Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Konservativ präst får tillbaka sin krage

Göteborgs domkapitel beslutade i januari i år att prästen Rune Imberg skulle avkragas, efter att han menat att han inte kan se Göteborgsbiskopen Susanne Rappmann som sin andliga ledare. Men Svenska kyrkans överklagandenämnd upphäver nu beslutet om avkragning. – Glädjande, kommenterar Rune Imberg själv.

Nyheter · Publicerad 07:00, 16 okt 2019

Överklagandenämnden anser inte att det är klarlagt att Rune Imberg i handling har brutit mot sina vigningslöften.

”Domkapitlets beslut ska därför upphävas”, heter det i nämndens utlåtande.

Rune Imberg är lektor vid Församlingsfakulteten och ideell präst vid Missionsprovinsens Johannesförsamling i Borås.

I samband med att Göteborg fick en kvinnlig biskop förra året meddelade han att han inte kunde uppfatta Susanne Rappmann som sin andliga ledare. Imbergs teologiska syn är att kvinnor inte är kallade till kyrkans predikoämbeten.

Domkapitlet menade i beslutet om avkragning att han därmed ”brutit mot prästlöftet om att följa kyrkans ordning” och att han visat ”stor brist på lojalitet”.

Själv anförde Imberg att hans ämbetssyn inte strider mot hans lydnadslöften, eftersom Svenska kyrkan behållit de präster som inte anser att kvinnor har tillgång till ämbetet. Han betonade också att han fortsatt ser Susanne Rappmann som den stiftschef som han har att förhålla sig till rent formellt.

Beslutet från domkapitlet överklagades alltså och nu får Rune Imberg rätt.

Överklagandenämnden poängterar att Imberg gjort tydligt att han är beredd att underkasta sig biskopens tillsyn i administrativa frågor, även om han inte kan se henne som sin andliga ledare.

I Svenska kyrkan ska det finnas stora möjligheter att föra en fri och öppen debatt, betonar nämnden som också påminner om en rad andra beslut där engagemang och gudstjänstledande i Missionsprovinsen inte ansetts vara skäl för avkragning.

Det här innebär samtidigt att domkapitlet i Göteborg, som menat att det inte kan bli aktuellt ”med någon annan åtgärd än obehörighetsförklaring” för Imberg, får rejäl bakläxa.

Världen idag har utan framgång sökt Rune Imberg för en kommentar, men han konstaterar på Facebook att han nu återigen är behörig att utöva kyrkans vigningstjänst.

”Glädjande!”, skriver han.

Avkragning

Enligt kyrkoordningen i Svenska kyrkan får domkapitlet förklara en präst obehörig endast på fyra grunder:

Om prästen har brutit de löften som givits vid vigningen.

Om prästen har brutit sin tystnadsplikt.

Om prästen på grund av sjukdom eller annat har förlorat förmågan att utöva sin tjänst rätt.

Om prästen genom brott, levnadssätt eller liknande har skadat det anseende en präst bör ha.

Källa: Överklagandenämnden

Ondskan i Sverige har sitt ursprung i synden

Ledare Vi förfasas över den senaste veckans rapportering om ”förnedringsrån”. Ondskan har nått nivåer vi tidigare knappast skådat i vårt moderna Sverige....

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Månggifte. Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Att föra dialog med israeler är en livsfara för palestinier

Israelkommentar När USA:s president Donald Trump presenterade sin fredsplan för en lösning på konflikten mellan Israel och palestinierna den 28 januari, dröjde det...

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Månggifte. Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...