Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Fosterdiagnostikens utbredning är en av huvudorsakerna till att fler foster med Downs syndrom aborteras. Foto: Tore Meek

Kraftig ökning av aborter på foster med Downs

Frekvensen av aborter på grund av kromosomavvikelser har dubblerats mellan åren 1999 och 2014 i Sverige. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport. En allt mer utbredd och avancerad fosterdiagnostik är huvudorsaken till att aborterna ökar.

Nyheter · Publicerad 08:50, 14 mar 2016

”För samtliga tillstånd med kromosomanomalier ses med tiden ökande andelar aborter. Detta beror på att alltfler foster med kromosomavvikelser upptäcks eftersom fosterdiagnostik blir alltmer utbredd.”

Orden kan man läsa i Socialstyrelsens rapport ”Fosterskador och kromosomavvikelser 2014”. Antalet barn som föds med Downs syndrom ligger relativt stabilt över de senaste åren, men aborterna till följd av kromosomavvikelse ökar alltså markant.

Förklaringen till att det kan vara så är att genomsnittsåldern för när kvinnor föder barn stiger, och med det ökar också sannolikheten för att få barn med Downs. Men fler barn föds alltså inte, vilket beror på att foster med avvikelser upptäcks, och fler aborteras.

Socialstyrelsen konstaterar också att det finns stora skillnader regionalt kring hur abortfrekvensen när det gäller foster med Downs ser ut. Det aborteras allra minst i norra Sverige, och allra mest i Stockholm med omnejd.

– Det kan vara olika attityd mellan olika människor att ta hand om ett barn med Downs syndrom. Sedan ser det olika ut i olika delar av landet om man erbjuder KUB-test till alla gravida eller om man erbjuder det till kvinnor över en viss ålder, säger Karin Gottvall på Socialstyrelsen.

Veronica Magnusson Hallberg är ordförande i Svenska Downföreningen och hon betonar vikten av att informationen till gravida inte är missvisande. 

– Alla har rätt att göra vad man vill, men vi jobbar för att informationen ska vara korrekt och neutral så att man kan fatta ett riktigt beslut som man kan stå för hela livet.

Hon tar som exempel att man kan tala om "risken" att få ett barn med Downs syndrom, eller om "sannolikheten". 

– Man styr med ord, och då är det viktigt att man säger rätt saker.

Att det sker en teknisk utveckling som möjliggör mer avancerad fosterdiagnostik är inget som går att stoppa, men som det skulle behövas betydligt mer diskussion kring, menar hon. 

– Det är problematiskt att det går så snabbt. Vi ligger efter och hinner inte prata tillräckligt om de etiska aspekterna kring tekniken. Frågan är om vi kommer att ångra oss, hur kommer framtiden se på de beslut vi tar i dag utifrån de tekniska möjligheterna vi har?

Svenska Down­föreningen arbetar också mycket med att personer med Downs syndrom ska ses som individer, inte som en grupp med någon typ av funktionsvariation. 

– Om man inte får ta plats i samhället och får en chans att göra sin röst hörd, vilket kan vara svårt för de här människorna eftersom det ofta finns en problematik kring språk, tal och kommunikation, ja då blir det väldigt tyst och alltså svårt att sätta sig in i deras situation.

Upplever du att ni får utrymme och hörs i debatten?

– Jag tycker att vi absolut börjar få utrymme, och de flesta vill gott och har goda värderingar. Det är dock farligt om man bara följer med tekniken och inte ifrågasätter vad som händer med etiken.

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...