Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Kyrkohandbok blev internationell nyhet

Svenska kyrkans nya kyrkohandbok har blivit en internationell nyhet. Detta på grund av att man fått uppfattningen att kyrkan, i och med handbokens formuleringar, kommer sluta benämna Gud som ”han” eller ”Herre”.

Nyheter · Publicerad 08:30, 29 nov 2017

The Guardian, The Independent, The Telegraph, Christian Post. Listan kan göras lång på de internationella medier som har uppmärksammat Svenska kyrkans kommande kyrkohandbok.

Med rubriker som ”Svenska kyrkan slutar referera till Gud som ’han’ eller ’Herren’” och ”Gud är nu könsneutral” beskriver tidningarna hur den nya handboken innehåller ett mer könsneutralt språk när den refererar till Gud.

Som prästen Bertil Murray berättar för Världen idag är det dock bara på vissa ställen i handboken som maskulina benämningar på Gud har bytts ut till mer könsneutrala ord. 

Tidningarna hänvisar även till det uttalande som ärkebiskop Antje Jackelén sade till nyhetsbyrån TT.

”Tanken om att vi behöver ett mer inkluderande språk fanns redan under arbetet med 1986 års handbok. Teologiskt vet vi till exempel att Gud är bortom våra könsbestämningar, Gud är inte människa”, sa Jackelén och påpekade att det nya språket, vilket en del skulle kunna kalla ”genustänk”, inte är något nytt.

Den stora uppståndelsen kring kyrkohandboken har lett till att Svenska kyrkan har gått ut med ett förtydligande – på både svenska och engelska – gällande boken.

– Självklart finns de traditionella uttrycken i kristen tro kvar i den nya handboken. Några könsneutrala sätt att benämna Gud på har dock lagts till i några böner, säger Sofija Pedersen Videke, ordförande i gudstjänstutskottet, i det internationella pressmeddelandet.

I det pressmeddelande som är på svenska beskriver hon att det numera finns tre sätt att inleda en gudstjänst på. ”I Faderns och Sonens, och den heliga Andens namn”, ”I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn” samt det mer könsneutrala ”I Guds, den treeniges namn”.

Att man väljer att benämna Anden i femininum beror på att man gjort en språklig anpassning till Bibel 2000:s språk, påpekar hon.

– Vi vill ha variation när det kommer till hur du uttrycker dig, precis som i Bibeln. /…/ Gud är bortom ”han” och ”hon”, säger hon till tidningen The Local.

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...