet av arbetet så här långt. Målet lyder:”Vi vill hjälpa varandra så att våra församlingar senast 2025 planterar fler församlingar än vad som läggs ned.”

Med ordet församlingar avses här kårer, föreningar, gemenskaper och traditionella församlingar.

Martin Alexandersson, EFS, förklarade vid pressträffen i Stock­holm varför just för­samlings­planteringar anses vara så viktigt och centralt av de åtta samfund och organisationer som antagit målet.

– Parallellt med att det totala antalet församlingar fortsatt att minska mellan 2010 och 2015, så har medlemsminskningen planat ut. Öyvind Tholvsens analys är att de nästan 180 nya församlingsplanteringarna som skett mellan 2011 och 2015 bromsat denna trend.

Jonas Melin, Svenska Allians­missionen, slog fast att allt handlar om mission.

– Det handlar om missions­befallningen. Att predika evangeliet, göra lärjungar och plantera församlingar. Nya församlingar är ett sätt att nå fler med evangeliet. Fler församlingar når fler människor, framhöll Melin.

Han var även tydlig med att det inte finns någon motsättning mellan församlings­utveckling och församlings­plantering.

– Målet syftar till att hjälpa etablerade församlingar att växa och reproducera.

Cathrine Nygren, EFK, berättade om hur man tror att arbetet ska ske från nu.

– Varje samfund och organisation ska utse en nationell ledningsgrupp för församlingsplantering. För det arbete som kommer ur målet kommer ju att ske i våra egna sammanhang.

Tanken är att dessa ledningsgrupper ska träffas en gång om året i en Learning Community. Allt för att det blir verkstad på riktigt och inte en skrivbordsprodukt, menar man.

– Det stora med detta är att vi inte ser varandra som konkurrenter. Att gudsriket är större än att enskilda samfund ska växa. Det handlar ju om att ha ett fokus att vinna människor för Jesus, säger Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS till Världen idag.

Även Marina Bratterud, metodstödjare för pionjärarbete, kårplantering och kårutveckling inom Frälsningsarmén, ser fram emot det kommande samarbetet.

– Det känns fräscht att vi kan stå tillsammans. Vi behöver varandra, vi har olika gåvor som vi arbetar utifrån. Vi behöver stötta varandra för då når vi längre. Det här kommer att hjälpa Frälsningsarmén tillbaka till rötterna. Att vara framåt och erövrande.

Powered by Labrador CMS