Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

Kristna experter ger sin syn på massvaccinering

Kan de nya coronavaccinen vara ”vilddjurets märke”, kommer de att resultera i ett globalt kontrollsamhälle och kan man som kristen ta vaccinet även om det delvis har utvunnits från aborterade fosterceller?

Världen idag har låtit några kristna experter besvara frågor som kan oroa kristna inför den stora massvaccinationen.

Nyheter · Publicerad 11:00, 22 dec 2020

Coronavaccinet skapar hopp, men hos vissa väcker det också undran och oro. Anders Gerdmar, docent vid Uppsala universitet och rektor för Skandinavisk teologisk högskola, tycker dock inte att det finns så mycket fog för de varnande teorier som florerar.

En del har uttryckt oro för att vaccineringen skulle kunna ha med ”vilddjurets märke” eller en antikristlig påverkan att göra, finns det något som talar för att massvaccineringen berörs i de bibliska profetiorna om sista tiden?

– Jag kan inte se något bibliskt stöd för den tanken. Genom historien har det funnits otaliga försök att identifiera vilddjurets märke. Jag tror vi kommer att se det när sluttidens händelser börjar. 

– Utan vaccineringar hade vi inte kunnat röra oss i världen, och jag kan inte se att det är annorlunda med denna. Med tanke på de konsekvenser man redan ser av covid-19 tror jag generellt vaccinering är av godo. 

KG Larsson, förkunnare och författare, tror inte heller att vaccineringen skulle vara direkt kopplad till det Bibeln omtalar som ”vilddjurets märke”. 

– En hel kristenhet har bett till Gud om en lösning. När den nu tagits fram på rekordtid känns det konstigt att inte tro på att det är Gud som varit med och hjälpt våra forskare. 

Men vissa kristna har en oro för vad massvaccineringen i förlängningen kan leda till. En av dem som ser anledning att vara vaksam inför utvecklingen är J Gunnar Olsson, grundare av det kristna affärsnätverket ICCC, med lång erfarenhet från näringsliv och den internationella arenan.

Han tror inte att själva vaccinet representerar en ”konspiration” mot mänskligheten, utan snarare är ett försök att hjälpa och rädda så många som möjligt. Däremot menar han att det finns andra signaler just nu som är besvärande ur ett globalt perspektiv. 

– Jag har förståelse för att det bara är globala aktörer som kan arbeta fram ett sådant här vaccin. Med vad jag förstår är vaccinet annorlunda än tidigare vacciner. Detta vaccin reprogrammerar cellerna och skapar ett främmande protein. Detta skulle behöva belysas bättre (se faktaruta).

Tomas Seidal, medicine doktor och överläkare i Halmstad, bekräftar att vaccinen som framställts påverkar celler, men påpekar att de inte påverkar vårt dna. 

– Det är viktigt att veta att virus fungerar så att de tar sig in i celler och ”omprogrammerar” cellerna att producera mer virus, både replikation – kopior av sitt eget rna – och att producera specifika proteiner, som normalt inte tillverkas i friska celler, säger han. 

– Jag är inte virolog, men vad jag förstår fungerar vaccin liksom många moderna läkemedel på ett liknande sätt, genom att stimulera viss produktion av proteiner som till exempel blockerar viruset från att binda till celler. Varken virus, vaccin eller läkemedel påverkar vår arvsmassa, vårt dna.

Även om J Gunnar Olsson alltså avfärdar tanken på vaccinet som en del av en global konspiration så tycker han att det är viktigt att hålla ögonen öppna framöver. Det pågår exempelvis forskning om att datorisera kroppens rörelser kopplat till ett kryptovalutasystem, säger han. 

– Jag vill inte vara alarmist, men jag konstaterar att i en tid då den tekniska utvecklingen går så fort finns det anledning att vara vaksam. Tiden är inne då vi bör lyfta upp våra huvuden, för nu nalkas förlossningen, säger han och citerar Jesu ord i Bibeln.

Kristna ledare har uppmärksammat det etiskt problematiska i att vissa coronavaccin (liksom andra vaccin) delvis bygger på cellinjer från aborterade foster. Den generella hållningen från dessa har dock varit att det är försvarbart att låta sig vaccineras för att även detta kan handla om liv och död och så länge etiskt hållbara alternativ saknas.

Mats Selander, religionsfilosof och ordförande i Människorätt för ofödda, tycker att det finns många svårutredda etiska nyanser i frågan.

– Om ett läkemedel framtas med hjälp av att oskyldiga människors liv tas, och om ett sådant läkemedel bejakas utan någon som helst kritik mot kränkningen i fråga, så är det i mina ögon moraliskt fel. I synnerhet om det finns alternativ.

Om våra kroppar är ett tempel för den helige Ande, borde vi då vara skeptiska till de slags vaccin där vi inte säkert kan veta effekterna?

– Det är en svår avvägning som individen själv ytterst sett måste ha rätten att besluta om. Både att ta ett vaccin och avstå från att ta ett vaccin kan därför vara uttryck för att man respekterar sin kropp som ett värdefullt tempel för Guds Ande, säger Mats Selander.

Tomas Seidal betonar att vaccinet har tagits fram enligt gängse principer och godkänts efter vetenskaplig prövning, så kallad fas 3-prövning, som omfattar flera tiotusentals personer. 

– Men när det ges till många miljoner går det inte att utesluta sällsynta biverkningar hos enstaka individer. Det gäller alla läkemedel och vacciner. 

Är det extra stor risk för okända biverkningar med tanke på att vaccinet tagits fram i rekordfart?

– Även om vaccinet mot svininfluensa (pandemrix) gav en lågfrekvent, men allvarlig, biverkan är det nog ett undantag – det finns många vacciner som ges till stora mängder människor som inte varit behäftade med biverkningar av sådan betydelse att värdet kan ifrågasättas.

Det finns teorier om att det genom vaccinet injiceras mikrochip eller liknande för att kontrollera människor. Vad säger du om det? 

– Tanken på ”mikrochip” i vaccin är totalt verklighetsfrånvänd. Är man orolig för att bli kontrollerad borde man snarare bekymra sig över de sociala plattformar på nätet som kartlägger oss i detalj. 

Seidal anser att det innebär större risker för samhälle och individ att avstå från vaccinering och individ än att ta det. Att avstå riskerar dessutom att drabba andra, menar han.

Mats Tunehag, skribent och expert på religionsfrihet, är heller inte orolig för vaccinet.

Det sprids många påståenden om att vaccineringen mot corona är ett led i tilltagande globalism och att det finns en vilja hos exempelvis Bill Gates, som finansierat mycket av vaccinforskningen, att på olika sätt skapa kontroll. Hur ser du på dessa teorier? 

– Covid-19 är globalt och sprids transnationellt, och därför måste en adekvat respons vara både global och transnationell. Man får givetvis ställa frågor och man kan ifrågasätta dylika genomgripande initiativ. Men det finns inga seriösa belägg för just dessa teorier. 

Att det skulle finnas dolda syften med vaccineringen är inte särskilt troligt, enligt Tunehag. 

Det finns de som menar att det pågår en masshysteri som piskas upp bland annat för att tjäna enorma pengar på vaccinet. Delar du den bilden?

– Du, jag och hela världen behöver vaccin. Ingen tvekan om det. Men inga företag överlever utan vinst, och det är inget konstigt eller fel med vinst. Flera läkemedelsföretag konkurrerar och det reglerar oftast priser och vinster.

– Samtidigt har ”Big Pharma”, de stora läkemedelsföretagen, en brokig historia, så det finns all anledning att bevaka det som sker. 

 

Tanken på ”mikrochip” i vaccin är totalt verklighetsfrånvänd. Är man orolig för att bli kontrollerad borde man snarare bekymra sig över de sociala plattformar på nätet som kartlägger oss i detalj.
Covid-19 är globalt och sprids transnationellt, och därför måste en adekvat respons vara både global och transnationell.

mRNA-vaccin

Vissa av coronavaccinen är så kallade mRNA-vaccin. Dessa använder en teknik där de ”lär” våra celler att tillverka ett protein eller en del av ett protein, som utlöser ett immunsvar i kroppen. RNA betyder ribonukleinsyra. RNA kan mycket förenklat beskrivas som den molekyl som styr produktionen av proteiner i våra celler. M:et står för ”messenger”, alltså budbärar-RNA. 

Covid-19 mRNA-vaccin ger instruktioner till våra celler att göra en ofarlig bit av det som kallas spikproteinet. Spikproteinet finns på ytan av viruset som orsakar covid-19. Immunförsvaret producerar sedan antikroppar som ger oss skydd. 

Det har forskats på mRNA-vaccin i årtionden, bland annat för att använda i vaccin mot influensa, zikavirus och rabies. Även inom cancerforskningen används mRNA-teknik. 

mRNA varken påverkar eller interagerar med en människas dna-material som finns inne i cellkärnan. Kroppen har ingen funktion för att ”omvandla” RNA till dna i våra celler. 

Källa: Centers for Disease Control and Prevention – USA:s nationella folkhälsomyndighet
Svenska Folkhälsomyndigheten

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00