Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Kyrkohandbok blev internationell nyhet

Svenska kyrkans nya kyrkohandbok har blivit en internationell nyhet. Detta på grund av att man fått uppfattningen att kyrkan, i och med handbokens formuleringar, kommer sluta benämna Gud som ”han” eller ”Herre”.

Nyheter · Publicerad 08:30, 29 nov 2017

The Guardian, The Independent, The Telegraph, Christian Post. Listan kan göras lång på de internationella medier som har uppmärksammat Svenska kyrkans kommande kyrkohandbok.

Med rubriker som ”Svenska kyrkan slutar referera till Gud som ’han’ eller ’Herren’” och ”Gud är nu könsneutral” beskriver tidningarna hur den nya handboken innehåller ett mer könsneutralt språk när den refererar till Gud.

Som prästen Bertil Murray berättar för Världen idag är det dock bara på vissa ställen i handboken som maskulina benämningar på Gud har bytts ut till mer könsneutrala ord. 

Tidningarna hänvisar även till det uttalande som ärkebiskop Antje Jackelén sade till nyhetsbyrån TT.

”Tanken om att vi behöver ett mer inkluderande språk fanns redan under arbetet med 1986 års handbok. Teologiskt vet vi till exempel att Gud är bortom våra könsbestämningar, Gud är inte människa”, sa Jackelén och påpekade att det nya språket, vilket en del skulle kunna kalla ”genustänk”, inte är något nytt.

Den stora uppståndelsen kring kyrkohandboken har lett till att Svenska kyrkan har gått ut med ett förtydligande – på både svenska och engelska – gällande boken.

– Självklart finns de traditionella uttrycken i kristen tro kvar i den nya handboken. Några könsneutrala sätt att benämna Gud på har dock lagts till i några böner, säger Sofija Pedersen Videke, ordförande i gudstjänstutskottet, i det internationella pressmeddelandet.

I det pressmeddelande som är på svenska beskriver hon att det numera finns tre sätt att inleda en gudstjänst på. ”I Faderns och Sonens, och den heliga Andens namn”, ”I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn” samt det mer könsneutrala ”I Guds, den treeniges namn”.

Att man väljer att benämna Anden i femininum beror på att man gjort en språklig anpassning till Bibel 2000:s språk, påpekar hon.

– Vi vill ha variation när det kommer till hur du uttrycker dig, precis som i Bibeln. /…/ Gud är bortom ”han” och ”hon”, säger hon till tidningen The Local.

Tusen poliser till räcker inte för att hindra ungdomsbrottslighet

Ledare En ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att unga som döms för rån eller våld mot... lördag 17/4 00:10

KD vill förebygga brott genom stärkta familjer

Politik. Ett förstatligande av sjukvården var första prioritet när Kristdemokraternas partiledare talade på... lördag 17/4 08:00

Att förlåta betyder inte att jag säger att det som hände var okej.

Ungkrönika Jag sitter och lyssnar på min vän på andra sidan träbordet. Hon beskriver hur hennes hjärta har... lördag 17/4 00:00

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier