Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, från evighet till evighet är du, Gud.
Psaltaren 90:2

Världen idag

Kyrka går till domstol – överklagar restriktioner

Före jul ansökte en församlingsplantering inom Missionsprovinsen om att få hålla utomhusgudstjänster med fler än åtta deltagare, med munskydd och coronasäkra avstånd. Nu överklagar man det avslag som kom från Förvaltningsrätten i mars. I sista hand kan frågan hamna på Europadomstolens bord.

Nyheter · Publicerad 08:00, 15 apr 2021

Liksom andra församlingar har S:t Filippus, med lokal i centrala Stockholm, följt rådande restriktioner om max åtta deltagare vid gudstjänster. Men man har också valt att utmana dem rättsligt.

– Vi kristna måste vara följsamma mot överheten. Men överheten är underställd lagar och därför måste de utmanas om deras förordningar inte är rättfärdiga. Och i det här fallet har överheten fel, säger advokat Andreas Karlgren, som företräder S:t Filippus i ärendet.

Så snart de nya restriktionerna för allmänna samlingar utfärdats i december förra året ansökte S:t Filippus om att få hålla en rad utomhusgudstjänster för mer än åtta deltagare, där de närvarande skulle hålla två meters avstånd från varandra, bära munskydd och ha med sig egna psalmböcker.

– Syftet var att få till stånd en prövning av lagen. För som den är formulerad nu får det inte samlas mer än åtta personer till gudstjänst, ens om de bär heltäckande skyddsdräkt, säger Andreas Karlgren.

På grund av en jävssituation i Förvaltningsrättens sammansättning kom domen först i mars. Och som väntat blev det avslag.

– I princip blev svaret att detta är en nödvändig inskränkning som inte innebär att religiösa samlingar särbehandlas på något sätt. Det är en välmotiverad dom. Men jag delar inte bedömningen, säger Andreas Karlgren.

Han menar att restriktionerna för allmänna samlingar strider mot religionsfriheten så som den formuleras i Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

– Det jag tycker är extra stötande är att propositionen, som ligger till grund för förändringen i ordningslagen, uttryckligen skriver att det handlar om en signalverkan gentemot andra människor, säger Andreas Karlgren.

– Med andra ord ska kristna undvika att samlas till gudstjänst för att de som inte går i kyrkan ska hålla avstånd och tvätta händerna ordentligt.

Eftersom regleringen inte tar hänsyn till vare sig förutsättningarna vid en gudstjänst eller lokalernas storlek kan de inte anses utgöra en nödvändig och proportionerlig inskränkning av religionsfriheten, resonerar S:t Filippus. Dessutom särbehandlas gudstjänster i förhållande till andra verksamheter på ett orimligt sätt, menar man.

– Vad som skulle behövas är att Folkhälsomyndigheten ger allmänna råd om hur man ska gå till väga för att fira smittsäkra gudstjänster, på samma sätt som gäller andra verksamheter, säger Andreas Karlgren, som har litet hopp om ett positivt utslag i Kammarrätten.

– Det mest sannolika är att vi får till stånd en prövning i efterhand om huruvida Sverige gjorde rätt eller inte. I sista hand blir det kanske Europadomstolen som avgör om den svenska staten kränkt svensk kristenhets mänskliga rättigheter.

Krisen kan vitalisera demokratin och öppna nya regeringsalternativ

Ledare Måndagens omröstning i kammaren ställer Sverige inför en ny politisk kris. Det är långt ifrån en... tisdag 22/6 00:10

Är du förberedd på att du kan komma att bli olaglig?

Gästkrönika Är du förberedd på att du kan komma att bli olaglig? Trots att det inte är något du strävar efter... tisdag 22/6 00:00

Stefan Löfven sonderar för ny regering

Misstroendeomröstningen. Statsminister Stefan Löfven (S) väntar med besked om det ska bli extraval eller inte. Han ska först... måndag 21/6 14:51

Världen idag gratulerar: Alf Lax, 70 år

Musikevangelist. I 40 av sina snart 70 år har Alf Lax levt med Jesus vid sin sida. Men de första 30 åren i hans liv...

Fortsatt stöd för Israels regering från kristna Israelvänner

Israelkommentar Efter tolv år med Benjamin Netanyahu vid makten svors på söndagskväll en ny regering in i det...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier