Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Över: Stefan Swärd, pastor och statsvetare. Under: Olof Djurfeldt, fil lic i socialantropologi och fd chefredaktör för Dagen, och Maria Södling, teol dr och samordnare vid Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Foto: Eva Janzon

Kristnas syn på de ofödda har ändrats

Maria Södling, svenskkyrklig teolog, fick många frågor om sitt samfunds syn på abort under ett frukostseminarium arrangerat av Svenska evangeliska alliansen på tisdagen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 12 apr 2013

UPPSALA – Ur mitt perspektiv är den förändring i Svenska kyrkans inställning som skett inte en anpassning till någon politisk korrekthet, utan en förändring djupt inifrån teologin och evangeliet självt, sa Maria Södling, doktor i teologi och samordnare vid Svenska kyrkans kansli i Uppsala.
Synsättet mötte invändningar från bland andra Olof Djurfeldt, före detta chefredaktör på tidningen Dagen och engagerad i abortfrågan sedan 1960-talet. Han sa att han hade svårt att se de ökade aborterna sedan abortlagens införande 1974 "som en framgång för kvinnorna och en evangelisk skapelseteologi".

Dessförinnan hade Stefan Swärd, statsvetare och pastor i Elim­­kyrkan, sammanfattat den utveckling som ledde fram till den svenska abortlagen 1974. Samtliga kristna samfund hade varit engagerade i debatten för att förhindra införandet av fri abort. Svenska kyrkan svängde dock efter det att lagen var ett faktum, och senast 2009 avslog kyrkomötet en motion om en tydligare inställning till abort. Då konstaterade kyrkolivsutskottet att det inte fanns ett "gemensamt kristet synsätt" när det gällde abort, och att Svenska kyrkan borde koncentrera sig på sin själavårdande uppgift i en abortsituation.
– Läronämnden har sagt att livet börjar vid befruktningen, men det är en utveckling under nio månader, tills barnet föds, sa Marie Södling, som värjde sig mot att Olof Djurfeldt beskrev aborter som "barn som offras".
Hon medgav dock att det fanns problem med Svenska kyrkans sätt att beskriva foster, nämligen som "människa i vardande".
– Men det är skillnad mellan den celldelning som sker vid befruktningen och det barn som föds efter en fullgången graviditet, sa hon.

Medan Svenska kyrkan på sin hemsida hävdar att det inte finns något "tydligt bibelställe kring abort", påpekade Stefan Swärd att både Bibeln och kyrkans historia genomsyras av en konsekvent syn på den ofödda människans inneboende värde.
– Jag tycker man kan hävda att kyrkans historia har präglats av stor respekt för det ofödda livet. Det har funnits en ganska tydlig linje genom historien på detta område, sa han.

Svenska kyrkan har dock valt att tolka Bibeln på ett annat sätt.
– Vi grundar inte våra etiska ställningstaganden på enskilda bibelord utan på en helhetssyn på Bibeln, och där är förlåtelse och förändring centrala begrepp, sa Maria Södling.
Stefan Swärd och Olof Djur­feldt menade å sin sida att det går att förena ett pastoralt och förlåtande förhållningssätt med en etik som värnar livet, och som förväntar sig att både kvinnor och män tar ansvar för sin sexualitet. Och Olof Djurfeldt medgav att frikyrkornas folk ibland varit mer moraliserande än stöttande, och i viss mån bidragit till att kvinnor känt sig pressade att göra abort.
– Man får aldrig tappa bort förlåtelsens evangelium. Det har säkert varit svårt för många flickor att ta emot oplanerade barn i kristna miljöer, så på så sätt har kristna säkert varit medskyldiga med sin attityd, sa han.

Tvåfrontskrig krävs för att stå emot dödshjälpsvågen

Ledare På europeisk nivå faller nu skymningen när det gäller frågan om eutanasi. Hitintills är det fyra... onsdag 14/4 00:10

Har du någon som ber för dig?

Vardagskrönika Min morfar flyttade till himlen när jag var elva år. De sista åren var han svag av sin sjukdom och... onsdag 14/4 00:10

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier