Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Sverige har inte längre några beredskapslager. (Bilden är från ett annat lager.) Foto: Adam Ihse/TT

Krislagren tömdes under Persson-eran

Både i riksdag och regering har såväl borgerliga som socialdemokrater drivit på för en avveckling av de svenska beredskapslagren. De mest genomgripande förändringarna skedde dock efter att Sverige gick med i EU och intensifierades under Göran Perssons (S) tid som statsminister.

Nyheter · Publicerad 09:14, 1 apr 2020

Sverige saknar sedan 1990-talet beredskapslager, både vad gäller mat och bränsle, och samtidigt har antalet bönder minskat snabbt.

Under 1900-talets krig i Europa och världen framstod lagren som en självklarhet. Men med fred i närområdet, EU-inträde, frihandelsavtal och förändringar hos livsmedelsbutikerna som motiv, har många beslutsfattare ansett dessa vara överflödiga.

En majoritet i riksdagen har stått bakom de beslut som lett fram till sinande beredskapslager och minskad självförsörjningsgrad i Sverige. Den slutliga tömningen stod Göran Persson för, något han själv tar upp i sina memoarer.

Motiveringen var bland annat att stöd vid en kris skulle komma från andra EU-länder och att de stora summor som lagren kostade skulle kunna användas bättre i en ekonomiskt tuff period för Sverige.

I en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som kom förra året noteras att det fortfarande saknas målsättningar för att på nytt bygga upp svensk beredskap. 

Förändringen som skett är drastisk. Sverige var för några decennier sedan framstående i världen när det gäller beredskap och lagring av militära resurser och materiell, och hade lager av livsmedel och andra viktiga varor över hela landet.

”Vid slutet av 1990-talets beredskapslagringsepok fanns beredskapslager för livsmedel och livsmedelsråvaror, insatsvaror för jordbruket samt vattenkemikalier och veterinära läkemedel utspridda över hela landet från trakterna av Ystad i söder till Kiruna i norr och på Gotland i öster”, skriver FOI i rapporten.

Självbestämmande enligt folkrätten är något man förtjänar

Israelkommentar Självbestämmande i enlighet med folkrätten ges till ett folk/nation som har en distinkt historia,... torsdag 4/6 00:10

Lösningen på kravallerna finns hos personen Jesus

Ledare Det gick bara några dagar efter att USA försiktigt började öppna igen efter corona­pandemins... torsdag 4/6 00:00

Professor: Coronaviruset perfekt anpassat för människor

Corona. Nya, preliminära forskningsresultat visar att det coronavirus som orsakar covid-19 verkar vara... torsdag 4/6 16:50

Samtal om Gud under en Uber-färd

Missionsglimten Jordanien Det är en Uber. Alltså inte en vanlig gul taxi. Gul taxi innebär bönematta fastkilad i bildörrens... torsdag 4/6 00:00

Tveksam metod bakom Sveriges Pisa-resultat

Utbildning. Sveriges resultat i den internationella jämförelsen Pisa har förbättrats rejält mellan mätningarna... torsdag 4/6 14:48