Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Kyrka JO-anmäler Migrationsverket

Filadelfiaförsamlingen i Junsele, i västra Ångermanland, har anmält Migrationsverket till Justitieombudsmannen. Församlingen anser att myndigheten brutit mot grundlagen i sin hantering av ett asylärende som gäller en konvertit.

Nyheter · Publicerad 10:24, 16 dec 2015

– Migrationsverket och Migrationsdomstolen menar att Abdulwahid inte kan visa att han är genuint kristen, och har därför avslagit hans ansökan. Men vad som i så fall är en genuint kristen för dem har jag inte fått klart för mig.

Det säger Tora Larsson, verksamhetsansvarig i Filadelfia i Junsele. Hon lärde känna Abdulwahid Sadiqi när han kom till Junsele för två år sedan, och då började delta i församlingens gudstjänster, bönesamlingar och bibelstudier.

– Han döptes redan i Afghanistan, där de brukade samlas en liten grupp kristna i en källarlokal för att läsa Bibeln och be tillsammans. De fick dra för fönstren och låsa dörren för att ingen skulle upptäcka vad de gjorde, säger Tora Larsson.

Migrationsverket, som vill utvisa Abdulwahid Sadiqi till Afghanistan nästa vecka, menar bland annat att det funnits brister i berättelsen om mannens konvertering i Afghanistan 2009.
– De ifrågasätter hans dop, eftersom personen som döpte honom bara träffat honom i två dagar. Men han hade ju umgåtts med andra kristna innan och haft undervisning, säger Tora Larsson.
– Och godkänner man inte ett sådant dop så finns det mycket man inte kan godkänna i Bibeln heller, för där blev människor frälsta och döpta direkt.

Enligt Abdulwahid Sadiqis juridiska biträde Gabriel Donner är frågan om dopet viktig i både detta och andra asylärenden som rör konvertiter.
– Det speciella i Abdulwahids fall rör hans dop. Migra tions verkets syn är att
ett dop utomlands inte kan styrkas och om det inte finns ett dop är personen enligt verket inte kristen, uppger han för Världen idag.

– Svenska kyrkan i Härnösand var tidig med att reagera på detta genom att hålla bekräftelsedop där doplöftet förnyas. Vid ett tillfälle den 1 juni 2014 bekräftelsedöptes elva personer som var tidigare döpta i Iran, Afghanistan och Pakistan.

Nu har alltså församlingen tagit det ovanliga steget att JO-anmäla hanteringen av Abdulwahid Sadiqis asylärende, som man menar på flera sätt brutit mot grundlagens skrivning om saklighet och allas likhet inför lagen.

"Migrationsverkets handläggning baseras på en bristande kunskap kring vad kristen tro och identitet innebär, särskilt inom pingstkarismatisk kristendom. Det medför att Migrationsverkets ställningstagande att Abdulwahids konvertering inte bygger på en 'genuin övertygelse' är grundad på en osaklig grund", skriver pastor Peter Wilhelmsson i församlingens anmälan.
"Migrationsverket har därmed brutit mot grundlagens krav gällande saklighet."

Det kan dröja upp till tre månader innan Justitieombudsmannen ger besked om huruvida och i så fall hur man avser att gå vidare med ärendet.
– Vi får in många anmälningar mot Migrationsverket, säger Lisa Wiberg, handläggare vid JO.

– Är det så att myndigheten har missat att göra något som man bör göra kan det bli en fråga vi utreder. Men klagar man mer på en bedömning som gjorts i en fråga om uppehållstillstånd så är det inte lika vanligt att vi tittar på det, utan då kan det överklagas till domstol.

Tills vidare är framtiden osäker för Abdulwahid Sadiqi.
– Såvitt jag förstår har det lämnats in ett överklagande mot det senaste beslutet från Migrationsverket, säger Tora Larsson.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se 

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...