Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Kyrklig oro inför ödesbeslut i Israel

Många kyrkor runt om i världen protesterar just mot Israels planer på att annektera Jordandalen. Starkt stöd får dock premiärminister Benjamin Netanyahu från Christians United for Israel (CUI), som höll ett digitalt stormöte i helgen.

Nyheter · Publicerad 18:00, 29 jun 2020

”Israel äger, och ockuperar alltså inte, det Heliga landet. Och man kan inte ockupera mark som man äger”, skrev grundaren för amerikanska CUI, John Hagee, i en debattartikel i israeliska Haaretz inför söndagens möte.

Enligt ett regeringsavtal kan Benjamin Netanyahu från och med den 1 juli, som han uttryckt det, ”utsträcka israelisk lag” till bosättningar och Jordandalen. Den senare omfattar knappt en tredjedel av det område som även kallas Västbanken.

FN, EU och många andra länder i världen har reagerat negativt på planerna, som har USA:s president Donald Trumps egen, snarlika, vision för regionen i ryggen. Även många kyrkor är starkt kritiska mot en annnektering, som man menar grusar allt hopp om en framförhandlad tvåstatslösning.

Kyrkornas världsråd har gått så långt som att uppmana EU att införa sanktioner mot Israel om annekteringen genomförs och att skrota sitt handelsavtal med landet.

Redan i början av maj skrev 13 kyrkoledare i och kring Israel, bland dem flera ortodoxa patriarker, att de ser på Israels planer ”med största oro”, och uppmanar Israel att avstå från annekteringen, ”som skulle förinta det återstående hoppet för en framgång i fredsprocessen”.

I Storbritannien har både den katolska och den anglikanska kyrkans ärkebiskopar vädjat till premiärminister Boris Johnson att försöka stoppa Benjamin Netanyahus planer.

Kritik har även kommit från evangelikalt håll. Evangeliska världsalliansen, WEA, skriver i ett uttalande att ”det råder inget tvivel om om att annekteringsplanen är skadlig för både israeler och palestinier”, även om generalsekreterare Efraim Tendero konstaterar att det finns ”många olika åsikter” om konflikten mellan Israel och palestinska araber bland evangelikala runt om i världen.

Internationella kristna ambassaden i Jerusalem, ICEJ ställer sig tydligt på Israels sida. I ett uttalande konstaterar man visserligen att det finns risker med att Israel ”fullt ut hävdar sin suveränitet” över stora delar av Judeen och Samarien. Men organisationen slår fast att den ”kommer att stå bakom Israels historiska rätt till områdena i fråga och dess rätt att fatta dessa beslut utan otillbörlig inblandning, påtryckningar och hot”.

Roar Sörensen, Israelkännare och krönikör i Världen idag, ser flera orsaker till att inte fler kristna Israelvänner engagerat sig i frågan, bland annat att många kyrkor och organisationer just nu har fullt upp med att hitta sätt att klara sig igenom covid-19-krisen.

– En annan orsak kan vara att det här är en så komplex fråga. Man vill ge sitt stöd åt Israel, men har svårt att få grepp om det rent juridiska i argumentationen, säger han.

[D]et här är en så komplex fråga. Man vill ge sitt stöd åt Israel, men har svårt att få grepp om det rent juridiska i argumentationen.

Putin: Ryssland har godkänt coronavaccin

Pandemi. Rysslands hälsodepartement har godkänt världens första vaccin mot coronaviruset efter mindre än två... tisdag 11/8 14:37