Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden.
Matteusevangeliet 5:5

Världen idag

Kristen elev fick bekänna sig till islam

En mamma har på Facebook berättat om hur hennes nioåriga dotter kommit hem ledsen efter en religionskunskapslektion om islam. Enligt flera elever ska alla i klassen skriftligen ha behövt beskriva sig som muslimer som ett pedagogiskt grepp, något som upprör mamman. – Det blir som en trosbekännelse, säger hon till Världen idag

Nyheter · Publicerad 17:38, 5 mar 2020

Beskrivningen av vad som hänt i skolan, som ligger i Tierps kommun, har fått stor spridning på sociala medier och mött stark kritik. Men enligt den text som kommunen lagt ut på sin webbplats handlar det hela om missuppfattningar och falska rykten.

På torsdagen fanns säkerhetsvakter på plats vid skolan och kommunen skriver att anställda ska ha fått ta emot ”vad som uppfattas som hot”.

Anamaria von Roteliuc berättar att upplägget på religionskunskapslektionen var att eleverna skulle sätta sig in i att vara en utövare av en viss religion, i detta fall islam.

Därför fick hennes dotter, trots att hon uttryckt att hon är kristen och därför inte ville, ha fått skriva en text som om hon vore muslim. Den innefattar bland annat att hon säger sig tillhöra islam, be i moskén, läsa Koranen och fira ramadan.

– De hade samma sak i kristendomen, men då behövde inte de muslimska barnen delta. Nu sa de att man var tvungen att göra det på lektionen eller på rasttid, säger Anamaria Roteliuc som menar att klassen fördjupat sig i islam och att man till exempel gått igenom reningsritualer, kläder, bön, haft på arabisktalande radio där ordet Allah förekommit och färglagt en moské.

– Jag som kristen kan inte förstå att man använder den här pedagogiska formen, där min dotter ska påstå att hon tillhör en annan religion fast hon är kristen.

Men Tierps kommun menar alltså att det handlar om falsk information.

”Det pågår ingen islamisering av minderåriga i Tierps skolor”, skriver man på sin hemsida.

Den text som den kristna eleven fått skriva bekräftas samtidigt av kommunen, som dock menar att elevanteckningen ”måste ses i ett sammanhang”.

”Sidan som visas är bara ett av en lång rad moment i lektionen, där eleverna på olika sätt inspirerats till att skifta perspektiv från det egna välkända till något som hör till en annan inriktning, i detta fall religiös.”

Enligt kommunen är detta ett ”genomtänkt pedagogiskt upplägg”, för att skapa förståelse för grunder och tankemodeller i de olika religionerna.

”Alla religioner presenteras i lektionsupplägget på liknande sätt”, skriver kommunen.

Världen idag söker kommunens utbildningschef för att fråga om alla religioner behandlas lika och hur man ser på kritiken mot att låta troende barn bekänna sig till en annan religion under skoltid, men utan framgång.

Anamaria von Roteliuc skriver under torsdagen på Facebook att hon haft ett bra möte med skolan vars företrädare enligt henne sagt att de ska be om ursäkt och ge en förklaring till de barn som mot sin vilja fått skriva att de är muslimer.

”Mitt hjärta och mina böner går till skolans personal som kämpar med detta nu”, skriver Anamaria von Roteliuc som understryker att hon tar avstånd från varje form av hat och hot.

Ett frimodigt alternativ lyser tyvärr med sin frånvaro

Ledare Det är snart inte mer än en månad kvar till höstens val den 11 september. Redan om drygt två veckor... lördag 6/8 00:00

Ett miljökrig riktas mot stora medborgargrupper

Ledare Det pågår ett miljökrig mot de stora medborgargrupperna i det västerländska samhället och mot basen... fredag 5/8 00:00

KD: Öppna Sollefteås förlossning igen

Politik. Kristdemokraterna vill ha en nationell plan för förlossningsvården. Den kan bli ett första steg i... måndag 8/8 14:34

L vill se ordningslyft i skolan

Politik. Liberalerna föreslår ett ”ordningslyft” för studiero i skolan. Partiet vill att alla skolor skriver... måndag 8/8 14:30

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier