Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

Kristna värdepartiet höll kongress

Att starta lokalavdelningar och satsa på utbildningar. Det var viktiga frågor vid helgens kongress för Kristna Värdepartiet, ett litet parti som bland annat vill värna det traditionella äktenskapet och människovärdet hos de ofödda.

Nyheter · Publicerad 09:30, 13 aug 2020

Ett 30-tal personer var på plats vid kongressen som var förlagd till Vekhyttegården utanför Örebro och som på grund av pandemin hölls utomhus, i ett partytält.

– Vi har kunnat vara effektiva och prata igenom en massa frågor som att ytterligare förbättra vårt partiprogram. Vi har en del intressanta framtidsplaner som att få igång lokalavdelningar, satsa på utbildning med mera, säger partiets ordförande Mats Selander.

– Vi är fortfarande ett väldigt ungt parti med mycket barnsjukdomar. Därför försöker vi vässa vår kompetens och lära oss, säger han.

Partiet, som fick mycket låga siffror i valet 2018, värnar bland annat äktenskapet mellan en man och en kvinna. Man lyfter även fram skyddet för de ofödda som en nyckelfråga.

– Detta är inskrivet i vår syftesparagraf; det går inte att ändra vår tro på det ofödda människovärdet utan att först lägga ner partiet.

Enligt Mats Selander är den politiska makten inte ett mål i sig. Målet är istället det han beskriver som förnuft, sanning och ett gott samhälle som följer det naturligt goda.

– Vi som tycker så här, varför ska vi inte ha en demokratisk röst? Varför ska vi inte få höras i samhället? Väldigt många kristna sysslar med självcensur i en massa hjärtefrågor. Man är tyst, man säger ingenting och tänker att det är ingen idé att reagera. Man har vant sig med att man är nästan from om man drar sig undan samhället och inte säger vad man tycker.

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00