Den vises hjärta gör hans mun klok och främjar lärdom på hans läppar.
Ordspråksboken 16:23

Världen idag

Kvinnor som föder fyra barn ska slippa skatt

Förmånliga lån för par som gifter sig och befrielse från inkomstskatt för den som föder minst fyra barn är några av åtgärderna som det konservativa styret i Ungern ämnar införa för att få fart på barnafödandet. Men från Sveriges regering har stark kritik framförts mot Ungerns nya familjepolitik.

Nyheter · Publicerad 14:53, 17 feb 2019

– Vi lever i en tid då färre och färre barn föds i Europa, sade Ungerns premiärminister Viktor Orbán i sitt tal till nationen den 10 februari.

Medan många länder i Europa löser detta genom migration väljer Ungern en annan väg, förklarade han. Den vägen stavas: Att få upp det inhemska barnafödandet.

– Det står inte i mänsklighetens stora bok att det måste finnas ungrare i världen. Det står bara i våra hjärtan, sade Orbán och presenterade därefter ett program på sju punkter som ska underlätta för par att skaffa barn.

Åtgärderna handlar bland annat om att skapa daghemsplatser och att mor- och farföräldrar ska kunna få betalt för att ta hand om sina barnbarn, men det finns också förslag som har med familjernas ekonomi att göra.

Exempelvis ska kvinnor som föder och fostrar minst fyra barn befrias från inkomstskatt resten av livet.

En annan åtgärd innebär att den kvinna som är under 40 år och gifter sig för första gången får ett särskilt lån på 10 miljoner forinter (drygt 300 000 kronor) för att kunna starta familjelivet. Föder kvinnan ett barn skjuts återbetalningen upp, föder hon två barn avskrivs en del av lånet och föder hon tre barn avskrivs lånet helt.

Åtgärd nummer tre innebär att staten tar över delar av en familjs bostadslån i takt med att barn föds och åtgärd nummer fem innebär att familjer med minst tre barn får ett bidrag på motsvarande drygt 80 000 kronor till en ny bil med minst sju säten.

Viktor Orbáns regering har redan tidigare infört åtgärder speciellt riktade mot barnfamiljer. Exempelvis har barnfamiljer kunnat få ett särskilt förmånligt bostadslån – en reform som nu ska utökas.

Sedan Viktor Orbán tillträdde som premiärminister år 2010 har antalet ungrare som gifter sig ökat, samtidigt som skilsmässor och aborter har minskat, visar siffror från landets statistikbyrå.

År 2010 registrerades 35 520 nya äktenskap i landet – år 2017 var siffran 50 572. Under samma period minskade skilsmässorna från 23 873 till 18 495, och aborterna från 40 449 till 28 496.

När det gäller barnafödandet ser man dock ingen ökning. År 2010 föddes 90 335 barn i Ungern och år 2017 föddes 91 577 barn.

Ungern har ända sedan början av 80-talet haft en negativ naturlig folkökningskurva (födda minus döda). År 2017 dog, enligt statistikbyrån, 131 674 personer – vilket innebär en befolkningsminskning på 40 097 personer. Enligt uppgifter från EU:s statistikbyrå Eurostat föds det något färre barn i Ungern än i EU i snitt. I Ungern föddes 9,7 barn på 1 000 invånare år 2017 – i EU föddes 9,9 barn per 1 000 invånare.

I sitt tal till nationen vidhöll Viktor Orbán att undersökningar visar att 80 procent av befolkningen står bakom regeringens familjepolitik.

Förslagen möter dock kritik. Orbáns familjepolitik gynnar bara rika, säger oppositionspartiet Socialisterna, enligt Daily News Hungary. Kritikerna menar vidare att Orbán borde ta tillbaka den lag som gör att arbetsgivare kan kräva att anställda jobbar över, om han verkligen vill hjälpa familjer.

Också från svenskt håll har kritik hörts. Sveriges socialförsäkringsminister Annica Strandhäll har fördömt Ungerns familjesatsning, och som en följd och markering mot kritiken från Strandhäll kallades Sveriges ambassadör i Budapest upp till ungerska UD.

Förslagen om ny familjepolitik har ännu inte röstats igenom, men eftersom Orbáns parti Fidesz har två tredjedelar av parlamentsplatserna är det troligt att det kommer ske.

Det står inte i mänsklighetens stora bok att det måste finnas ungrare i världen. Det står bara i våra hjärtan.

De sju åtgärderna för att öka barnafödandet i Ungern

• Den kvinna som är under 40 år och gifter sig för första gången får ett särskilt lån på 10 miljoner forinter (drygt 300 000 kronor) för att kunna starta familjelivet.

• Föder kvinnan ett barn skjuts återbetalningen upp, föder hon två barn avskrivs en del av lånet och föder hon tre barn avskrivs lånet helt.

• Familjer med minst två barn får ett förmånligt lån för att kunna köpa en bostad. Staten tar över delar av en familjs bostadslån i takt med att barn föds.

• Då andra barnet föds dras motsvarande drygt 30 000 kronor, då tredje barnet föds dras motsvarande drygt 100 000 kronor av och därefter dras ytterligare motsvarande 30 000 kronor för varje kommande barn.

• Kvinnor som föder och fostrar minst fyra barn slipper inkomstskatt för resten av livet.

• Familjer med minst tre barn får ett bidrag på motsvarande drygt 80 000 kronor till en ny bil med minst sju säten. 21 000 nya daghemsplatser ska skapas under en treårsperiod.

• Mor- och farföräldrar får möjlighet att få betalt för att ta hand om sina barnbarn.

Yttre motstånd har aldrig lyckats besegra Kyrkan

Ledare När trycket ökar för den kristna kyrkan i vårt land kan det vara klokt att blicka tillbaka i... fredag 3/2 00:10

Danska S tappar stöd – och kritiseras för slopad bönedag

Danmark. Den danska regeringen har mött stor kritik från framför allt fackrörelsen för ett beslut om att... torsdag 2/2 20:00

Att hålla ihop C blir Demiroks svåra nöt

Ledare Efter att Muharrem Demirok under torsdagen valdes till ny Centerledare, efter Annie Lööfs drygt... fredag 3/2 00:00