Frukta Herren, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.
Psaltaren 34:10

Världen idag

Kristna nordkoreaner har krossats med ångvält

De tvingas dölja sin tro inom sig. Blir de påkomna med sin kristna övertygelse hamnar de med största sannolikhet i fångläger. Det ska även ha hänt att de blivit överkörda av en ångvält, eller blivit upphängda på ett kors över en eld. Det handlar om de kristna i Nordkorea. Nyligen släppte den kristna människorättsorganisationen ”Christian solidarity worldwide” en rapport som uppmanar världen att gripa in.

Nyheter · Publicerad 07:05, 7 okt 2016

Enligt organisationen Open doors finns det omkring 300 000 kristna i Demokratiska folkrepubliken Korea – eller Nordkorea som vi kallar landet. Men det går inte att veta säkert. Alla människorättsorganisationer är nämligen överens om att det inte råder religionsfrihet i landet.

Enligt en nyligen släppt rapport från den Englandsbaserade människorättsorganisationen ”Christian solidarity worldwide” finns det fem kyrkobyggnader i Nordkorea, men dessa är just byggnader och har varken präster eller gudstjänster – mer än för de utlänningar som besöker landet.

”Kristna praktiserar vanligtvis sin tro i hemlighet. Om de blir upptäckta arresteras de och tas troligtvis till politiska fångläger.” skriver Christian solidarity worldwide i sin rapport.

”I dessa fångläger utsätts de för brott som utomrättsliga avrättningar, utrotning, slavarbete, tvångsförflyttningar, tortyr, förföljelse, våldtäkter, sexuellt våld och ’försvinnanden’”, skriver organisationen vidare i rapporten.

Det har även hänt att kristna har hängts upp på kors över eld, krossats under en ångvält och puttats från broar, enligt rapporten.

Författarna fastslår att så kallad ”skuld vid sammankoppling” tillämpas i Nordkorea, vilket innebär att familj och släktingar till kristna också arresteras, oavsett om de delar den kristna tron eller inte.

Rapporten, som släpptes den 22 september, grundar sig på tidigare uppgifter från organisationen, och en FN-rapport från 2014. Uppgifterna kommer från andrahandskällor eftersom undersökningar inne i Nordkorea inte är möjliga.

FN-rapporten visar att Nordkorea har getts möjlighet att släppa in människorättsexperter, men att svaret har blivit ett otvetydigt nej.

I sin rapport uppmanar nu ”Christian soli­darity world­wide” världen att gripa in. Orga­nisa­tionen ger flera rekommendationer till Nord­korea såväl som till FN, Kina och andra FN-stater.

Bland annat uppmanar man Nordkorea att ta bort beskrivningen av religion som en ”utländsk intervention” i sin konstitution, och att bjuda in människorättsexperter från FN till landet.

Kina och andra FN-länder uppmanar man bland annat att skydda personer som flyr från Nordkorea. Enligt organisationen möter kristna nordkoreaner i Kina nästan lika stor fara där som i sitt hemland – detta eftersom de kinesiska myndigheterna skickar tillbaka dem till Nordkorea.

FN:s säkerhetsråd uppmanar man bland annat att stödja en remiss som innebär att människorättssituationen i Nordkorea tas upp i Internationella brottsmålsdomstolen.

Vad är det då som den nordkoreanska regimen tycker är så hotfullt med en religiös tro?

I Nordkorea är lojalitet mot ”den store ledaren” a och o. Lojaliteten ska prägla varje del av livet och gör därmed ledaren till en Gud-lik figur. I hemmen ska det hänga bilder på ledarna, på varje persons jacka ska det sitta en brosch med bilden av Kim Il Sung och i skolorna får barnen lära sig ”lovsånger” till Kim-familjens ära. En religiös lära skulle kunna stå i konflikt med lojalitet till den Gud-lika ledaren, fastslår rapporten.

”Varje bekräftad eller misstänkt religiöst troende klassas som en fiende till staten och placeras in i ”den fientliga klassen”, skriver man vidare. Inom klassystemets ”fientliga klass” finns det olika grader av ”fientlighet”. Även om alla religionsanhängare behandlas som anti-revolutionära, är det de kristna som lider den svåraste förföljelsen, menar rapportens författare.

”Kristendomen är så förföljd eftersom den i grund och botten är kopplad till USA och ses som spionage.” berättar en före detta nordkoreansk säkerhetsagent i rapporten. ”Eftersom amerikaner har förmedlat kristendomen och eftersom det är de som har försökt invadera vårt land ses kristna som spioner. Och spioner avrättas.” fortsätter den forne agenten.

Kränkningarna mot religionsfrihet är i Nordkorea bland de värsta i världen, konstaterar rapportens författare.

Enligt Open doors är Nordkorea för fjortonde året i rad det land i världen som är allra värst drabbat av förföljelse av kristna. Enligt denna organisation kan så många som 100 000 nordkoreaner sitta i fångläger på grund av sin kristna tro.

”Det måste bli en förändring” avslutas Christian solidarity worldwides rapport. ”Åtgärder för att få slut på brotten mot mänskligheten i Nordkorea borde ha vidtagits för länge sedan.”

Kristna praktiserar vanligtvis sin tro i hemlighet. Om de blir upptäckta arresteras de och tas troligtvis till politiska fångläger.
Kristen- domen är så förföljd eftersom den i grund och botten är kopplad till USA och ses som spionage.

Kristen illusionist vann amerikanska Talang

Tv. Med budskap om att bry sig om andra vann den kristna illusionisten Dustin Tavella i helgen den... söndag 26/9 12:00

Sjukhusfartyg har anlänt till Europa

Mercyships. Efter fem års byggnation på ett varv i Kina har världens största civila sjukhusfartyg, Global... söndag 26/9 08:00

Tro och solidaritet kan tappa tung roll inom S

Politik. Tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsen, är en av fyra så kallade sidoorganisationer inom... lördag 25/9 17:00

Det är i misstrons mylla som alla broar bränns.

Gästkrönika Skandinavien har varit hela världens lilla Bullerby. Ett handslag har räckt, ett löfte har hållits.... lördag 25/9 00:00

Glädjeämnen mitt i fattigdomen

Missionsglimten Gå ut mission samarbetar sedan ett par år med inhemska missionärer på Madagaskar. Det är helt... lördag 25/9 00:00

Sverige nobbar FN-konferens: ”Antisemitiska inslag”

FN. Sverige var ett av flera länder som avstod från att uppmärksamma 20-årsjubileet av den första,... lördag 25/9 12:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier