Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Bild från förra årets sammanträden i Uppsala konsert och kongress. Foto: Samuel Björk

Kyrkomötets utskott vill inte se vigseltvång för präster

Kyrkomötets utskott ratar förslagen om att ta bort rätten för präster att avstå från att viga samkönade par. Det vore "ett avsteg" från det man lovade när samkönade vigslar infördes i Svenska kyrkan, menar man.

Nyheter · Publicerad 00:00, 2 okt 2015

Förra veckan hölls första sessionen av 2015 års kyrkomöte, Svenska kyrkans "riksdag". Då möttes ledamöterna i olika utskott för att diskutera de inkomna motionerna.

Två förslag som Världen idag berättat om i flera artiklar gäller den så kallade väjningsrätten; möjligheten för präster som av teologiska skäl inte kan tänka sig att viga samkönade par att avstå.

Socialdemokraterna, som är största nomineringsgrupp i kyrkomötet, stod bakom det ena förslaget om en översyn av hur församlingar hanterar frågan. Olle Burell, gruppledare för S, har dock medgett att målsättningen är att väjningsrätten försvinner.

Men Tillsyns- och uppdragsutskottet yrkar på avslag för motionerna.

"Utskottet konstaterar att det i flera sammanhang betonades att Svenska kyrkan kan härbärgera olika syn på äktenskapet och att detta också ska kunna få praktiska konsekvenser för enskilda prästers handlingsutrymme. Utskottet ser det som ett avsteg från det som då sades om kyrkomötet nu skulle göra det till ett villkor för prästvigning att säga ja till att viga par av samma kön", skriver man.

Och Läronämnden betonar i ett yttrande att 2009 års beslut "innebar ett förtydligande av att kyrkan som helhet och inte den enskilda prästen även fortsättningsvis ansvarar för människors tillgång till de kyrkliga handlingarna".

Sista ordet är dock inte sagt utan beslut fattas vid kyrkomötets andra session i november.

Som vanligt yrkas avslag på de flesta motionerna. Något som dock föreslås på eget initiativ av Budgetutskottet är att Svenska kyrkan ska avsätta 75 miljoner kronor extra, utöver kostnadsramen, till arbetet med flyktingar och asylsökande i Sverige och utomlands under 2016.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se 

Vilket EU-land ska bli först med att flytta sin ambassad?

Israelkommentar Hemkommen efter ännu en intressant resa till Jerusalem känner jag mig inspirerad att kommentera ambassadflyttningarna i Israel. I skrivande stund har...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.