Stockholm

Klimataktivist slapp straff på grund av ”klimatnödläge” – dom överklagas

Klimataktion.
Klimataktioner där trafiken stoppas har blivit allt vanligare. En person som deltog i en sådan demonstration ska enligt två nämndemän slippa straff. Personerna på bilden har, så vitt Världen idag vet, inget samband med texten.

En klimataktivist dömdes i förra veckan för ohörsamhet mot ordningsmakten efter en vägblockad i Stockholm. Han slapp dock straff eftersom domstolen ansåg att han agerade för att skydda klimatet. De nämndemän som avgjorde domen ska ha varit nominerade av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. 

Publicerad

En klimataktivist dömdes nyligen för ohörsamhet mot ordningsmakten efter en vägblockad i Stockholm tidigare i år. Han ska dock slippa straff, enligt domstolen. 

Domstolen hänvisar till att det är ”fråga om ett akut nödläge” när det gäller klimatet. Mannen har enligt rätten agerat utifrån att ett av ”rättsordningen skyddat viktigt intresse” är i fara, med syfte att undanröja den faran.

”Mot denna bakgrund menar vi att det framstår som uppenbart oskäligt att utdöma påföljd”, skrev domstolen.

Domen, som väckt uppmärksamhet, är en så kallad nämndemannadom, där två av de tre nämndemännen i målet röstade ner juristdomaren som ville utdöma straff. Vid 2–2 ska det mildaste resultatet för den tilltalade dömas ut, varpå mannen nu slipper straff.

– Jag som juristdomare och den tredje nämndemannen ville fälla och ansåg inte att det fanns förutsättningar för påföljdseftergift, sade chefsrådmannen Axel Peterson till P4.

– Det är klart att utfallet sticker ut. 

Nominering av nämndemän görs av politiska partier, men uppdraget är opolitiskt. De två nämndemän som röstade emot juristdomaren var nominerade av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, enligt Aftonbladet.

Nu överklagar åklagaren domen till hovrätten.

”Rättens ordförande och en av nämndemännen var skiljaktiga och ville döma mannen till dagsböter. Jag delar de skiljaktigas bedömning och anser att det saknas förutsättningar att meddela påföljdseftergift. Min bedömning är därför att det finns skäl att överklaga domen”, säger extra åklagare Julia Gustafsson i ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.

Powered by Labrador CMS