Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Kristna Friskolerådet: "Ett angrepp på demokratin"

Skolborgarrådet Olle Burells avsikt att porta nya konfessionella friskolor från Stockholms lokaler är "ett kraftigt angrepp på demokratin". Det skriver Lars Brandström och Bo Nyberg från Kristna friskolerådet i Expressen på torsdagen.

Nyheter · Publicerad 06:50, 9 mar 2018

"Att förbjuda religiösa friskolor är nödvändigt om vi ska kunna nå målet om en likvärdig kunskapsskola som sätter barnets bästa i centrum", skrev Olle Burell (S) i Expressen i måndags. Där framhöll han att man från Stockholms stad nu tar "ett första tydligt steg genom att verka för att stoppa nya uthyrningar av lokaler till aktörer som avser att bedriva konfessionell skolverksamhet".

I sitt genmäle förklarar nu Kristna friskolerådets företrädare bakgrunden till de konventioner om mänskliga rättigheter som lägger grunden för "skolor på filosofisk, religiös eller pedagogisk grund utan diskriminerande inskränkningar."

"Om Burell drar undan mattan för en av dessa kategorier måste han göra det för flertalet av de idéburna skolorna i landet; Waldorf-, Freinet- och Steinerskolor med flera för att inte diskriminera", skriver Lars Brandström och Bo Nyberg.

De anför siffror som visar att de kristna skolorna hävdar sig mer än väl när det handlar både om etnisk mångfald och om att uppnå kunskapskraven, och menar att det är fel väg att gå att förbjuda alla konfessionella friskolor för att "en muslimsk skola skilde pojkar och flickor åt vid en bussresa".

"Man kan läsa mellan raderna att [Olle Burell] vill stämma i bäcken så att inte extremism frodas. Bra, och här står vi enade. Men är problemet verkligen religiösa skolor? Kan verkligen 0,8 procent av landets skolor, 60 stycken, varav en anses ha handlat felaktigt, utgöra denna fara?" frågar sig Lars Brandström och Bo Nyberg, och ger Sverige ett råd:

"Lär av Danmark och sätt skolor, kommunala eller fristående, som inte lever upp till skollagens krav under särskild tillsyn. Lär också av de kristna skolorna hur de arbetar med integration. Det är att bota inflammationen. Ta inte fram flintyxan och amputera".

"Om Burell drar undan mattan för en av dessa kategorier måste han göra det för flertalet av de idéburna skolorna i landet; Waldorf-, Freinet- och Steinerskolor m.fl. för att inte diskriminera", skriver Lars Brandström och Bo Nyberg.

Svenska kyrkan försvarar ny tolkning

Bibeltext. Berättelsen om David och Jonatan kan ha handlat om en parrelation. Det hävdar Cristina Grenholm, kyrkosekreterare vid kyrkokansliet och samordnare av...

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...