Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet.
Klagovisorna 3:22-23

Världen idag

Kritik mot SVT när RFSU var porrexpert

"Ställ dina frågor om unga och pornografi i vår chatt" uppmanade SVT sina tittare i ett inslag förra veckan. De som gav svaren var två företrädare från RFSU som menade att unga generellt inte påverkas av porrtittande. – Obalanserat, säger psykologen Alf B Svensson och sällar sig till de forskare som menar att pornografin kan påverka människors beteende.

Nyheter · Publicerad 16:56, 16 mar 2017

"Jag är rädd att min son ska få en skev bild av hur sex fungerar om han tittar på porr. Vad ska jag göra?" Det är frågan som "Sara H" ställer i den chatt om unga och pornografi som SVT bjöd in till i samband med ett nyhetsinslag förra veckan.

"De flesta unga är bra på att vara källkritiska och ser att det finns en skillnad mellan porr och eget sexliv" svarar RFSU:s företrädare Pelle Ullholm, som är en av de två experterna som svarar på frågorna.

"Porrtittandet påverkar inte ens beteende" svarar han på en annan fråga och menar att unga som tittar på porr har sex på samma sätt som den som inte tittar på porr. 

Även den andra experten från RFSU, Kalle Röcklinger, svarar att unga generellt inte har svårt att skilja på porr och verklighet utan ofta förhåller sig kritiska till vad de ser.

Det finns dock forskare, kriminologer och kvinnojourer som har en helt annan syn i frågan.

"I mina utredningar gällande sexualbrott framkommer ofta uppgifter om sexualsadism och om sexuella handlingar som är fyllda av förnedring och våld. När de misstänkta får frågan om var de fick inspirationen ifrån så är svaret alltid: från porren" skrev kriminologen Nina Rung i en debattartikel i Expressen förra året. Hon menar att det finns en tydlig koppling mellan pornografi och sexuella övergrepp.

"Närmare 50 års forskning visar att konsumtion av pornografi gör män mer sexuellt aggressiva samt producerar attityder som främjar eller trivialiserar våld mot kvinnor" sa forskaren Max Waltman i ett tal under Almedalsveckan år 2015.

"Porr leder till våld" skriver Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige – på sin hemsida.

Världen idag ringer upp Pelle Ullholm på RFSU för att höra varför han och hans kollega inte nämnde dessa synvinklar i chatten med tittarna.

– Det finns viss sådan forskning som du nämner, men de vars beteende påverkas av att se pornografi är redan sexuellt aggressiva personer, säger han. 

Han menar att det finns mycket forskning som stöder hans tes, bland annat forskning gjord av Sven-Axel Månsson och Pernilla Nigård.

Om ni vet att forskningen är tudelad – varför tar ni då bara med den ena sidan i era svar?

– Vår egen erfarenhet är att unga är bra på att göra en åtskillnad mellan pornografi och verklighet. Vi pratar mycket med ungdomar när vi är ute och föreläser på skolor. 

Men hur kan ni veta att det ungdomarna säger till er stämmer överens med vad de gör i verkligheten?

– Vi samtalar med en icke-dömande ingång med de unga om deras tankar och reflektioner, inte om deras vanor. Men det finns ingen anledning att misstro dem, säger han.

Han kan dock inte garantera att ungdomar inte tar efter porrfilmer i sitt verkliga liv. 

– Det är klart att man påverkas av det man ser – men det gäller alla kulturella intryck.

Det största problemet med pornografi är enligt Pelle Ullholm att den i vissa fall kan bidra till sexuell ojämställdhet och icke ömsesidigt sex – vilket enligt honom är stegen före våld. Men detta menar han är bilder som modebranschen, tv-serier, medier, idrottsvärlden och andra normformare lika väl kan bidra till. Pornografin har ingen särställning, vidhåller han. 
Han tror att det är viktigt att prata med ungdomar om hur de tänker kring saker som pornografi.   

Varför är det viktigt att prata om pornografi om den, enligt dig, inte är skadlig?

– Porr finns och unga vill samtala om den. Jag tror att det alltid är bra att prata med unga om ämnen som de behöver reflektera kring. Man kan till exempel prata om ojämlikhet, normer och produktionsvillkor i branschen. 

Men enligt Pelle Ullholm är det alltså lika viktigt att prata om mode, tv-serier och annat som påverkar ungdomarna. 

Psykologen Alf B Svensson håller inte med om att ungdomars beteende inte påverkas av pornografi.

– Vad som gäller för en person behöver inte gälla för en annan. Men visst finns det en imitationseffekt, säger han.

Han påpekar att pornografin har gjort att många killar vill testa sådant som inte var vanligt förr. Även om ungdomarna vet att det som filmerna visar inte är verklighet så menar Alf B Svensson att många ändå tror att ”det är så det ska vara”.

– Hur gör man när man har sex? Porrfilmerna är i princip den enda beskrivning som ungdomarna får.

Vilket råd skulle du ha gett föräldrarna i chatten?

– Jag tycker inte att man ska ställa en direkt fråga ”Har du tittat på porr?”, det är bättre att säga ”Många tittar på porr”. Sedan kan man förklara att porrfilmer inte ger en sann bild av verkligheten, att de ger en skev och förnedrande bild av kvinnan och att det finns en risk för att man fastnar.

Är pornografi skadligt, enligt dig?

– Ja, det är inget som bygger upp i alla fall, och en del påverkas negativt.

Om man tittar på frågan som kristen så finns det dessutom andra aspekter, menar han.

– Ur ett kristet perspektiv så är sex ett uttryck för kärlek. I pornografins värld finns det ingen kärleksrelation – sexet är frikopplat från känslor.

Alf B Svensson är kritisk till att SVT bjöd in RFSU som den enda experten i chatten.

– De får gärna vara med, men de borde inte vara den enda. Det blir en obalans. RFSU har en värdegrund som inte stämmer överens med de flesta svenskars värdegrund, säger han.

Världen idag tar kontakt med SVT Nyheters ansvarige utgivare Ulf Johansson och får svar i mejlform.

Varför bjuder ni in RFSU som enda expert i chatten?

– Vi tycker att det är relevant att bjuda in RFSU som expertorgan för den här chatten.

RFSU-företrädarna skriver att porrtittandet generellt inte påverkar beteendet. Flera forskare säger motsatsen – att porr leder till våld. Hur ser ni på det?

– Vi är medvetna om att det finns olika uppfattningar i det här ämnet liksom i andra ämnen.

Vilket ansvar har ni på SVT för vilka svar era experter ger tittarna?

– Vi tar ansvar för helheten i vår rapportering i olika frågor. Det här ämnet har vi belyst på många olika sätt med olika perspektiv.

Hela chatten finns att läsa på SVT:s hemsida. Några av frågeställarna var kritiska till RFSU-företrädarnas svar och tyckte att de var liberala och försvarade porrindustrin.

Franska styrkor lämnar Niger

Niger. Frankrike drar tillbaka sina styrkor från Niger. Även ambassadören kallas hem från landet, som... måndag 25/9 22:00

Lång process väntar för att laga avklippta E6:an: ”En pulsåder”

Olycka. Den avklippta E6:an är en ”pulsåder som gått av”, enligt Stenungsunds kommun. Att reparera vägen... måndag 25/9 19:00

Belgisk kvinna kvävdes med kudde under dödshjälp

Belgien. En belgisk kvinna som begärt dödshjälp kvävdes till döds med en kudde när den dödliga dosen... måndag 25/9 16:00