Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Kollekt kan gå till abort- och hbtq-frågor

Brukar du skänka pengar till Svenska kyrkans internationella arbete? Då kan det hända att pengarna går till abortrådgivning och arbete med hbtq-frågor. Att förändra heteropatriarkala strukturer är viktigt för kyrkan, anser Emilie Weiderud, Svenska kyrkans internationella avdelnings policyrådgivare inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, tidigare ordförande för RFSU Stockholm.

Nyheter · Publicerad 10:22, 22 mar 2017

Inför julen genomförde Svenska kyrkans internationella avdelning kampanjen ”Låt fler få fylla fem”. Totalt samlades 42,6 miljoner kronor in för att minska barnadödligheten. Pengarna gick till mat, skoluniformer och ekonomiska medel till kvinnor, men detta var inte de enda ändamålen. 

När man läser om julkampanjen på Svenska kyrkans hemsida står det att en av sakerna som den internationella avdelningen arbetar med, för att minska barnadödligheten, är ”Rätten till sin kropp”.

”Svenska kyrkan arbetar för att kvinnor ska ha tillgång till familjeplanering och kunna bestämma över framtiden” står det.

Världen idag ringer upp Emilie Weiderud, policyrådgivare för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på Svenska kyrkans internationella avdelning, för att höra vad detta innebär.

– Att vi nämner kvinnans rätt till sin kropp innebär inte att pengar gick till aborter, det innebär att vårt styrorgan har fattat strategiska beslut om att arbeta för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det är en del av uppdraget att stå upp för kvinnors rättigheter till självbestämmande, säger hon.

Hon förklarar att beslutet innebär att Svenska kyrkans internationella avdelning stöder verksamheter som ägnar sig åt familjerådgivning, tillhandahållande av preventivmedel och arbete mot könsstympning. Hon medger dock att det även kan förekomma abortrådgivning.

– Det ser lite olika ut beroende på vad vår partner gör, säger hon.

Vissa är emot abort, medan andra kan ge rådgivning kring säker abort, menar hon.

På vilket sätt får fler fylla fem av att kvinnor får abortrådgivning?

– Om flickor och kvinnor själva får bestämma över sina kroppar kan de i större utsträckning välja när de är redo att bilda familj. Flickor som får gå klart skolan i stället för att bli bortgifta har bättre förutsättningar att ge de barn de kan tänkas få i framtiden en bra start i livet, säger hon.

När Svenska kyrkans internationella avdelning själva beskriver sitt arbete på sin hemsida framgår det tydligt att de arbetar för säkra aborter.

”Svenska kyrkan arbetar aktivt för rättigheter som handlar om sex och hälsa. Området kallas Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. Vi arbetar för varje människas rätt till sin egen kropp. /…/ Vi arbetar för: sexualundervisning, preventivmedelsrådgivning, god mödravård, säker och laglig abort,” står det.

Skänker man pengar till Svenska kyrkans internationella arbete kan det hända att de även går till arbete med hbtq-frågor.

”Vikten att arbeta med att förändra de heteropatriarkala strukturer som ligger till grund för homo, trans och bifobi är av största vikt för oss som kyrka,” skriver Emilie Weiderud i ett blogg­inlägg som postades på Svenska kyrkans hemsida i samband med ”Den internationella dagen mot homo- bi och transfobi” år 2015.

”I vårt internationella arbete slår vi följe, lär oss och för dialog med religiösa ledare och samfund som även de arbetar med att motverka diskriminering mot hbtqi personer. /…/ Som kyrka i Sverige har vi länge arbetat med de här frågorna, exempelvis när vigselrätt för samkönade par antogs 2009. I vårt internationella arbete med genusrättvisa och för sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter verkar vi för förändring tillsammans med partner, grundat i både teologisk övertygelse och mänskliga rättigheter. Det arbetet måste bedrivas med lokala religiösa organisationer eftersom de har stor påverkan på lokalsamhällen.” skriver hon vidare.

Hbtqi står för homosexuell, bisexuell, transsexuell, queer och intersexuell.

Är det kyrkans uppgift att arbeta med detta?

– Kyrkan har ju väldigt mycket makt i världen. Den är en viktig del i människors liv. Det är viktigt att alla människor ska få ta del av det utbudet. Svenska kyrkan arbetar aktivt för att ingen ska kränkas på grund av sin sexuella läggning, säger Emilie Weiderud.

Ser ni att Bibeln lyfter fram dessa frågor som kyrkans uppgift?

– Vårt positionspapper utgår från en bibeltolkning där varje människa har lika och fullt värde som Guds avbild, att sexualitet är en del av skapelsen och gåva till människan, och att varje människa är helt igenom älskad och skapad till ett fullvärdigt liv.

Vad tycker du är kyrkans viktigaste uppgift?

– Allra viktigast är att verka för att se hela människan. Att alla ska få finnas och känna sig delaktiga i en kyrklig gemenskap, säger Emilie Weiderud.

Emilie Weiderud har tidigare arbetat som ordförande för RFSU Stockholm. I en artikel från detta riksförbund omnämns hon som ”aborträttsaktivist och sammankallande för RFSU:s aborträttsnätverk”. I ett av sina blogginlägg på Svenska kyrkans hemsida länkar hon till RFSU:s hemsida.

Världen idag försöker nå Emilie Weideruds chef och får svar i mejlform av Gunnel Axelsson Nycander, policyhandläggare för klimat och livsmedelstrygghet inom Svenska kyrkans internationella arbete.

Hur ser ni på risken att Emilie Weiderud fortsätter att bedriva det arbete hon bedrev på RFSU, fast i kyrkans regi?

– Emilies utbildning inom folkhälsa ger tillsammans med hennes erfarenhet från RFSU en god grund för uppdraget som policyrådgivare för SRHR-frågor. I allt arbete är det en självklarhet att det är Svenska kyrkans positioner som är utgångspunkt och ram för arbetet, och dessa positioner fastslogs långt innan Emilie rekryterades.

Tycker ni att det är lämpligt att hon länkar till RFSU i blogginlägg på Svenska kyrkans hemsida?

– I bloggar och andra sammanhang länkar vi ofta till information som finns på andra organisationers hemsida, för att ge läsaren tillgång till ytterligare information. Det är inte något konstigt att vi länkar till RFSU.

Emelie Weiderud själv anser inte att det är något problem att hon tidigare har arbetat på RFSU.

– Inom civilsamhället som arbetar med utvecklingspolitiska frågor arbetar flera organisationer på olika sätt och där samarbetar vi kring många olika frågor, däribland RFSU. Vårt arbete i Svenska kyrkan inom SRHR ser annorlunda ut än RFSU:s arbete då vi också arbetar utifrån ett tydligt teologiskt perspektiv. Det är en tydlig förutsättning för mitt arbete, säger hon.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00