Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

Tolvåringar ska enligt ett förslag från regeringen få rätt att byta juridiskt kön, i samråd med förälder. Foto: Pixabay

Kritik mot sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte

Trots kritik från tunga remissinstanser lade regeringen förra veckan fram ett lagförslag som gör det möjligt för barn från tolv års ålder att byta juridiskt kön.

”Det rör sig om ingenting mindre än en total frikoppling av könsbegreppet från den biologiska kroppen,” kommenterar skribenten Helena Granström i Expressen.

Nyheter · Publicerad 12:00, 18 nov 2021

Som Världen idag redan skrivit, har Socialdepartementet skickat två lagförslag på en andra remissrunda – ett gäller kirurgiska ingrepp i könsorganen, och det andra ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.

När det gäller könskorrigerande medicinsk behandling, drog regeringen efter kritik från lagrådet tillbaka förslaget om att sänka åldersgränsen till 15 år, utan vårdnadshavares godkännande. I det nya förslaget ligger åldersgränsen kvar vid 18 år.

Däremot står regeringen fast vid att barn så unga som tolv år, och som har förälders godkännande, ska kunna byta sitt juridiska kön.

Helena Granström konstaterar i Expressen att förslaget innebär ”en total frikoppling av könsbegreppet från den biologiska kroppen”.

”Kön är inte längre något knutet till din kromosomuppsättning eller dina reproduktionsorgan. Det är bara knutet till en enda sak: Din känsla”, skriver hon i Expressen, och menar att förslaget riskerar att snäva in, snarare än bredda, kvinnors könsidentitet.

Detta har varit kritiken även från flera kvinnoorganisationer. Sveriges kvinnolobby och Kvinnofronten anser att möjligheten att ändra juridiskt kön ”kan bli en eftergift för samhällets snäva könsroller”, står det i utkastet till lagrådsremiss.

Sveriges kvinnolobby ifrågasätter dessutom hur lagen kommer att påverka arbetet med könsuppdelad registerstatistik.

Regeringen menar dock att man inte kan förvänta sig en ökning av ansökningar av juridiska könsbyten om lagen ändras, och att den könsuppdelade statistiken inte riskerar att påverkas.

Men samtidigt framgår det att ansökningarna om juridiska könsbyten ökat i de länder som går i samma riktning som Sverige.

I söndagkvällens Agenda i SVT medgav riksdagsledamoten Annika Strandhäll (S) att det finns en risk för att samhället med förslaget går i en riktning ”där vi på något sätt fullständigt plockar bort kvinna och man”.

– Då skulle vi slå undan benen fullständigt för jämställdhetsarbetet, sade hon, enligt SVT Nyheter.

Lagförslagen är nu ute på en ny remissrunda, och föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Enligt en enkät gjord av SVT:s Agenda säger Miljöpartiet ja till lagförslaget, Sverigedemokraterna säger tydligt nej medan övriga riksdagspartier vill invänta lagrådets bedömning innan de tar slutgiltig ställning.

Instanser som Karolinska institutet, Sveriges nationella nätverk för DSD (avvikande könsutveckling) och Svenska barnläkarföreningen har redan avrått från att sänka åldersgränsen för juridiskt könsbyte till tolv år ”utan föregående psykiatrisk, psykologisk och medicinsk utredning”.

”Alla tiders sånger” från Nashville sänds på TBN Nordic

Tv. Nu sänds hela programserien ”Alla tiders sånger” på den kristna tv-kanalen TBN Nordic, i åtta... söndag 24/9 11:00

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10