Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Sverige är inte beroende av rysk gas på samma sätt som länder på kontinenten. Däremot är vi beroende av Kina-ägda vindkraftverk. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Kina-bolag storägare i svenska vindkraftverk

Kinesiska investeringar i svensk vindkraft har gjort Sverige beroende av det kinesiska kommunistpartiet. Det menar GP:s politiske redaktör Adam Cwejman i en ledartext i tidningen.

”Många investeringar små bildar tillsammans ett diplomatiskt judogrepp som svenska regeringar inte kan krångla sig ur”, skriver han.

Nyheter · Publicerad 08:00, 1 sep 2022

Mellan åren 2017 och 2022 har det investerats 90 miljarder kronor i svensk vindkraft, där merparten av de investerade pengarna kommer från utlandet. Enskilt störste investeraren är det kinesiska bolaget China General Nuclear Power Corporation (CGN), som står för en femtedel av dessa 90 miljarder, skriver Adam Cwejman i Göteborgs-Posten.

CGN ägs av den statliga kommittén SASAC som i sin tur är direkt underställd den kinesiska regeringen.

”I praktiken är det alltså den kinesiska staten och därmed det kinesiska kommunistpartiet som äger en inte oansenlig del av den svenska vindkraften”, skriver Adam Cwejman i GP.

I sin text tar han upp exemplet när ryska Gazprom ville hyra Slite hamn för att bygga sin gasledning Nordstream 2 genom Östersjön, något som då väckte starka reaktioner. Adam Cwejman menar att protesterna kring Slite hamn visar att det finns en medvetenhet om att man inte lättvindigt ska ge ett land som Ryssland tillgång till strategisk infrastruktur.

”Men när det kommer till Kina är det som att det råder en kollektiv blindhet”, menar han.

Det kinesiska bolaget CGN är sedan 2019 svartlistat av det amerikanska handelsdepartementet, efter att det uppkommit bevis på att tre av CGN:s dotterbolag på olovlig väg ska ha försökt införskaffa amerikansk kärnteknik för militära syften. Adam Cwejman är i sin ledare kritisk mot att det i Sverige är tyst i frågan.

”Ett fåtal nyhetstexter finns att tillgå men givet vilket stort utrymme den gröna omställningen fått i Sverige framstår det kinesiska statliga ägandet som en obetydlig detalj”, menar han.

Enligt Cwejman har kinesiska bolag förvärvat 65 svenska företag sedan 2002. Utöver Volvo handlar det främst om bolag som är verksamma inom industriell produktion, maskiner, hälsa och elektronik. Adam Cwejman är kritisk till de kinesiska inköpen eftersom han anser att Sverige har mindre möjligheter att bedriva en oberoende utrikespolitik ju större ekonomiskt inflytande den kinesiska staten ges.

”Ju större hävstång Kina har ekonomiskt gentemot Sverige, desto mindre möjligheter har vi exempelvis att samarbeta med Taiwan eller ge landet stöd för det fall att det invaderas av fastlands-Kina”, menar han.

Världen idag söker energiminister Khashayar Farmanbar (S) för att höra hur regeringen ser på risken för sårbarhet och mindre möjligheter att kritisera Kina i och med det stora kinesiska ägandet av vindkraftverken.

När det kommer till Kina råder det en kollektiv blindhet

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00