Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Kyrkomötet tog avstånd från ”omvändelseterapi”

Kyrkomötet beslutade på tisdagen att Svenska kyrkan tar avstånd från ”omvändelseterapi och all form av verksamhet som syftar till att bota eller omprogrammera sexuell läggning eller könsidentitet”. Det stod klart efter att innehållet i två motioner debatterats.

Nyheter · Publicerad 06:50, 24 nov 2022

Två av motionerna till årets kyrkomöte handlade om att Svenska kyrkan skulle uttala ett avståndstagande mot alla former av verksamhet som syftar till att ”bota”, bedriva ”omvändelseterapi” eller ”omprogrammera” sexuell läggning eller könsidentitet.

Kyrkolivsutskottet föreslog i sitt betänkande att kyrkomötet skulle bifalla motionerna. Det är viktigt att Svenska kyrkan gör ett uttalande som tydligt klargör kyrkans position, menade utskottet.

Kyrkomötet beslutade också i enlighet med förslaget.

Erik Vikström från Socialdemokraterna företrädde utskottet och sade att man utgått från läronämndens yttrande om att så kallad omvändelseterapi är ”oetisk, potentiellt skadlig” och ”saknar det vetenskapliga stödet”.

Professor Torbjörn Aronson från Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) ingick också i utskottet, men yrkade avslag på motionerna. Han tog upp att denna typ av verksamhet inte förekommer inom Svenska kyrkan. Aronson anser också att själva begreppet ”omvändelseterapi” är ”mycket tveksamt”.

– Omvändelse är ett centralt teologiskt begrepp. Gud kallar oss alla till daglig omvändelse bort ifrån synd och otro till Jesus Kristus, betonade han.

– Terapi har med medicinsk behandling att göra. Det är två vitt skilda begrepp och för man samman dem skapar man förvirring och oklarhet, fortsatte Aronson.

Jonas Noréus från Fria liberaler i Svenska kyrkan (Fisk), som varit med och skrivit en av motionerna, talade om att ”omprogrammeringsmetoder förekommer i vår omvärld” och hänvisade till reportage i SVT:s Uppdrag granskning och Dagens Nyheter.

– Finns det något mer grundläggande än att vara sig själv fulllt ut och vara älskad för den man är? sade han.

Lennart Matikainen från Alternativ för Sverige (AfS) hade inget att invända mot motionerna men ville bredda synen. I sitt arbete med unga människor sade han sig ha sett en trendförändring under senare år, där ”genustänk” har kommit in redan i förskolan och ”vilselett många”. Enligt Matikainen har även självmordstankar ökat bland unga i och med detta.

Petter Nilsson från Sverigedemokraterna sade bland annat att han inte ser några problem med frivillig samtalsterapi för dem som brottas med sin sexualitet.

Gud kallar oss alla till daglig omvändelse ...

Firar födelsedagen med att släppa ny musik

Världen idag gratulerar. Tomas Enochsson har på senare tid i livet återupptagit sin musikkarriär. Nu firar han sin 70-årsdag... lördag 1/4 00:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Regeringen ger uppdrag om ny svensk folkräkning

Samhälle. För första gången på flera decennier ska en ny svensk folkräkning genomföras. – Vi har tappat... fredag 31/3 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00