Jag längtar efter din frälsning, Herre, din undervisning är min glädje.
Psaltaren 119:174

Världen idag

KD tar kraftfullt avstånd från abortkritiker i partiet

KD står bakom svensk abortlagstiftning och Lennart Sacrédeus trotsar partilinjen med sin hållning i frågan. Det budskapet framförde partiet på Twitter flera gånger under tisdagskvällen.  

– Jag är trygg i att det som jag sagt är kristdemokrati, säger Sacrédeus själv efter medverkan i Aktuellt på tisdagskvällen.

Nyheter · Publicerad 08:00, 28 jan 2021

KD får återigen, motvilligt, hantera abortfrågan i medier. Som Världen idag berättat har DN:s artikel om att Sarah Havneraas, ordförande i KD:s Kvinnoförbund, tidigare varit aktiv i abortkritiska organisationer fått stor uppmärksamhet.

På tisdagskvällen debatterades abortfrågan av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) och kommunfullmäktigeordföranden i Mora, Lennart Sacrédeus (KD), i SVT:s Aktuellt.

Där framförde Sacrédeus en abortkritisk linje som han menar har stöd i partiets grunddokument. KD centralt hade tackat nej till SVT:s debatterbjudande eftersom man enligt en tweet från partiets presschef Sabina Bernhardsson anser att MP och KD har samma syn på abort då båda står bakom dagens abortlagstiftning.

”Då ställer SVT ett statsråd mot en kommunpolitiker som trotsar partiets linje i frågan”, skriver Bernhardsson.

Johan Ingerö, policyansvarig i Kristdemokraternas partiledarstab, gick ännu längre i sin kritik mot Sacrédeus medverkan i Aktuellt. Han jämförde det på Twitter med att låta Ebba Busch ställa upp i en debatt mot en miljöpartist som tror på konspirationsteorin om chemtrails.  

KD:s officiella Twitterkonto förde flera gånger fram budskapet att Sacrédeus inte företräder partiet eller KD:s politik i debatten. Också flera andra partiföreträdare tog i skarpa ordalag på sociala medier avstånd från Sacrédeus.

”Lennart Sacredeus representerade inte mina åsikter, inte KD eller KDU:s heller ikväll i Aktuellt”, twittrade till exempel Lousie Hammargren, styrelsemedlem i KDU.

Sacrédeus säger till Världen idag att han i Aktuellt visst företrädde en klassisk kristdemokratisk hållning.

– Partiet har en nollvision mot abort och säger uttryckligen i sitt medicinskt-etiska program allt sedan Alf Svenssons dagar att en abort innebär att ett liv släcks. 

– I en demokrati ska inte åsikter om det ofödda barnets rätt undertryckas som Åsa Lindhagen gjorde med hänvisning till att ”kvinnor kan bli oroliga”.

Han säger att gräsrötter i partiet hört av sig och tackat för hans framträdande. Att partiet centralt försöker distansera sig vill han inte kommentera mer än att påpeka att partiet inte ”ägs” av några få utan av alla 25 000 medlemmar tillsammans.

– Jag är trygg i att det som jag har sagt är genuin kristdemokrati. Genom att vara ständigt defensiv i den här frågan förlorar partiet och mäler ur sig i nordisk och europeisk kristdemokrati. Alla vi kristdemokrater har genuin anledning att känna stolthet och inspiration över att tillhöra en rörelse som står upp också för de oföddas rättigheter, säger han. 

– I så mycket annat hänvisas stolt från KD till vårt tyska systerparti CDU och Angela Merkel. Varför då inte också i det berättigade arbetet för färre aborter?

Världen idag har skriftligen ställt frågor till presschefen Sabina Bernhardsson. Bland annat på vilket sätt man menar att Sacrédeus ”trotsar partilinjen” och huruvida abortkritiker fortsatt är välkomna i partiet.

Vid denna tidnings pressläggning hade dock inget svar inkommit.

KD:s policydokument

• I Kristdemokraternas principprogram står det:

”Rätten till liv är den grundläggande förutsättningen för övriga mänskliga rättigheter. Det absoluta och okränkbara människovärdet är således knutet till människans existens, från tillblivelsen till livets slut. Mot denna bakgrund anser vi att rätten till liv ska grundlagsfästas.”

• I Kristdemokraternas medicinsk-etiska program skriver man:

”Mot bakgrund av människovärdesprincipen är det omöjligt för staten och lagstiftaren att ställa sig neutrala till det etiska dilemma som en abort innebär. En abort innebär att ett liv släcks.”

• Man anser vidare att fri abort ska vara tillgängligt i graviditetens första fas med argumentet att de annars utförs ändå ”med metoder som hotar kvinnors liv och hälsa”.

• I principprogrammet formulerar KD en ”nollvision”.

”Målet ska vara ett samhälle där aborter inte efterfrågas. Samhällets uppgift måste vara att genom förebyggande arbete minska oönskade graviditeter, samt att erbjuda bästa möjliga stöd för att inte praktiska, ekonomiska eller sociala svårigheter ska utgöra hinder för att fullfölja graviditeten.”

Genom att vara ständigt defensiv i den här frågan förlorar partiet och mäler ur sig i nordisk och europeisk kristdemokrati.

Biverkningar av mindfulness en viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Religionsfrihet nämndes inte i utrikesdeklarationen

Utrikespolitik. För första gången på flera år nämns inte frågan om religionsfrihet eller religiösa minoriteter i... onsdag 24/2 17:00

Linde pressades om bistånd till Islamic Relief

Utrikespolitik. Iran, Turkiet, svenskt bistånd och ett eventuellt svenskt Natomedlemskap var några av de många... onsdag 24/2 16:50

Framgång är inte mätbara resultat, utan äkthet och trohet inför Gud.

Inför söndag 1 Mos 32:22–31 Det blir ingen vändning utan omvändelse. Det blir ingen förändring i samma gamla... torsdag 25/2 00:00

Hur kan vi hjälpa vår son som har ångest?

Familjefrågan. Vår son som är 25 år har mycket ångest. Under mellanstadiet och högstadiet blev han mobbad. Han bor...
Följ Världen idag i sociala medier