Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Sverige har inte längre några beredskapslager. (Bilden är från ett annat lager.) Foto: Adam Ihse/TT

Krislagren tömdes under Persson-eran

Både i riksdag och regering har såväl borgerliga som socialdemokrater drivit på för en avveckling av de svenska beredskapslagren. De mest genomgripande förändringarna skedde dock efter att Sverige gick med i EU och intensifierades under Göran Perssons (S) tid som statsminister.

Nyheter · Publicerad 09:14, 1 apr 2020

Sverige saknar sedan 1990-talet beredskapslager, både vad gäller mat och bränsle, och samtidigt har antalet bönder minskat snabbt.

Under 1900-talets krig i Europa och världen framstod lagren som en självklarhet. Men med fred i närområdet, EU-inträde, frihandelsavtal och förändringar hos livsmedelsbutikerna som motiv, har många beslutsfattare ansett dessa vara överflödiga.

En majoritet i riksdagen har stått bakom de beslut som lett fram till sinande beredskapslager och minskad självförsörjningsgrad i Sverige. Den slutliga tömningen stod Göran Persson för, något han själv tar upp i sina memoarer.

Motiveringen var bland annat att stöd vid en kris skulle komma från andra EU-länder och att de stora summor som lagren kostade skulle kunna användas bättre i en ekonomiskt tuff period för Sverige.

I en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som kom förra året noteras att det fortfarande saknas målsättningar för att på nytt bygga upp svensk beredskap. 

Förändringen som skett är drastisk. Sverige var för några decennier sedan framstående i världen när det gäller beredskap och lagring av militära resurser och materiell, och hade lager av livsmedel och andra viktiga varor över hela landet.

”Vid slutet av 1990-talets beredskapslagringsepok fanns beredskapslager för livsmedel och livsmedelsråvaror, insatsvaror för jordbruket samt vattenkemikalier och veterinära läkemedel utspridda över hela landet från trakterna av Ystad i söder till Kiruna i norr och på Gotland i öster”, skriver FOI i rapporten.

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

Gärna avskaffade bidrag – men först avdragsrätt

Ledare Världen idag har rapporterat att samfunden fortsatt vill söka statsbidrag även om staten inför... torsdag 11/8 00:00

Östgötar ska få höra om Jesus

Evangelisation. För tredje året i rad anordnar organisationen Open Air Campaigners (OAC) nästa vecka ett... torsdag 11/8 00:00

Låt oss ivrigt söka vinna Andens gåvor

Krönikor Måndag morgon i Kenya. Huvuduppdraget med kampanj och kvinnokonferens var avklarat. Människor hade... torsdag 11/8 00:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier