Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Över: Stefan Swärd, pastor och statsvetare. Under: Olof Djurfeldt, fil lic i socialantropologi och fd chefredaktör för Dagen, och Maria Södling, teol dr och samordnare vid Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Foto: Eva Janzon

Kristnas syn på de ofödda har ändrats

Maria Södling, svenskkyrklig teolog, fick många frågor om sitt samfunds syn på abort under ett frukostseminarium arrangerat av Svenska evangeliska alliansen på tisdagen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 12 apr 2013

UPPSALA – Ur mitt perspektiv är den förändring i Svenska kyrkans inställning som skett inte en anpassning till någon politisk korrekthet, utan en förändring djupt inifrån teologin och evangeliet självt, sa Maria Södling, doktor i teologi och samordnare vid Svenska kyrkans kansli i Uppsala.
Synsättet mötte invändningar från bland andra Olof Djurfeldt, före detta chefredaktör på tidningen Dagen och engagerad i abortfrågan sedan 1960-talet. Han sa att han hade svårt att se de ökade aborterna sedan abortlagens införande 1974 "som en framgång för kvinnorna och en evangelisk skapelseteologi".

Dessförinnan hade Stefan Swärd, statsvetare och pastor i Elim­­kyrkan, sammanfattat den utveckling som ledde fram till den svenska abortlagen 1974. Samtliga kristna samfund hade varit engagerade i debatten för att förhindra införandet av fri abort. Svenska kyrkan svängde dock efter det att lagen var ett faktum, och senast 2009 avslog kyrkomötet en motion om en tydligare inställning till abort. Då konstaterade kyrkolivsutskottet att det inte fanns ett "gemensamt kristet synsätt" när det gällde abort, och att Svenska kyrkan borde koncentrera sig på sin själavårdande uppgift i en abortsituation.
– Läronämnden har sagt att livet börjar vid befruktningen, men det är en utveckling under nio månader, tills barnet föds, sa Marie Södling, som värjde sig mot att Olof Djurfeldt beskrev aborter som "barn som offras".
Hon medgav dock att det fanns problem med Svenska kyrkans sätt att beskriva foster, nämligen som "människa i vardande".
– Men det är skillnad mellan den celldelning som sker vid befruktningen och det barn som föds efter en fullgången graviditet, sa hon.

Medan Svenska kyrkan på sin hemsida hävdar att det inte finns något "tydligt bibelställe kring abort", påpekade Stefan Swärd att både Bibeln och kyrkans historia genomsyras av en konsekvent syn på den ofödda människans inneboende värde.
– Jag tycker man kan hävda att kyrkans historia har präglats av stor respekt för det ofödda livet. Det har funnits en ganska tydlig linje genom historien på detta område, sa han.

Svenska kyrkan har dock valt att tolka Bibeln på ett annat sätt.
– Vi grundar inte våra etiska ställningstaganden på enskilda bibelord utan på en helhetssyn på Bibeln, och där är förlåtelse och förändring centrala begrepp, sa Maria Södling.
Stefan Swärd och Olof Djur­feldt menade å sin sida att det går att förena ett pastoralt och förlåtande förhållningssätt med en etik som värnar livet, och som förväntar sig att både kvinnor och män tar ansvar för sin sexualitet. Och Olof Djurfeldt medgav att frikyrkornas folk ibland varit mer moraliserande än stöttande, och i viss mån bidragit till att kvinnor känt sig pressade att göra abort.
– Man får aldrig tappa bort förlåtelsens evangelium. Det har säkert varit svårt för många flickor att ta emot oplanerade barn i kristna miljöer, så på så sätt har kristna säkert varit medskyldiga med sin attityd, sa han.

Förvirrande när kristna ledare kallar muslimer ”trossyskon”

Ledare I ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av religioner och livsåskådningar sida vid sida blir... lördag 13/8 00:00

Vårt aktiva ja och nej är avgörande nycklar i Guds rike

Ledare ”Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde” (Matt 5:37). Jesu ord är... fredag 12/8 00:00

Allt fler vårdas för covid på sjukhusen

Pandemin. Spridningen av covid-19 fortsätter öka och allt fler smittade patienter vårdas på sjukhusen. Det... söndag 14/8 08:00

KD vill att polisen dna-testar vid utlänningskontroller

Politik. KD vill återuppliva Reva-projektet med skärpta inre utlänningskontroller, säger partiledaren Ebba... lördag 13/8 17:00

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:30

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

V vill se ”svenska elpriser” – utmanar EU:s konkurrenslag

Energipolitik. Vänsterpartiet vill införa ett lägre pris för svenska elkonsumenter och behålla marknadspriset för... lördag 13/8 12:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier