Nyheter

Kristersson: Terrordåd mot Sverige har avvärjts

Statsminister Ulf Kristersson (M) vid en pressträff med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige. Foto: Henrik Montgomery/TT
Statsminister Ulf Kristersson (M) vid en pressträff med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige. Foto: Henrik Montgomery/TT
Säkerhetspolischef Charlotte von Essen, statsminister Ulf Kristersson (M), justitieminister Gunnar Strömmer (M) och rikspolischef Anders Thornberg vid en pressträff med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige. Foto: Henrik Montgomery/TT
Säkerhetspolischef Charlotte von Essen, statsminister Ulf Kristersson (M), justitieminister Gunnar Strömmer (M) och rikspolischef Anders Thornberg vid en pressträff med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige. Foto: Henrik Montgomery/TT

Sverige har gått från att vara ett så kallat legitimt mål till att bli ett prioriterat mål för terrorattacker.– Vi vet att planerade terrordåd har avvärjts, säger statsminister Ulf Kristersson på en presskonferens.

Publicerad Uppdaterad

Men precis som Säkerhetspolisen, som tidigare under dagen meddelade att terrorhotnivån höjs från nivå 3 till 4, uppmanar Kristersson allmänheten att leva som vanligt – men vara vaksamma.

– Jag förstår att många svenskar känner oro över den nya och högre hotnivån. Till alla er vill jag säga att vi ska leva våra liv som vanligt, säger han.

Kristersson nämner de senaste tidens koranbränningar och andra händelser. Han har sammankallat det nationella säkerhetsrådet och kommer att informera riksdagens partier om läget.

– Regeringen står som alla förstår i mycket nära dialog med Säkerhetspolisen. Våra svenska säkerhetstjänster och andra myndigheter är nu mycket kommunikativa och proaktiva, säger statsministern.

– Att värna alla svenska medborgares säkerhet är nu allra högsta prioritet.

Enligt rikspolischefen Anders Thornberg är polisen väl förberedd för att hantera en höjd hotnivå.

– Vi i svensk polis är väl rustade för det här läget, säger Thornberg.

Polisen stärker upp på en rad områden med anledning av den höjda hotnivån. Thornberg nämner polisens lokala brottsförebyggande arbete, samarbetet med Säpo för att reducera extremism, det operativa stödet till Säpo och en stärkt insatsförmåga.

– Polisens nationella och regionala insatsförmåga har stärkts, säger han.

De senaste månadernas försämrade säkerhetsläge måste mötas med direkta åtgärder här och nu och strategiska och långsiktiga insatser som sänker nivån på sikt, enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M).

– Regeringen har redan vidtagit åtgärder och överväger löpande åtgärder. Myndigheterna vidtar nu de åtgärder som krävs för att man ska kunna leva som vanligt.

Kan Ulf Kristersson vara mer konkret: vad gör regeringen för att dels trygga svenska medborgare men också för att hantera den ilska som finns mot Sverige i muslimska länder?

– Ganska många saker. Inom nu gällande lagstiftning görs det som nu kan och bör göras. Sedan tror jag att (utrikeminister) Tobias Billström har beskrivit alla sina kontakter med andra delar av världen, allt arbete är ju inte polisiärt eller säkerhetstjänstrelaterat, utan också diplomatiskt, säger Kristersson.

– Samarbetet med andra länder är otroligt viktigt. Svenska säkerhetstjänster behöver samarbeta förtroendefullt med andra länder för att kunna komma åt de här människorna. Det fungerar väldigt väl.

Powered by Labrador CMS