Den som föraktar ordet fördärvar sig själv, den som respekterar budet blir belönad.
Ordspråksboken 13:13

Världen idag

Kristna bönder: Skatten på el och diesel måste sänkas

Sveriges kristna bönder är bekymrade över lantbrukets skenande kostnader. Skatten på el och diesel måste sänkas, anser de.

Det finns risk att situationen ger allvarliga konsekvenser för nästa års skörd, säger Herbert Nyman och Hans-Olof Agnesson från nätverket Kristna bönder till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 18:00, 9 dec 2021

Världen idag berättade i onsdagens tidning om den prekära ekonomiska situation som Sveriges bönder hamnat i. Orsaken är kraftigt ökade kostnader för diesel, el och gödsel.

– Problemet är höga skatter på drivmedel. Experter säger att råoljepriset kan komma att fördubblas, säger Hans-Olof Agnesson, vice ordförande för Kristna bönder, och påpekar att bönderna känner en stor oro för detta.

Debatten handlar mycket om olika tekniker att konvertera miljövänliga råvaror till bränsle. Inom Kristna bönder menar man att produkter som raps och talldiesel inte räcker långt i att täcka behovet av bränsle.

– Det är en droppe i havet, säger Hans-Olof Agnesson.

Landsbygden, och inte minst bönder, drabbas hårt av höga bränslepriser. På kort sikt måste andra lösningar till, menar de.

– Sänkt punktskatt på el och diesel, säger nätverkets ordförande Herbert Nyman.

De kristna bönderna befarar att situationen kan ge svåra konsekvenser för nästa års skörd.

– Det finns risk för en minskad produktion under nästa år. Många vet inte om de kan ge sig ut och så med tanke på de höga kostnaderna, säger Hans-Olof Agnesson.

– För oss kristna bönder innebär nästa säsong en vandring i tro, tillägger han.

Herbert Nyman lyfter frågan om varifrån maten egentligen kommer.

– Det är viktigt att förstå att om det ska finnas mat på bordet så måste det finnas ett jordbruk. Samhället måste stimulera en bransch med alldeles för låg lönsamhet. Yngre bönder måste få en drivkraft till att fortsätta inom yrket, säger han.

Han påminner om det andliga perspektivet på frågan. Bibelns profetiska ord talar om skakiga tider med bland annat hungersnöd på olika platser.

– Samhället borde, så långt det går, verka för att all åkermark brukas.

I dag produceras hälften av våra livsmedel inom landet.

– Sverige har en gång varit självförsörjande, vi kan komma dit igen, säger Herbert Nyman.

Det är viktigt att förstå att om det ska finnas mat på bordet så måste det finnas ett jordbruk.

Kanye West hyllade Hitler – portas från Twitter

Twitter. Den amerikanske rapparen Kanye West portas från Twitter. Dessutom stoppas hans köp av den... fredag 2/12 18:00

Svaren på de verkligt stora frågorna finns inte i naturvetenskapen

Ledare Sommaren 2021 dog Steven Weinberg, en av vår tids ledande naturvetare. Han var professor i fysik... fredag 2/12 00:10

Svenska försvaret utsattes för it-attack

Brott. Försvarsmaktens webbplats utsattes under torsdagen för en överbelastningsattack. Attacken gjorde... fredag 2/12 17:00

Det ökade könsgapet visar på vikten av win/win-lösningar

Ledare Det har talats mycket om ”könsgapet” på senare tid. I augusti kom en stor europeisk undersökning... torsdag 1/12 00:10