Nyheter

Kinas kristna ledare möter ökat våld med historisk deklaration

Till följd av det ökade trycket mot kristna i Kina har en stor grupp kristna ledare nu undertecknat en deklaration om sin trohet till Kristus över allt annat. Bilden är från juni i år då en kyrka förstördes i staden Zhengzhou.
Till följd av det ökade trycket mot kristna i Kina har en stor grupp kristna ledare nu undertecknat en deklaration om sin trohet till Kristus över allt annat. Bilden är från juni i år då en kyrka förstördes i staden Zhengzhou.

I en frimodig proklamation har 279 kristna ledare i Kina gått ut och markerat emot de tilltagande övergreppen på kristna och kristen tro i landet. Ledarna skriver att man är beredd att utstå förföljelse, och även martyrdöd, om det krävs för att vara trogen överlåtelsen till Jesus.

Publicerad Uppdaterad

Av kärlek för våra medmänniskor är vi beredda att ge upp alla våra jordiska rättigheter. Det är budskapet från 250 kristna ledare i Kina. För evangeliets skull är vi beredda att förlora allt, även vår frihet och våra liv, skriver de.

Kristna ledare i Kina

Ett eko från historien. Så beskrivs uppropret från de kristna ledarna av Barnabus fund, en organisation som hjälper förföljda kristna. Man jämför med den ställning som kristna ledare i Tyskland tog mot nazisterna på 1930-talet och hur rumänska kyrkoledare ställde sig emot kommunistregimen på 1980-talet.

Sedan nya regler kring religionsutövning i Kina togs fram i början av året har situationen för troende i landet blivit allt mer pressad. Nu går alltså en stor grupp av kristna ledare ut och deklarerar sin trohet till Kristus över allt annat.

I sin text bekänner man Bibeln som den slutliga auktoriteten vad gäller rättfärdighet, etik och frälsning.

”Om viljan hos något politiskt parti, lagarna från någon myndighet, eller befallningarna från någon människa går direkt emot Bibelns undervisning, och på så sätt skadar människors själar och motsätter sig det evangelium kyrkan proklamerar, då är vi skyldiga att lyda Gud snarare än människor, och vi är skyldiga att lära ut samma sak till alla medlemmar i våra kyrkor”.

De kristna ledarna skriver vidare att de är beredda på såväl förföljelse som martyrdöd, om det är vad som kommer att krävas för att fortsätta följa Kristus. Och de lovar att möta våld och oförrätter med kärlek och fred.

De efterfrågar verklig religionsfrihet och betonar att de lyder den världsliga makt som satts över dem, och att de ber för landets ledarskap och för samhället. Men när staten försöker påverka tron, kommer man inte att acceptera det.

“Av kärlek till våra medmänniskor är vi beredda att ge upp alla våra jordiska rättigheter”, skriver de och avslutar:

”För evangeliets skull är vi beredda att förlora allt, även vår frihet och våra liv”.

Powered by Labrador CMS