Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Kristet center Örebro blir en del av pingströrelsen

Kristet center Örebro är en församling som under många år verkat inom trosrörelsen. Nu har man beslutat sig för att istället gå in i Pingst FFS. – Det är något som växt fram under flera år, säger pastor Per-Åke Eliasson.

Nyheter · Publicerad 08:00, 6 mar 2019

Han betonar att det inte är någon konflikt med trosrörelsen som ligger till grund för att man valt denna väg. 

– Det är Gud som lett oss i den här riktningen. 

Redan 2014 bjöds Per-Åke Eliasson in att finnas med i pingst:s, då nybildade, pastorsnätverk. 

– Det kändes avlägset till en början, men efter ett tag väcktes det igen i mitt hjärta. Man har kunnat vara med för utbyte på ett personligt plan även om man är ansluten till ett annat samfund. 

Relationer har växt fram till såväl den tidigare pingstledaren Pelle Hörnmark som nu arbetar för pingströrelsen i Europa, som med den nuvarande Sverigeledaren Daniel Alm. Bland annat har Hörnmark och Kristet centers missionsansvarige Micael Lundin samarbetat i Balkan. 

– Med tiden blev det en fråga i vårt ledarskap om denna process ska förändra vår utgångspunkt som församling. Och vi tror nu att detta är Guds väg för oss.

För att gå in i Pingst FFS behöver man dels stå bakom den värdegrund som finns, ett dokument som Per-Åke Eliasson säger att de som församling själva hade kunnat formulera och som de helhjärtat ställer upp på. Dessutom behövs en rekommendation från en lokal pingstförsamling, något som nu också finns.

Under mars månad tas ett beslut av Pingst:s ledning, och om det blir bejakande, hälsas Kristet center formellt välkomna i samband med pingst:s rådslag i maj.

Påverkar detta steg er teologi?

– Det förändrar ingenting teologiskt, vi står kvar på samma grund. Och grundläggande står pingströrelsen och trosrörelsen varandra mycket nära teologiskt och tillhör samma kyrkofamilj. 

Nyligen möttes trosrörelsens pastorsorganisation i Norrköping och där meddelades Örebroförsamlingens beslut. 

– Jag är glad att vi inom vår gemenskap har kunnat samtala om detta och jag upplever att vi kommit till en punkt där vi kan välsigna varandra.

– I Norrköping uttryckte en kollega: ”Jag förstår inte det här beslutet, men jag känner respekt och gudsfruktan och vill bara välsigna er”. Bättre reaktion än så kan man inte tänka sig.

Inom trosrörelsen har du varit en av kritikerna till att gå in Sveriges kristna råd, bland annat med hänvisning till er teologiska syn på Israel. Pingst är aktiva medlemmar i SKR, hur ser du på det?

– Vi förändrar inte vår syn. Jag har samtalat om detta med Daniel Alm, där har jag sagt var vi står och vi har inte avkrävts att byta uppfattning. Hur vi ska hantera den frågan framåt får visa sig.

Per-Åke Eliassons förhoppning är att trosrörelsen och pingströrelsen ska närma sig varandra och han återkommer till behovet av ett ömsesidigt befruktande av varandras arbeten.

– Historiskt blev det en konflikt och en låsning på 80-talet och det bedömer jag som en hämmande kraft. Jag personligen tror grundläggande att pingst och trosrörelsen bör hänga ihop.

David Ekerbring, pastor i församlingen Agape och ordförande i trosrörelsen, kommenterar att Kristet center lämnar så här:

– När vi möttes med predikanter och ledare från rörelsen senast fick vi möjlighet att tacka Per-Åke och församlingen Kristet center Örebro för alla dessa år av att ha stått tillsammans i liv och tjänst med trosrörelsen som utgångspunkt. Vi lade händerna på dem och välsignade dem inför detta nya steg. 

– Per-Åke och vännerna kommer saknas mig och oss både i styrelsearbetet och gemenskapen. Det är ett kapitel som avslutas, ett annat börjar, men vänskapen och relationerna består, säger David Ekerbring.

Det förändrar ingenting teologiskt, vi står kvar på samma grund. Och grundläggande står pingströrelsen och trosrörelsen varandra mycket nära teologiskt och tillhör samma kyrkofamilj.

Hot mot biografer inför abortfilm

Minst två biografer i Kanada har utsatts för hot i samband med planerade visningar av filmen Unplanned, om pro life-aktivisten Abby Johnsons liv....

Hyllas för uttalande om att utrota judar

Imamen och läraren Ahmed Billoo propagerar för utrotning av judar på sin privata Facebooksida. ”Må Allah räkna deras antal, döda dem och inte lämna...

Politiska experiment – förödande för familjer

Ledare Vi vet att även om det finns en stabilitet och självläkningsprocess inbyggd i det ekologiska systemet så kan balansen rubbas. Ingreppen kan bli så...

Upptäck ett nytt museum i sommar med hela familjen

– De mer än 1 500 svenska museerna är som mest tillgängliga just nu, så passa på och upptäck ett nytt museum i sommar, säger Mats Persson,...