Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet.
Klagovisorna 3:22-23

Världen idag

Emanuel Norén tror att män har svårare att öppna upp och prata. Därför tror han mötesplatser som Momentum är viktiga. (Bild från 2022 års Momentum-konferens). Foto: Jonas Adolfsson

Konferens i april ska uppmuntra män att hitta sin plats

Att styrka männen till att leva med Gud måndag till lördag. Det är ett viktigt syfte när manskonferensen Momentum i april arrangeras för andra gången.

Nyheter · Publicerad 08:00, 19 mar 2023

Emanuel Norén från organisationen Trygga familjer, som verkar för att hjälpa svenska familjer, såg ett behov av fler mötesplatser som enbart riktar sig till män. Det fick honom att förra året lansera manskonferensen Momentum.

I Trygga familjers verksamhet är ett av spåren att jobba med just män, vilket konferensen är ett exempel på.

– Det finns väldigt mycket för kvinnor som kvinnofrukostar och liknande, vilket är väldigt bra, men vi behöver ha något för män också. Män behöver ta sin plats både i kyrkan och i samhället, menar han.

Förra årets konferens slog så väl ut att Trygga familjer den 22 april bjuder in till en ny konferens. Denna gång i Baptistkyrkan i Uppsala.

– Generellt sett så har män ofta lite svårare att öppna upp sig och bjuda på sig själv. Men när män träffas, som gått igenom samma saker och mött samma saker och som står i samma problematik, då är det lättare att göra det, menar Emanuel.

Titeln Momentum syftar på en kraft, att sätta i gång något och få en rörelse framåt.

– Det är lite det vi vill, att få männen att ta sin plats i kyrkan, i hemmen, i församlingen och i bönen.

Bland talarna vid konferensen finns Åke Carlson som ska talar utifrån sin nya bok om det profetiska livet, något som Emanuel Norén tror kommer slå an tonen för hela dagen.

– Vi behöver komma in i de här sakerna, det övernaturliga behöver bli naturligt för oss. Vi behöver ta det kristna livet på allvar. Det handlar inte bara om att ta med sig Bibeln till kyrkan på söndagar utan om vad som händer måndag till lördag.

Även Patrik Sandberg, tidigare ledare för Sverigebönen, kommer finnas med under dagen och mellan passen står Dan-Jakob Pethrus för lovsång. Dessutom blir det ett kvällsmöte där Åke Carlson talar.

Emanuel Norén hoppas att ett hundratal män ska komma till årets konferens i Uppsala.

– Det är inte så stort ännu, men det är inte siffran i sig som betyder något, utan det är att de som kommer får bli förvandlade av Gud, säger han och beskriver hur hans högsta önskan för årets konferens är att den ska hjälpa män att hitta sin plats tillsammans med Gud.

– Och att de som kommer ska förstå vad det innebär att vara man och veta sitt värde som man.

Det handlar inte bara om att ta med sig Bibeln till kyrkan på söndagar utan om vad som händer måndag till lördag.