Anförtro dina verk åt Herren, så har dina planer framgång.
Ordspråksboken 16:3

Världen idag

Ett kyrkligt utskott yrkar avslag för motioner som vill tvinga präster att viga samkönade par. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Kyrkligt utskott avslår motion om tvång att viga samkönade

Två inkomna motioner till höstens kyrkomöte går ut på att tvinga präster till vigsel av samkönade par. Nu har ett oenigt tillsyns- och uppdragsutskott beslutat att yrka på avslag för dessa båda motioner. Frågan är dock inte avgjord än.

Nyheter · Publicerad 22:00, 10 okt 2022

Jesper Eneroth, gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet, har profilerat sig som pådrivare i frågan om att tvinga präster inom Svenska kyrkan att viga samkönade par. I en motion hävdar Eneroth och tre andra politiker att den präst som inte vill viga samkönade gör sig skyldig till diskriminering och ska därmed kunna avkragas.

I en annan motion, undertecknad av fem kyrkopolitiker, föreslås att ”från och med 2023 bör prästvigning inte ske av prästkandidater som säger sig vägra viga samkönade par”.

Nu yrkar tillsyns- och uppdragsutskottet, bestående av 15 ordinarie ledamöter, på avslag för båda dessa kyrkomötesmotioner. Utskottets fem S-ledamöter samt Centerns enda ledamot reserverade sig dock mot yrkandet, uppger Kyrkans Tidning.

Partiet Öppen kyrka vill att alla präster ska vilja viga även samkönade par, men har ändå yrkat på avslag då man ser dialog som en bättre metod än tvång.

– Detta är en viktig fråga, det är en fråga man stöter på ofta. Det gör att man måste ta det som en fråga som rör människors liv, inte som en politiskt korrekt fråga, säger Eric Muhl, kyrkopolitiker i partiet Öppen kyrka samt ledamot i tillsyns- och uppdragsutskottet, till Kyrkans Tidning.

Jonas Noréus, som representerar partiet Fria liberaler i Svenska kyrkan, beskriver den motion som Eneroth med flera skrivit som ”direkt skadlig inte bara för kyrkans sammanhållning” samt ”kontraproduktiv” för dem som, likt honom själv, vill samtala i syfte att präster ska vilja viga samkönade.

Såväl konservativa debattörer som kyrkans ledning i form av biskoparna har tagit strid emot förslagen om vigseltvång.

Beslut i frågan kommer under kyrkomötets andra session 21–23 november.

Det ökade könsgapet visar på vikten av win/win-lösningar

Ledare Det har talats mycket om ”könsgapet” på senare tid. I augusti kom en stor europeisk undersökning... torsdag 1/12 00:10

Det var som i Kornelius hus

Missionsglimten En färsk missionsglimt sedan några veckor tillbaka – men med igenkänningsfaktor från riktigt gammal... torsdag 1/12 00:00