Herren har sin glädje i dem som vördar honom, som hoppas på hans nåd.
Psaltaren 147:11

Världen idag

Sverige har inte längre några beredskapslager. (Bilden är från ett annat lager.) Foto: Adam Ihse/TT

Krislagren tömdes under Persson-eran

Både i riksdag och regering har såväl borgerliga som socialdemokrater drivit på för en avveckling av de svenska beredskapslagren. De mest genomgripande förändringarna skedde dock efter att Sverige gick med i EU och intensifierades under Göran Perssons (S) tid som statsminister.

Nyheter · Publicerad 09:14, 1 apr 2020

Sverige saknar sedan 1990-talet beredskapslager, både vad gäller mat och bränsle, och samtidigt har antalet bönder minskat snabbt.

Under 1900-talets krig i Europa och världen framstod lagren som en självklarhet. Men med fred i närområdet, EU-inträde, frihandelsavtal och förändringar hos livsmedelsbutikerna som motiv, har många beslutsfattare ansett dessa vara överflödiga.

En majoritet i riksdagen har stått bakom de beslut som lett fram till sinande beredskapslager och minskad självförsörjningsgrad i Sverige. Den slutliga tömningen stod Göran Persson för, något han själv tar upp i sina memoarer.

Motiveringen var bland annat att stöd vid en kris skulle komma från andra EU-länder och att de stora summor som lagren kostade skulle kunna användas bättre i en ekonomiskt tuff period för Sverige.

I en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som kom förra året noteras att det fortfarande saknas målsättningar för att på nytt bygga upp svensk beredskap. 

Förändringen som skett är drastisk. Sverige var för några decennier sedan framstående i världen när det gäller beredskap och lagring av militära resurser och materiell, och hade lager av livsmedel och andra viktiga varor över hela landet.

”Vid slutet av 1990-talets beredskapslagringsepok fanns beredskapslager för livsmedel och livsmedelsråvaror, insatsvaror för jordbruket samt vattenkemikalier och veterinära läkemedel utspridda över hela landet från trakterna av Ystad i söder till Kiruna i norr och på Gotland i öster”, skriver FOI i rapporten.

Stigmatisering av Polen drivs av ideologiska särintressen

Ledare EU-kommissionen fortsätter att rasa mot medlemslandet Polen som anses bryta mot grundläggande... lördag 27/11 00:10

Första Advent en kontrast till politiskt kaos

Ledare Veckan mellan Domsöndagen och Första Advent, alltså vid skiftet från ett gammalt kyrkoår till ett... lördag 27/11 00:00

Tomas Sjödins författarskap prisas igen

Kultur. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har tilldelats året Birger Norman-pris.   Priset vill... lördag 27/11 18:00

Oklart vem som bär skulden för regeringskollapsen

Hade Magdalena Andersson (S) kännedom om att Miljöpartiet kunde lämna regeringen om... lördag 27/11 14:00

Mission på sociala medier i en onådd folkgrupp

Missionsglimten Det plingar till i min telefon. Ett meddelande kommer in på en säker chatt-app från en medarbetare... lördag 27/11 00:00

Hela havet stormar i riksdagen efter den historiska onsdagen

Ledare Hela havet stormar. Så beskrev Sveriges radios Tomas Ramberg situationen efter att MP deklarerat... fredag 26/11 00:10

Senaste nytt

    Därför terrorstämplade Israel sex så kallade ”humanitära” organisationer

    Israelkommentar I oktober terrorstämplade Israel sex humanitära icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s....
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier