De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam.
Psaltaren 34:6

Världen idag

En församling har JO-anmält Migrationsverkets hantering av ett asylärende för en kristen konvertit. Ändå har Sveriges Kristna Råd försökt utbilda myndigheten i flera år om just detta slags ärenden. Foto: Drago Prvulovic/TT

Kristna konvertiter har ofta svårt att bli trodda

Det är inte lätt att bli trodd för en afghan som söker skydd i Sverige för sin nya kristna tros skull. Det menar jurist Gabriel Donner, som företrätt flera kristna konvertiter.

Nyheter · Publicerad 10:24, 16 dec 2015

Gabriel Donner företräder bland andra Abdulwahid Sadiqi, vars ärende Världen idag skrev om nyligen.

En pingstförsamling i Junsele har nämligen anmält Migrationsverket för dess vad man menar bristfälliga hantering av ärendet. Bland annat menar församlingen att myndigheten sett mer till ytliga kunskaper om kristen tro än till upplevelsen av att vara kristet troende.

Men det finns flera gemensamma nämnare mellan Abdulwahids fall och övriga kristna afghaners fall, uppger Gabriel Donner för Världen idag.
– Bevisningen ignoreras i många fall och ersätts av ett tyckande där det likaväl kunde bli ett ja som ett nej, skriver han i en kommentar.

– Hela församlingars bedömning av konvertitens sanna tro underkänns på ett par timmar i en sekulär miljö.

En nykristen som hävdar risk för förföljelse för sin tro i ett muslimskt hemland måste ofta lämna in omfattande bevisning från sitt kristna liv. Och det är inte lätt att veta hur dessa ska presenteras, i synnerhet när det gäller dopet, menar Gabriel Donner.

– Ett snabbt dop klandras av Migrationsverket och ett dop efter längre utbildning klandras för att det tar tid, menar han.
– Den som för sin kristna tro på tal innan dopet får obönhörligen avslag. Ändå klandras dessa för att inte ha påtalat sin kristna tro innan den tidpunkten.

Abdulwahids fall är, enligt Gabriel Donner, "något mera utmanande" därför att han döptes redan i hemlandet.
– Ett dop i hemlandet ska behandlas mer gynnsamt än ett dop i Sverige. Men hur ska ett dop styrkas när ett svenskt dopbevis accepteras och inte ett afghanskt? undrar han.
– Handlingarna ser likadana ut men den ena godtas och den andra anses vara av för enkel beskaffenhet.

Just detta slags frågor har funnits med i det utbildningssamarbete som inleddes 2012 mellan Sveriges kristna råd (SKR) och Migrationsverket.

– Under 2013 och 2014 genomfördes ett antal kurser i Migrationsverkets regi där vi framför allt försökte hjälpa handläggarna till en fördjupad kunskap om religion; om att religion inte kan ses som enbart en privatsak, vare sig i Sverige eller i konvertiternas hemländer, säger Björn Cedersjö, direktor för ekumenisk diakoni och arbetsområdet kyrka/samhälle inom SKR.

– Samtidigt arbetade Migrationsverket om sin handledning för intervjuer med asylsökande, så att en del frågor blev mer rimliga i förhållande till människor som var nya i sin tro.

Även om utbildningarna för tillfället inte fortsätter, på grund av det stora trycket på Migrationsverket, menar Björn Cedersjö att de fört en positiv förändring med sig.
– Vi tycker inte att vi hört vittnesbörd i samma omfattning som tidigare det sista året om människor som ansett sig ha blivit felaktigt behandlade i asylansökningsprocessen, säger han.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se 

Det är modigt av KD att bryta dödläget

Ledare KD har, mycket förvånande, stått i centrum för den politiska diskussionen ända sedan regeringsbildningen i januari – trots att den innebar att KD...

Slut med gamla lampor?

Elsäkerhet. Här är EU-standarden som gått de flesta förbi: Om ett halvår ska alla uttag och stickproppar till taklampor se likadana ut i hela Europa. – Det kan...