Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

Kristen elev fick bekänna sig till islam

En mamma har på Facebook berättat om hur hennes nioåriga dotter kommit hem ledsen efter en religionskunskapslektion om islam. Enligt flera elever ska alla i klassen skriftligen ha behövt beskriva sig som muslimer som ett pedagogiskt grepp, något som upprör mamman. – Det blir som en trosbekännelse, säger hon till Världen idag

Nyheter · Publicerad 17:38, 5 mar 2020

Beskrivningen av vad som hänt i skolan, som ligger i Tierps kommun, har fått stor spridning på sociala medier och mött stark kritik. Men enligt den text som kommunen lagt ut på sin webbplats handlar det hela om missuppfattningar och falska rykten.

På torsdagen fanns säkerhetsvakter på plats vid skolan och kommunen skriver att anställda ska ha fått ta emot ”vad som uppfattas som hot”.

Anamaria von Roteliuc berättar att upplägget på religionskunskapslektionen var att eleverna skulle sätta sig in i att vara en utövare av en viss religion, i detta fall islam.

Därför fick hennes dotter, trots att hon uttryckt att hon är kristen och därför inte ville, ha fått skriva en text som om hon vore muslim. Den innefattar bland annat att hon säger sig tillhöra islam, be i moskén, läsa Koranen och fira ramadan.

– De hade samma sak i kristendomen, men då behövde inte de muslimska barnen delta. Nu sa de att man var tvungen att göra det på lektionen eller på rasttid, säger Anamaria Roteliuc som menar att klassen fördjupat sig i islam och att man till exempel gått igenom reningsritualer, kläder, bön, haft på arabisktalande radio där ordet Allah förekommit och färglagt en moské.

– Jag som kristen kan inte förstå att man använder den här pedagogiska formen, där min dotter ska påstå att hon tillhör en annan religion fast hon är kristen.

Men Tierps kommun menar alltså att det handlar om falsk information.

”Det pågår ingen islamisering av minderåriga i Tierps skolor”, skriver man på sin hemsida.

Den text som den kristna eleven fått skriva bekräftas samtidigt av kommunen, som dock menar att elevanteckningen ”måste ses i ett sammanhang”.

”Sidan som visas är bara ett av en lång rad moment i lektionen, där eleverna på olika sätt inspirerats till att skifta perspektiv från det egna välkända till något som hör till en annan inriktning, i detta fall religiös.”

Enligt kommunen är detta ett ”genomtänkt pedagogiskt upplägg”, för att skapa förståelse för grunder och tankemodeller i de olika religionerna.

”Alla religioner presenteras i lektionsupplägget på liknande sätt”, skriver kommunen.

Världen idag söker kommunens utbildningschef för att fråga om alla religioner behandlas lika och hur man ser på kritiken mot att låta troende barn bekänna sig till en annan religion under skoltid, men utan framgång.

Anamaria von Roteliuc skriver under torsdagen på Facebook att hon haft ett bra möte med skolan vars företrädare enligt henne sagt att de ska be om ursäkt och ge en förklaring till de barn som mot sin vilja fått skriva att de är muslimer.

”Mitt hjärta och mina böner går till skolans personal som kämpar med detta nu”, skriver Anamaria von Roteliuc som understryker att hon tar avstånd från varje form av hat och hot.

Väntad åtgärd mot våldet – och ett oväntat förslag

Ledare Varje vecka nya bilder från det alltmer otrygga Sverige. Barn hamnar i korseld mellan kriminella.... lördag 24/7 00:00

FN-konferens mot rasism ledde till ny våg av antisemitism

Israelkommentar Denna höst har det gått tjugo år sedan FN:s världskonferens mot rasism gick av stapeln i Durban,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier