Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Kristna värdepartiet sågar planerna på abort i grundlagen

Regeringens planer på att skriva in abort i grundlagen får knivskarp kritik från Kristna värdepartiet.

– Det är så dumt att klockorna stannar, säger Mats Selander, ordförande för partiet som i helgen möts till kongress.

Nyheter · Publicerad 18:00, 17 mar 2023

Kristna värdepartiet (KVp) har under en tid upplevt sig segla i medvind då såväl väljarstödet som antalet medlemmar i princip fördubblats. Inför lördagens kongress i skånska Hässleholm har Mats Hedenby, ledamot i partistyrelsen samt gruppledare för KVp i Stockholm, lagt en motion med rubriken ”Skydda barn och ungdomar mot sexualisering”.

– Jag vill att KVp ska axla ansvaret att driva den frågan som en av våra primära frågor, säger Hedenby till Världen idag.

Enligt motionen ska RFSU inte ha tillgång till platser som skolor och bibliotek samt fråntas statligt respektive kommunalt stöd för att sprida budskap om exempelvis neutral könstillhörighet.

– Det pågår en vridning i samhället som inte stämmer överens med kristna värderingar, säger Mats Hedenby.

Mats Selander betonar partiets värnande om det klassiska äktenskapet mellan en kvinna och en man.

– Vi är tydliga med att vi ser kärnfamiljen som samhällets grundpelare. Det är rimligt att stå för denna syn även om man inte tror på Bibeln. I dagens samhälle kommer vuxnas önskningar före barnens behov, säger KVp-ledaren.

Inom KVp reagerar man starkt på riksdagspartiernas unisona vilja att skriva in aborträtten i svensk grundlag.

– Det är så dumt att klockorna stannar, säger Mats Selander som menar att det hela bottnar i individualismens ideologi.

KVp har gjort sig känt för sina ansträngningar att minska antalet aborter samt att verka för lagskydd för det ofödda barnet. Andra profilfrågor handlar om en generös barnomsorgspeng, motstånd mot dödshjälp samt ett starkare civilsamhälle.

Det är så dumt att klockorna stannar.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Allt fler produkter kan framkalla allergier

År 2008 var 725 produkter tillgängliga för konsumenter märkta som allergiframkallande. Tolv år... måndag 27/3 05:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10