Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Klart med nya biskopar i Svenska kyrkan

Karin Johannesson har vigts till ny biskop i Uppsala stift. Och i Stockholms stift står det nu klart att Andreas Holmberg kommer att efterträda Eva Brunne som ny biskop.

Nyheter · Publicerad 08:57, 12 mar 2019

– Jag är rörd, tacksam och glad över förtroendet som visats mig. Å ena sidan liten och ödmjuk inför det uppdrag som väntar mig. Å andra sidan sprittande glädje och tillförsikt inför det som komma skall, säger Andreas Holmberg i ett pressmeddelande från Svenska kyrkan.

I den slutgiltiga omröstningen stod det mellan Andreas Holmberg och Marika Markovits. Holmberg fick 557 röster, 56,2 procent, och Markovits 434 röster, vilket utgör 43,8 procent.

Andreas Holmberg är stiftsadjunkt för gudstjänstfrågor i Stockholms stift. Han har tidigare arbetat som församlingspräst och distriktsledare i Stockholms stift och har också varit lärare i Tanzania mellan 2000 och 2005. Han disputerar under våren på en avhandling om församlingar i mångreligiösa och mångkulturella miljöer.

Holmberg kommer att vigas till biskop i Uppsala domkyrka den 22 september och tas emot i Storkyrkan den 29 september. Han efterträder Eva Brunne.

Nyligen biskopsvigdes Karin Johannesson, som är ny biskop i Uppsala stift och som efterträder Ragnar Persenius. ”Kristus förkunnar vi”, är det valspråk Johannesson tagit.

– Att förkunna Kristus är kyrkans uppgift i alla tider och i ständigt nya sammanhang. En levande och livgivande Kristusförkunnelse behöver underhåll och förnyelse, särskilt idag när vi lever i ett samhälle och i en kulturkrets där förutsättningarna för religiös tro och religionsutövning genomgår stora förändringsprocesser, säger hon i ett pressmeddelande.

Uppsala stift har sedan 1990 två biskopar i och med att ärkebiskopen också utgår därifrån.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...