Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Kyrkomötet tog avstånd från ”omvändelseterapi”

Kyrkomötet beslutade på tisdagen att Svenska kyrkan tar avstånd från ”omvändelseterapi och all form av verksamhet som syftar till att bota eller omprogrammera sexuell läggning eller könsidentitet”. Det stod klart efter att innehållet i två motioner debatterats.

Nyheter · Publicerad 06:50, 24 nov 2022

Två av motionerna till årets kyrkomöte handlade om att Svenska kyrkan skulle uttala ett avståndstagande mot alla former av verksamhet som syftar till att ”bota”, bedriva ”omvändelseterapi” eller ”omprogrammera” sexuell läggning eller könsidentitet.

Kyrkolivsutskottet föreslog i sitt betänkande att kyrkomötet skulle bifalla motionerna. Det är viktigt att Svenska kyrkan gör ett uttalande som tydligt klargör kyrkans position, menade utskottet.

Kyrkomötet beslutade också i enlighet med förslaget.

Erik Vikström från Socialdemokraterna företrädde utskottet och sade att man utgått från läronämndens yttrande om att så kallad omvändelseterapi är ”oetisk, potentiellt skadlig” och ”saknar det vetenskapliga stödet”.

Professor Torbjörn Aronson från Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) ingick också i utskottet, men yrkade avslag på motionerna. Han tog upp att denna typ av verksamhet inte förekommer inom Svenska kyrkan. Aronson anser också att själva begreppet ”omvändelseterapi” är ”mycket tveksamt”.

– Omvändelse är ett centralt teologiskt begrepp. Gud kallar oss alla till daglig omvändelse bort ifrån synd och otro till Jesus Kristus, betonade han.

– Terapi har med medicinsk behandling att göra. Det är två vitt skilda begrepp och för man samman dem skapar man förvirring och oklarhet, fortsatte Aronson.

Jonas Noréus från Fria liberaler i Svenska kyrkan (Fisk), som varit med och skrivit en av motionerna, talade om att ”omprogrammeringsmetoder förekommer i vår omvärld” och hänvisade till reportage i SVT:s Uppdrag granskning och Dagens Nyheter.

– Finns det något mer grundläggande än att vara sig själv fulllt ut och vara älskad för den man är? sade han.

Lennart Matikainen från Alternativ för Sverige (AfS) hade inget att invända mot motionerna men ville bredda synen. I sitt arbete med unga människor sade han sig ha sett en trendförändring under senare år, där ”genustänk” har kommit in redan i förskolan och ”vilselett många”. Enligt Matikainen har även självmordstankar ökat bland unga i och med detta.

Petter Nilsson från Sverigedemokraterna sade bland annat att han inte ser några problem med frivillig samtalsterapi för dem som brottas med sin sexualitet.

Gud kallar oss alla till daglig omvändelse ...

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10

Tre skäl till Kinas hårda covidregler

Covid. Som en annan planet. Så beskriver kineser fotbolls-VM som pågår i Qatar och som visas på statliga... måndag 28/11 12:50

Dubblad ISK-skatt – trots löfte från regeringen

Budget. Skatten på ISK-sparande blir dubbelt så hög nästa år på grund av att statslåneräntan höjs.... måndag 28/11 10:00