Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom.
Matteus 5:39

Världen idag

Kyrkokritisk hbtq-aktivist fick utreda omvändelseförsök

Att slopa stöd till kyrkliga samfund med ”fel” teologi och syn på hbtq-relationer. Dessa frågor har Ulrika Westerlund, tidigare ledare för både RFSL och Pride, drivit under flera år. I dag sitter hon på flera tunga stolar, bland annat annat som utredare om omvändelseterapi och kan i denna roll påverka samfundens bidrag.

Nyheter · Publicerad 07:00, 12 jul 2022

Ulrika Westerlund är en aktivist. Så beskriver hon sig själv i en intervju med tidningen Syre från slutet av förra året. Hon har dock ”nästan uteslutande valt att verka inom systemet”.

– För mig har det legat närmare att jobba med inomparlamentariska metoder och påverka politiker. Det är ingen diss av aktivister med utomparlamentariskt fokus, det kan vara bra för vissa situationer. Båda metoderna behövs onekligen, säger hon.

En av de frågor som Westerlund kontinuerligt drivit genom åren, oavsett om hon lett RFSL, varit Prideordförande eller arbetat på RFSU, har varit att ifrågasätta om kyrkliga samfund med en biblisk syn på äktenskap och homosexualitet ska få bidrag.

När Kalla Fakta 2011 sände ett starkt kritiserat program där Frälsningsarmén beskylldes för att bidra till våld mot homosexuella i Uganda, gick Westerlund, då som RFSL-ordförande, ut i media och krävde att bidragen till Frälsningsarmén skulle slopas.

Hon menade att det är primärt ”evangelikala kristna”, inte muslimska grupper, som motarbetar homosexuellas rättigheter.

I dag, som projektledare på MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, och utredare åt regeringen, fortsätter hon denna kamp.

Westerlund har genom åren ofta berömt Svenska kyrkan i media för deras förändrade teologi när det gäller hbtq-frågor, medan frikyrkor återkommande beskrivits i negativa ordalag.

Hon uttalar sig gärna om kyrkornas interna tolkningsfrågor och teologi, till exempel när hon redan 2012 menade att Svenska kyrkan bör införa vigselplikt så att alla präster ska vara tvungna att viga även homosexuella par.

I samband med ett inslag i Uppdrag Granskning 2014 där personer med dold kamera utgav sig för att brottas med sin sexualitet i samtal med präster, gick Westerlund igen ut och krävde förändring av kyrkornas teologi.

Bland annat hade hon synpunkter på hur präster och pastorer bedriver själavård och menade att om någon lider av sin sexuella läggning ska fokus hos själavårdare ändå vara att bekräfta personens läggning. Hon upplyste också om att alla som vill kan lämna kyrkor med en viss äktenskapssyn.

2017 utsågs Westerlund av regeringen till särskild utredare för utredningen ”Transpersoner i Sverige”, ansvarigt statsråd var dåvarande kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), som tidigare lett myndigheten MUCF och som Westerlund i dag samarbetar med för Miljöpartiet.

2019 inbjöds Westerlund att tala till bland andra ärkebiskop Antje Jackelén när Svenska kyrkan arrangerade sin första ”transhearing” och lanserade ny, transbejakande teologi.

Som Världen idag berättade tidigare i vår har Westerlund, nu i egenskap av projektledare på myndigheten MUCF, haft uppdraget att leda en utredning om så kallad ”omvändelseterapi”.

Men Westerlund valde att bredda sitt uppdrag och istället tala om ”omvändelseförsök”. Också nu blir den linje mot vissa kristna samfund som Westerlund tidigare drivit i olika påverkansroller, tydlig. Här beskrivs till exempel förbön som en form av påtryckning.

– MUCF:s definition innefattar både handlingar som är olagliga i dag, såsom hot och våld, och handlingar som inte är olagliga, exempelvis ritualer och bön i syfte att ”bota” individen eller andra påtryckningar och tvång, säger Westerlund i ett pressmeddelande.

I rapporten blandas exempel på tydliga kränkningar av hbtq-personer, med exempel på kyrkor som ger uttryck för en biblisk syn på relationer och sexualitet.

Westerlund föreslog en utredning ”om ett förbud mot omvändelseförsök av barn och vuxna”. När Världen idag frågade henne om ett ”omvändelseförsök”, som man öppnar för att kriminalisera, kan handla om att i en predikan citera bibelverser om homosexualitet som synd, bekräftades detta.

”Om det är ett försök att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet eller uttrycka kön på det sätt personen själv vill då är det ett omvändelseförsök enligt rapportens definition”, svarade MUCF:s presstjänst.

I rapporten beskrivs samfund med en biblisk äktenskapssyn som hbtq-fientliga.

Parallellt med uppdrag åt regeringen och arbetet på myndigheten har Westerlund också lanserat en politisk karriär. Hon står som nummer fyra på Miljöpartiets riksdagslista i Stockholm inför höstens val.

– Jag har ju arbetat med att försöka påverka politiker, men det finns mycket kvar att göra som beslutas just från riksdagen och att själv kunna agera direkt vore en fantastisk möjlighet, säger Westerlund till Syre och beskriver Sverigedemokraterna som sin huvudmotståndare.

Världen idag har vid upprepade tillfällen sökt Ulrika Westerlund för en intervju. Vid en mejlkontakt var hon först villig att ställa upp men ville se frågorna i förväg, något hon också fick.

Efter att frågorna skickats blev beskedet att hon inte vill medverka längre, utan att hennes arbetsgivare MUCF istället skickar svar. Myndigheten skriver till Världen idag att rapporten om omvändelseförsök visserligen är ett regeringsuppdrag ”men det är MUCF som beslutar om vilka experter som ska anlitas och MUCF som står bakom rapporten”.

Myndigheten uppger vidare att det inte ingått i uppdraget att se var gränsen för religionsfrihet ska gå, utan att sammanställa ungas erfarenheter.

I kommande nummer fortsätter Världen idag denna granskning.

De obesvarade frågorna till Ulrika Westerlund:

• Du beskriver dig själv i medieintervjuer som en aktivist. Vid ett flertal tillfällen genom åren har du i dina roller som bl a ordförande för RFSL och Pride ställt krav att bidrag till kyrkor och samfund, med ”fel” teologi och praxis vad gäller synen på äktenskap och hbtq-frågor, ska slopas. Hur påverkar det möjligheten för dig att fungera opartiskt i din roll som regeringsutredare i frågor som rör samfunden?

• Du har flera gånger uttalat dig om teologi och tolkningsfrågor i samfunden, bl a om hur själavårdssamtal ska bedrivas och hur man ska se på sk vigselplikt. Hur skulle du säga att detta påverkar dig i din nuvarande roll som utredare och projektledare på en myndighet?

• Genom din karriär har du återkommande riktat kritik mot och krävt förändringar inom olika religiösa samfund. Är detta frågor du vill fortsätta driva om du kommer in i riksdagen för MP?

Till vem skulle vi gå om inte till Gud?

Skräcken griper tag i mig, kroppens funktioner tycks delvis lägga av och tankarna flippar. Helt... onsdag 1/2 00:00

Demiroks dubbla identitet röjer brist i Svenska kyrkan

Ledare I morgon ska Centern välja ny partiledare efter Annie Lööf. Valberedningen föreslår... onsdag 1/2 00:10

Förslag: Postnord får tre dagar på sig att dela ut brev

Post. Postutredningen föreslår att Postnord ska få tre i stället för två dagar på sig att dela ut brev.... tisdag 31/1 21:00

Vad har Jenin med Jerusalem att göra?

Israelkrönika ”Det du berättar nu är inte vad jag har hört på svenska nyheter.” Uttalandet kom från en av... onsdag 1/2 00:00