Vår själ väntar på Herren, han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta, vi förtröstar på hans heliga namn.
Psaltaren 33:20-21

Världen idag

Gabriel Gallardo Lantz Foto: Citykyrkan

Kyrkan kan finnas där för ensamma unga

Tiden efter gymnasiet medför inte sällan nya och avgörande livsval, och en förlust av tidigare relationer och rutiner.

Som församling måste man vara lyhörd och beredd att ta de händer som sträcks ut, säger Gabriel Gallardo Lantz, som arbetar med unga vuxna i Citykyrkan i Stockholm.

Nyheter · Publicerad 15:00, 23 dec 2021

Citykyrkan, som ingår i Pingst, har på senare år fått in en relativt stor andel unga vuxna som deltar i gudstjänster och andra verksamheter. Uppemot 80 unga vuxna finns med i hemgrupper eller har kommit till församlingens nya samlingar för åldersgruppen 19–30.

– Ungefär en gång varannan månad har vi träffats för att fika och umgås. Sedan har vi haft en lång stund i tillbedjan, berättar Gabriel Gallardo Lantz som är anställd för Citykyrkans bibelskola Ibios, men som också finns med i annan verksamhet.

– Med de här samlingarna försöker vi fånga upp både dem som redan är med i församlingen och dem som söker en väg in. Vi söker Gud tillsammans, ber för varandra och betjänar varandra i allt det vi står i, med plugg, jobb och relationer.

Som 26-åring vet han att tiden efter gymnasiet kan vara omvälvande, där man ställer höga krav och förväntningar på sig själv.

– Man förändras ju under hela livet. Men när man är på väg in i ett ”riktigt” vuxenliv står man inför större vägval än vilket gymnasieprogram man ska gå. Det är lite mer livsdefinierande, säger han.

Många av de unga vuxna som finns med i församlingen kommer från andra delar av landet, och en del av dem har gått bibelskolan.

För dem som söker ett nytt sammanhang är mångfalden inom en större församling en stor fördel, menar Gabriel Gallardo Lantz.

– Vi är många och vi är mycket olika, vilket gör det lättare att hitta någon som man har något gemensamt med och som man klickar med. Så vi ska behålla våra olikheter och speciella egenheter.

Men i en stor församling kan man också lättare förbli anonym. Därför är samlingarna och hemgrupper för unga vuxna också ett sätt att försöka hitta dem som inte verkar må så bra eller som har lite svårare att knyta an till andra.

– Vi försöker att fånga upp alla, i den mån vi blir ”insläppta”, och lyckas ofta. Men vi kan ständigt bli bättre. Sedan måste man som individ också våga luta sig in i relation med andra, säger Gabriel Gallardo Lantz.

Allt församlingsarbete, också med unga vuxna, har dock i slutänden ett annat, högre, mål.

– Det vi framför allt försöker hjälpa människor med är att få en personlig relation till Jesus så att man inte bygger sin gudsrelation på yttre faktorer, säger Gabriel Gallardo Lantz.

– Med det sagt tror jag verkligen att Gud har en tanke med att vi finner gemenskap i församlingen.

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10

Viktigt att hedra pionjärerna när frikyrkligheten firar 175 år

Ledare I dag firar Sveriges frikyrklighet 175 år. Åtminstone om man betraktar dopen vid Vallersvik som... torsdag 21/9 00:40