Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterar förslag som ska ge Skolinspektionen större möjligheter att stänga skolor med stora och återkommande brister. Foto: Claudio Bresciani/TT

Kristna friskolor om skärpt lag: ”Glädjande”

Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga skolor som – trots tidigare varningar – inte håller måttet. Det framkommer i ett lagförslag som utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterat. Kristna friskolerådet tycker att det är bra om skolor värderas utifrån kvalitet och inte huruvida man står bakom det ”sekulär-humanistiska skolprojektet”.

Nyheter · Publicerad 14:42, 15 sep 2020

– Enbart seriösa aktörer ska ha möjlighet att driva skola i Sverige, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Förslaget som nu skickas på remiss innebär, enkelt uttryckt, att staten sänker toleransnivån.

– Grunden är att Skolinspektionen själv berättat för mig och andra att det är svårt när skolor har återkommande problem som de rättar till, men där det ständigt uppkommer nya problem, brister och missförhållanden. Då har Skolinspektionen inte fått ta hänsyn till gamla försyndelser, säger Anna Ekström.

Hon syftar på att skolor som kritiserats och därefter rättat till bristerna kan börja från noll igen. Med de skärpta bestämmelserna ska Skolinspektionen kunna stänga skolan om ett nytt eller samma missförhållande upptäcks vid skolan inom två år efter den första kritiken.

Missförhållandena kan vara av olika slag.

– Det kan till exempel handla om att barn och elever inte får den undervisning som de har rätt till. Det kan handla om att pojkar och flickor, mot lagen, undervisas separat. Det kan handla om kränkningar mot barn, säger Anna Ekström.

– Med de förslag vi lägger i dag ger vi Skolinspektionen större möjligheter att stänga skolor som inte ger barn och elever den undervisning de ska ha eller som till exempel utsätter barnen för felaktigheter.

Kristna Friskolerådet, KrF, välkomnar det nya lagförslaget att skolor med dokumenterat undermålig kvalitet ska kunna stängas lättare.

– Det vore glädjande om också detta var början till, för skolministern, att värdera och mäta skolor utifrån kvalitet och inte utifrån hur mycket man sympatiserar med det sekulär-humanistiska skolprojektet, menar KrF i ett uttalande.

– Bildning måste få vara något mer tidlöst och hållfast än att styras av olika nyckfulla trender.

Förslaget som nu lagts innebär att både fristående och kommunala skolor ska kunna stängas. I dag kan endast fristående skolor stängas, vilket har skett i ett 30-tal fall sedan 2010.

Initiativet har sin bakgrund i en av punkterna i januariavtalet mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft från och med 2022.

Bildning måste få vara något mer tidlöst och hållfast än att styras av olika nyckfulla trender.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00