Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Konferens: Bönen blir en mur av beskydd

Försoning på Balkan, bibelspridning och kristna medier. Det vara några av de böneämnen som lyftes fram vid helgens nationella bönedagar i Örebro.

– Jag vet att bön förändrar allt, sade Micael Lundin, en av talarna under helgen där en rad olika gudsrikesinitiativ presenterades och omslöts i förbön.

Nyheter · Publicerad 19:00, 10 jan 2022

När Per-Åke Eliasson, föreståndare i Kristet Center Örebro där bönedagarna hölls, inledde under fredagskvällen gav han en förklaring till vad temat ”tillsammans” stod för.

– Att stå tillsammans betyder att visa tacksamhet för den andre, att visa på uppskattning men också en ömsesidig respekt där man är beroende av varandra, sade Per-Åke Eliasson.

– Vi som församling vill vara en plattform för nationella initiativ. Att aktualisera att de finns, stötta, be och stå med.

Under dagarna fanns flera olika initiativ representerade: Open Doors, Folk och språk, Mission Balkan, Svensk pionjärmission, STH, Himlen TV7, Goda nyheter, Josua i Gamleby, Världen idag och Kanal 10.

Under de olika bönetillfällen som gavs fick varje organisation presentera sitt arbete, sina utmaningar och böneämnen. Sedan växte bönebruset i lokalen för varje område som presenterades, och förebedjare från olika samfund, församlingar och organisationer turades om att ta vid.

Mats-Jan Söderberg från Folk och språk predikade under fredagskvällen utifrån frågan: Vad får det kosta att följa Jesus?

– Att förneka sig själv är inte direkt drivet i tidsandan i dag, sade Mats-Jan Söderberg.

– Men att följa Jesus handlar om att förneka sig själv och ta sitt kors.

Genom exempel från sitt eget liv – både före, efter och på missionsfältet – sattes tonen för resten av bönedagarna.

– Livet har visat att välsignelser inte mäts i kronor och dollar, utan i våra relationer med systrar och bröder över hela världen, sade Mats-Jan Söderberg och refererade direkt till flera personer i lokalen som betytt mycket i hans eget liv.

Ett område som lyftes under lördagen var mission på Balkan. Micael Lundin som tillsammans med sin fru bor i Montenegro sedan ett par år tillbaka gav en uppdatering om läget på Balkan, både politiskt och andligt. Det är en region som både är skakig politiskt och där konflikterna pyr under ytan, men också en region med väldigt få pånyttfödda kristna.

– Jag vet att bön förändrar allt, sade Micael Lundin.

– När järnridån föll eller när 10/40-fönstret öppnades för evangeliet föregicks det av intensiv bön. Jag tror det är tid att be för ”Balkanfönstret” nu.

Oavsett om bönen gällde Sverige, onådda folk, förföljda kristna eller kristna medier var den röda tråden att alla behöver bygga sitt hus, på sitt sätt, men tillsammans blir det en mur av beskydd för landet.

Flera samlingar från bönedagarna finns att ta del av i efterhand på Kristet Center Örebros Youtube-kanal kcplay.se.

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00