Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

KD tar strid mot förslag om insemination för ensamstående

Tre av allianspartierna lägger under tisdagen fram ett gemensamt förslag om att lagen om insemination ska ändras så att ensamstående ska få rätt till assisterad befruktning. Men KD:s partiledare kallar det ett riktigt dåligt förslag.

Nyheter · Publicerad 00:00, 28 feb 2012

I ett debattinlägg i Svenska dagbladet presenterar C, Fp och M:s representanter sin ståndpunkt i frågan. Man menar att man tar sin utgångspunkt i vad som är bäst för barnet och man kommer till slutsatsen att lämpligheten som förälder inte avgörs i huruvida man lever i en parrelation eller ej. "Adoption är tillåtet för ensamstående, och det finns heller inget som hindrar ensamstående från att skaffa barn på andra sätt än genom assisterad befruktning. Därför anser vi att det är inkonsekvent att tillåta assisterad befruktning för par men inte för ensamstående", skriver man.

De tre partierna går nu vidare utan KD och lägger fram förslaget i riksdagens socialutskott där man vill att regeringen skyndsamt agerar för att lagen ändras. Men Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund är mycket kritisk.
- Jag tycker att det här är ett riktigt dåligt förslag. Utgångspunkten för mig och mitt parti är att alla barn har rätt till sina föräldrar. Vi tänker inte medverka till en lag som avskaffar barns rätt till sina egna föräldrar, säger han till Sveriges radio Ekot.

Liknande förslag i den här frågan har lagts fram ett antal gånger tidigare utan att lagen ändrats.
- Det första blir att när riksdagens socialutskott behandlar det här säga nej. Så får vi se hur majoriteten formar sig.
- Sedan får det bli opinionsbildning, och så småningom kommer riksdagen att fatta sitt beslut, säger Göran Hägglund.

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...