Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Kristet gymnasium upplever ett rekordstort söktryck

En högklassig undervisning och god kamratanda bidrar till att göra LM Engströms gymnasium till ett av Göteborgs mest eftersökta.

– Vi vet inte allt som påverkar elevkullarna. Men någonting gör vi i alla fall rätt, säger tillförordnade rektorn Kristina Hultgren och konstaterar att den starka elevtillströmningen sker samtidigt som regeringen försöker strama åt för kristna friskolor.

Nyheter · Publicerad 16:00, 24 apr 2022

På gymnasiet går omkring 570 elever, fördelade på fyra program: ekonomi, natur, samhälle och estetisk inriktning. Kön av sökande är lång och följaktligen krävs höga betyg för att komma in.

”Rekordstort söktryck till LM i höst. Med reserver skulle vi kunna ta in 12 klasser i åk 1 (teoretiskt)”, skrev gymnasiet nyligen på sin Facebook­sida.

– Vi vet inte riktigt exakt vad det beror på, eftersom det går lite upp och ner med elevkullarna. Men det är klart att det är roligt att så många vill gå hos oss, säger Kristina Hultgren.

När hon började som lärare på skolan för 25 år sedan hade de fyra programmen sammanlagt tio klasser. Till höstterminen går man från 17 till 18. Årskursen på ett program har nu så många som fem parallellklasser.

– I och med att det var så många som sökte till oss i år valde vi att bygga om ett utrymme till klassrum. Så nu kan vi ta in en ekonomiklass till, berättar Kristina Hultgren.

Ett högt söktryck driver automatiskt upp antalet antagningspoäng som krävs för att komma in på skolan. På sin Facebook-sida skriver LM Engström att skolan ligger i topp för de preliminära antagningspoängen i Göteborg – hela 302,5 poäng krävs för att komma in på skolans naturprogram.

– Vi har ungefär 100 elever som valt oss i första hand men som inte kommer in, och det är ledsamt. För vi strävar inte i första hand efter höga antagningspoäng, utan efter att ha elever som vill gå hos just oss, säger Kristina Hultgren.

Gymnasiet har en tydlig kristen profil. Man erbjuder frivillig morgonbön före dagens första lektion, och en morgonsamling i veckan för samtliga elever i Domkyrkan.

Sådana inslag vill S-regeringen få bort helt på sikt. Till Göteborgs-Posten säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) att man nu föreslår ett etableringsstopp för konfessionella friskolor.

– Nog är det lite extra intressant att eleverna söker sig till oss nu när regeringen vill strama åt tillväxten av kristna friskolor, säger Kristina Hultgren.

Hon noterar att majoriteten av eleverna som tar studenten på skolan inte beskriver sig som kristna, och alltså inte har tagit intryck av den religiösa påverkan som skolministern är rädd för.

Detta framkommer av den omfattande, anonyma, enkätundersökning som eleverna i tredje årskursen gör i slutet av sin sista termin på skolan.

– Där får de frågor om allt från skolmat till kursinnehåll, undervisning och veckosamlingen i Domkyrkan. På frågan om de upplever sig som kristna svarar en tredjedel ja, säger Kristina Hultgren.

– Två tredjedelar är alltså inte aktivt kristna, men har ändå valt att gå på en kristen skola. Det om något är ett bevis för att vi inte ses som en ”sektskola”.

Gymnasiet är noga med att framhålla att alla konfessionella inslag är frivilliga, och att sådana aldrig får förekomma i undervisningen.

– Men i första hand är vi en skola med en stor andel behöriga lärare och mycket lärarledd undervisning. En skola som satsar på elevhälsan och lägger stor tonvikt vid trivsel och det vi kallar LM-andan, säger Kristina Hultgren.

LM Engströms gymnasium

LM Engströms gymnasium i centrala Göteborg började som gymnasium för präster 1924.

I samband med friskolereformen på 1990-talet fick skolan namn efter en av grundarna, prosten Lars Magnus Engström, och blev en friskola med kristen profil. 

Huvudman är Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse, som även driver Församlingsfakulteten, för teologisk forskning och utbildning.

Elevantalet har under de senaste åren varit ungefär 570 och antalet lärare och övrig personal omkring 60.

Skolan erbjuder fyra program med olika inriktningar: Ekonomi, estetiska programmet med musik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Natur och ekonomi är de största programmen.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00