Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Att förskolepersonal får barn att manifestera priderörelsens åsiker är fel, anser flera personer. (Bilden är från 2017 års prideparad i Stockholm.) Foto: Erik Simander/TT

Kommun nyttjar förskolebarn för att marknadsföra pride

På sin officiella Facebooksida publicerar Karlstads kommun bilder på förskolebarn som viftar med prideflaggor. Barnen har också medverkat i ”pride-tåg” och fått ”göra egna pride-motiv med graffiti”. Syftet är enligt kommunen att sprida budskapet ”att alla ska få vara den man vill”, men alla är inte positiva till tilltaget.

”Jag känner mig ledsen för dessa barn som används för ideologiska ändamål”, skriver en person.

Nyheter · Publicerad 07:00, 17 sep 2021

I flera inlägg på Facebook har Karlstads kommuns officiella Facebooksida den senaste tiden uppmärksammat en lokal pridefestival. Det som rönt mest uppmärksamhet är ett inlägg där det berättas att pride under en vecka uppmärksammats på flera förskolor och skolor.

”Västerstrands och Gruvlyckans förskolor arbetar mycket med att belysa vikten av att alla ska få vara den man vill, och i går gick förskolorna i gemensamt pride-tåg runt kvarteret”, skriver Karlstads kommun på Facebook.

I inlägget syns flera bilder där förskolebarnen går i ”pride-tåg” och viftar med egengjorda prideflaggor och andra regnbågsfärgade material. Pedagogerna är utklädda i olika priderelaterade utstyrslar. På en bild visas teckningar som barn på ett fritidshem i kommunen gjort med graffitti, de föreställer den så kallade transflaggan som är vit, rosa och blå.

Personen bakom transflaggan har beskrivit dess syfte som att den blå och rosa färgen ska symbolisera den traditionella färgen för pojkbebisar respektive flickbebisar.

”Randen i mitten är vit, för dem som är intersexuella, genomgår könskorrigerande behandling eller anser sig ha ett neutralt eller odefinierat kön.”

I kommentarsfältet på Karlstads kommuns Facebooksida är många starkt kritiska.

”Små barn har inget med pride att göra”, skriver en person.

”Politisk indoktrinering från låg ålder. Upprörande att se”, menar en annan.

”Jag känner mig ledsen för dessa barn som används för ideologiska ändamål”, skriver en tredje.

En del tycker dock att det är positivt att transideologin lärs ut i kommunens barnverksamhet.

”Det är jätteviktigt att vi börjar med barnen, kärlek är kärlek och man får identifiera sig som nästintill vad man än känner att man är”, skriver en person.

Som Världen idag tidigare berättat riktade JO (Justi­tie­ombudsmannen) i våras i ett beslut kritik mot en Växjöskola där ett pridefirande genomfördes och där eleverna fick vifta med egenhändigt tillverkade regnbågsflaggor på skolgården.

Prideaktiviteten anmäldes till JO av en person som i samma skrivelse anmälde en skola som ålagt elever att demonstrera för klimatet.

”[D]et jag ifrågasätter är att deltagande i [klimatdemonstrationer eller pridetåg] av kommunala skolor lyfts fram som obligatoriskt eller i vart fall som starkt tillrådligt. Det strider mot den pluralistiska grund på vilken vårt demokratiska samhälle vilar”, skrev anmälaren.

JO gav personen rätt i båda fallen och hänvisade till andra paragrafen i regeringsformens andra kapitel. Där betonas att ingen av det allmänna får ”tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring ...”

Världen idag tar kontakt med Karlstads kommun för att höra hur de resonerat kring förskolornas pridefirande och får mejlsvar av Caroline Sörensen.

Vilka möjligheter har föräldrar och barn haft att välja bort pride­aktiviteterna? 

– Genom att vårdnadshavarna i förväg fått informationen så har de haft möjlighet att meddela personalen om de inte velat att deras barn ska delta i den planerade aktiviteten, skriver Sörensen.

Vilka alternativ har erbjudits barnen på förskolorna till att delta i dessa aktiviteter? 

– Eftersom aktiviteterna är integrerade i verksamheten finns alltid andra alternativ.  

I ljuset av kritiken som JO tidigare riktat mot en skola där barnen fick stå och vifta med egengjorda pride­flaggor, anser ni att det är rätt att genomföra dessa aktiviteter och sprida bilderna i kommunens kanaler? 

– Enligt skollagen ska vår utbildning förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.

– Könsidentitet och sexuell läggning har inte funnits med under dagarna då pride har uppmärksammats utan snarare barnets rätt att vara sig själv. Barnen i pride­tåget hade godkända samtycken för bildpublicering och bilderna var tagna bakifrån. 

Caroline Sörensen tillägger:

– I kommunens fortsatta arbete med allas lika värde ska det framgå att deltagandet i en aktivitet, som kan ge intrycket av att innehålla ett ställningstagande/meningsyttring, är frivilligt.  

Politisk indoktrinering från låg ålder. Upprörande att se.

Evangeliets erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Upprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00