Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Korskyrkan i Gävle väljer att lämna Evangeliska frikyrkan

Korskyrkan i Gävle har tillhört Evangeliska frikyrkan (EFK) ända sedan den hette Örebromissionen, som sedan gick upp i EFK. Nu upplever man att frågan om äktenskapssyn och hbtq fått för stort utrymme och har beslutat att lämna samfundet.

– Vi älskar alla och Gud älskar alla, men vi ska inte lägga enorma resurser och tid på frågor där Bibeln är tydlig och klar, säger pastor Samuel Liljeblom.

Nyheter · Publicerad 07:00, 13 okt 2022

Det var för ungefär ett år sedan som ledarskapet i Korskyrkan Gävle började be över och samtala om sin relation till EFK. Man fick bland annat signaler om att det på sikt kunde bli fråga om en delning av samfundet till följd av olika teologisk syn på utlevd homosexualitet.

– Det har kommit mycket mejl från EFK om att ingå i olika diskussionsgrupper, att träffas på plats och över Zoom för att prata om den här frågan. Det är det här nästan allt har handlat om, även i stängda ledargrupper på Facebook, säger Samuel Liljeblom.

– Det fick oss att känna att om det är det här som samfundet ska handla om nu så fungerar det inte. Vi arbetar för att nå människor varje vecka, vi finns i ett socialt utsatt område och hjälper många socialt. Det är det vi vill fokusera på.

Ledarskapet har bett och funderat i ett år för att inte göra något förhastat och i början av oktober hade man ett församlingsmöte och beslutade då formellt att lämna EFK.

– Rent bibelmässigt har vi ärligt talat svårt att se hur man kan landa på något annat sätt – vi ser det som en självklarhet vad Herren förmedlar genom sitt ord i den här frågan, säger föreståndaren Kevin David och hänvisar till ett församlingsmöte där detta behandlades.

– Vi som församling står enade i den traditionella synen på äktenskap mellan man och kvinna.

I söndags valde Immanuelskyrkan i Örebro att öppna för samkönade vigslar, men Korskyrkans ledare betonar att deras vägval inte handlar om Immanuelskyrkans beslut utan mer om att de tycker att samfundet fått fel fokus och lagt för mycket tid och energi på frågan.

– Vi tycker att det här är tråkigt, vi har varit en del av rörelsen ända sedan Örebromissionens tid. Rörelsen har varit god mot oss och vi har varit goda medlemmar, säger Samuel Liljeblom.  

Han berättar att han haft kontakt med pastorer i andra EFK-församlingar som också funderar på hur relationen till samfundet ska se ut framöver.

– Vi kan inte säga till någon annan hur de ska göra i sina processer, utan vi hoppas att människor är bedjare och lyssnar in Guds ledning.

– Vi älskar alla och Gud älskar alla, men vi ska inte lägga enorma resurser och tid på frågor där Bibeln är tydlig och klar. Om man som rörelse gör det så kommer man tappa folket där ute, säger Samuel Liljeblom.

Vi som församling står enade i den traditionella synen på äktenskap mellan man och kvinna

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Ett sörjande Israel fortsätter kämpa

Israelkrönika Och så måste Israel åter igen begrava 19- och 20-åringar. Tre soldater, med livslust och drömmar,... tisdag 6/6 00:00