Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.”
Markus 10:27

Världen idag

Kraftig ökning av aborter på foster med Downs syndrom

1999 aborterades 45 procent av alla foster med Downs syndrom, 2013 hade siffran stigit till 60 procent, visar en rapport från Socialstyrelsen. Och ökningen väntas fortsätta i takt med att avancerad fosterdiagnostik blir allt mer utbrett.

Nyheter · Publicerad 00:00, 16 mar 2015

Socialstyrelsens statistik visar att trots att åldern för när kvinnor får barn stiger, vilket innebär ökad sannolikhet för Downs syndrom, så föds det inte fler barn med kromosomavvikelser. Abort­frekvensen för foster med Downs syndrom ökar kraftigt i Sverige, vilket också har att göra med tillgången på avancerad fosterdiagnostik. Främst så kallade kubtest där man undersöker kromosomförändringar.

– Abortfrekvensen hänger ihop med hur mycket fosterdiagnostik som utförs. Gör man kubtester och upptäcker kromosomavvikelser leder det väldigt ofta till att man avbryter graviditeten, säger Karin Gottvall på Socialstyrelsen som arbetat med den nya rapporten.

Hon understryker också att en andel av de graviditeter som avslutas genom abort annars ändå hade avslutats, men då genom missfall.

– När vi jämfört landsting där man erbjuder kubtest och dem där man inte gör det, så ser vi ingen signifikat skillnad i hur många som föds med Downs syndrom, säger Karin Gottvall.
Det går dock inte att veta i vilken utsträckning missfall inträffar när det gäller foster med kromosomavvikelser.

Socialstyrelsens nya rapport visar också att det är stor skillnad på abortfrekvensen i olika delar av landet. I Stockholm aborteras 60 procent av fostren på grund av allvarliga hjärtfel, jämfört med cirka 20 procent i övriga Sverige.

Det finns alltså stora skillnader i olika landsting, och det gäller också hur man hanterar fosterdiagnostik.

– Vill man göra kubtest får man boka det själv. Det är en markering för att visa att det är ett aktivt val och inget vi har som rutin, säger till exempel Helena Fadl, sektionsansvarig läkare vid förlossningen på Universitetssjukhuset i Örebro, till Nerikes Allehanda.

– Det handlar om ett tankesätt som håller på att etableras, säger Helena D'Arcy på katolska organisationen Respekt om ökningen av aborter på foster som har Downs syndrom.

– Det kommer alltid finnas de som av olika skäl väljer bort fosterdiagnostik. Men vi ser hur snabbt det ökat på tio år, även avancerad fosterdiagnostik är nu en etablerad del av sjukvården. Det blir mer accepterat och omtalat och då också mer förväntat att man ska använda sig av det.

Helena D'Arcy menar att det är viktigt att komma ihåg vad den siffra Socialstyrelsen presenterar, att 60 procent av foster med Downs syndrom aborteras, egentligen står för.

– Det handlar om alla med Downs syndrom, men när det gäller de föräldrar som genom fosterdiagnostik får veta att barnet har Downs syndrom så är siffran betydligt högre.

– Jag har svårt att se den här utvecklingen avta, säger Helena D'Arcy.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Fakta. Abort i procent på grund av ...

… Ryggmärgs­bråck
Stockholm: 60
Södra Sverige: 60
Uppsala: 40
Sydöstra Sverige: 50
Göteborg: 40
Norra Sverige: 30

… Allvarliga hjärtfel
Stockholm: 60
Södra Sverige: 60
Uppsala och Örebro: 25
Sydöstra Sverige: 50
Göteborg: 20
Norra Sverige: 20

Åklagare: Koranbränning inte hets mot folkgrupp

Brott. Den högerextreme politikern Rasmus Paludan polisanmäldes efter att ha bränt en koran utanför... måndag 27/3 21:00

Positivt om Israels regering lyssnar in legitim kritik

Ledare De senaste veckorna har omfattande demonstrationer hållits i Israel mot den nya... tisdag 28/3 00:10

Det är normalt att ropa ut i nöd

Bönekrönika ”Under sin tid här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde... tisdag 28/3 00:00