Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Kristna enas i bön inför valet – vill se Guds vilja

Familjen, ofödda barn och landets säkerhet är ämnen som står i fokus när bön för landet inför valet planeras i S:ta Clara kyrka den 5 september.

– Det är en konst att inte halka in på partisympatier, men det finns vissa värderingar som vi alla delar, berättar initiativtagaren Peter Artman.

Nyheter · Publicerad 17:00, 23 aug 2022

Den 5 september, en vecka före valet, anordnas ekumenisk bön för landet i S:ta Clara kyrka. Liksom vid tidigare bönedagar genomförs en bönevandring i huvudstaden, där man stannar till vid olika strategiska platser, som Rosenbad, UD, riksdagshuset, Storkyrkan och försvarsdepartementet.

– En person som är engagerad i försvarsfrågor kommer att leda oss i några tankar kring upptrappningen i Ukraina, Sveriges Natoansökan och sådant som har med oron för vårt lands säkerhet att göra, berättar prästen Peter Artman, koordinator och en av initiativtagarna till samlingen.

– Det är en konst att inte halka in på partisympatier, men det finns vissa värderingar som vi alla delar. Det kan bli så att vi ber för familjen och de ofödda barnen. Det finns också plats för spontana infall.

Under eftermiddagen fortsätter bönen i S:ta Clara. Gerd Pettersson-Lindgren och Dhan Hector leder lovsång och tillbedjan. Birgitta Högman Svensson från tisdagarnas bönesamlingar i riksdagshuset medverkar också.

Från Hopp för Sveriges referensgrupp deltar Olof Edsinger (Svenska evangeliska alliansen), Paul Orlenius (Citykyrkan och New Wine) och Bo Nyberg (Kristna friskolerörelsen). De kommer att tala om Sverige i vågskålen, församlingens reformation samt utbildning och nästa generation.

När det inte varit valår har det under flera år hållits en bönedag inför riksdagens öppnande. Ibland har olika samfundsledare bjudits in att leda i bön. I är det i stället flera olika bönerörelser som står med, däribland Nationell bön och det svenskkyrkliga nätverket Vägen.

Från Nätverket Vägen kommer Lars Sahlin och Elisabeth Sandlund, från Nationell bön Lennart Fjell och Ann-Sofie Strand.

– Vi samarbetar med olika bönenätverk, både inom landet och internationellt, där vi har vänner som stöttar oss, säger Peter Artman.

Den 6 september blir det fortsatt bön inför valet på Zoom, klockan 19.00 på svenska med Peter Artman, klockan 20.00 på engelska med Robbert-Jan Perk från Nederländerna och Wolfgang Rathmann från Tyskland.

Som svar på frågan varför det är viktigt att be inför valet hänvisar Artman till Jesus ord.

– Vad ni tillsammans kommer överens om att be ... ska ni få, säger han.

En bonuseffekt är också att bönen är samlande och bygger enhet, menar han.

Medinbjudare till samlingarna är bland andra Claphaminstitutet, Svenska evangeliska alliansen, Youth With A Mission (YWAM) med flera.

Vi samarbetar med olika bönenätverk, både inom landet och internationellt.

Niklas Piensohos bibelstudier väcker sorg hos medlemmar i Filadelfia

Stockholm. Bibelstudierna ”Brännande frågor”, där Niklas Piensoho ifrågasatt den klassiska kristna synen på... torsdag 30/3 10:12

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Torsdagstidningar försenade på grund av trafikkaos

Distribution. Utdelningen av Världen idags tryckta torsdagstidningar kommer dessvärre att bli försenad till... torsdag 30/3 08:30

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00