Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Kristna i Storbritannien allt mer marginaliserade

Någon heltäckande undersökning, som i siffror skulle kunna ge en bild av hur intoleransen mot kristna i Europa egentligen ser ut, finns inte. Detta konstaterar Dokumentationsarchiv der Intoleranz gegen Christen, som också påpekar att det på nationella plan är tunnsått med statistik som kan sprida ljus över situationen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 30 mar 2012

Men i sin rapport, kan organisationen dock hänvisa till tre nationella undersökningar, som alla publicerades i fjol och som kan ge viss uppfattning om omfattningen av de svårigheter som europeiska kristna möter.
Enligt en undersökning i Storbritannien, gjord av ansedda ComRes, känner sig de kristna mer marginaliserade än någonsin och 74 procent av de tillfrågade säger att kristna diskrimineras mycket mer än utövare av andra religioner. I november 2009 uppgav 66 procent att så var fallet.

Mer än 60 procent av de tillfrågade britterna säger att marginaliseringen har ökat i regeringen, på arbetsplatserna och i det offentliga livet. 71 procent anser sig ha märkt en ökad marginalisering av kristna i media.

En skotsk regeringsrapport, offentliggjord i november i fjol, visar att 95 procent av allt religiöst motiverat våld riktas mot kristna. Under 2010-2011 rapporterades 693 anklagelser. 58 procent av dessa avsåg brott som var nedsättande mot katolicismen, 37 procent mot protestantismen, 2,3 procent mot judendom medan 2,1 procent var riktade mot islam.

En fransk regeringsrapport visar att 84 procent av de fall av skadegörelse som inrapporterades under 2010, var riktade mot kristna mål. Under året hade 522 religiösa byggnader, platser och liknande vanhelgats, en ökning med 34 procent jämfört med 2009. I 214 fall hade vandalerna inriktat sig på kyrkogårdar och i 272 fall på kapell. Därtill kom attacker mot 26 krigsminnesmärken och 10 kors.

Annica Skenberg

Allt handlar om mötet med personen Jesus

Ledare Kristendomen handlar inte i första hand om en uppsättning värderingar. Kristendomen handlar inte i första hand om ett lärosystem. Kristendomen... lördag 19/10 00:00

Carola får en egen tv-serie

Julfirande. På första advent är det premiär för Carola Häggkvists första egna tv-serie, Carolas advent. Nu avslöjas hälften av gästartisterna. – Idén kommer från... torsdag 17/10 15:45