Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.
2 Krönikeboken 15:7

Världen idag

KD-ledamot kräver svar om fuskande studieförbund

Att statliga föreningsbidrag försvinner i fusk och bland annat går till antisemitism är oacceptabelt och måste stoppas. Det menar Mikael Oscarsson (KD) som i en interpellation till utbildningsminister Anna Ekström ställer regeringen mot väggen.

Nyheter · Publicerad 12:18, 23 okt 2020

Redan för ett år sedan upptäckte åtta av tio studieförbund i internkontroller att flera föreningar på Järvafältet i norra Stockholm fuskat till sig bidrag, bland annat genom påhittade studiecirkeldeltagare och studiecirklar.

Sedan dess har Folkbildningsrådet, som fördelar statliga medel till studieförbunden, skärpt sina rutiner och kontroller. Men att Folkbildningsrådet inte är en myndighet utan en ideell förening som samlar folkhögskolor och studieförbund lyfts allt oftare fram som ett problem.

Flera av höstens motioner i riksdagen föreslår att bidragsfördelningen sköts av en statlig myndighet, alternativt att Folkbildningsrådet omvandlas till en myndighet.

”Problemet är att de organisationer som ska motta bidragen också administrerar utdelandet. Det finns en oförmåga att hindra fusk och felaktiga utbetalningar,” skriver Mikael Oscarsson i sin interpellation, som besvaras i kammaren senare i höst.

Riksrevisionen konstaterade 2015 att Folkbildningsrådet inte lyckats visa hur verksamheten svarade mot målen för statsbidragen, och menade att det var dags att införa ett nytt fördelningssystem för statsbidraget.

Det får Mikael Oscarsson att fråga utbildningsministern varför hon inte följt upp Riksrevisionens uppföljningsrapport.

”Folkbildningsrådet tycks helt ha struntat i Riksrevisionens krav eftersom alla problem som påpekas finns kvar idag, fem år senare,” menar han.

Kritik har särskilt riktats mot studieförbundet Ibn Rushd, vars medlemsföreningar bjudit in föreläsare som är kända för antisemitism, kvinnohat och homofobi.

Mikael Oscarsson pekar på den kritik som riktats mot studieförbundets demokratiska strukturer, syn på jämställdhet och andra grundläggande värden, och som ledde till att Folkbildningsrådet lät göra en egen undersökning av studieförbundet tidigare i år.

Även om rapporten inte visade på att statsbidrag använts på ett felaktigt sätt har bland annat Götsborgs stad frusit sitt stöd till förbundet.

”Ibn Rushd slår rutinmässigt ifrån sig kritiken, men inget annat studieförbund brottas med liknande grundläggande demokratiska värderingsproblem,” skriver Mikael Oscarsson.

”Ett av grundkraven från riksdagen till Folkbildningsrådet är att säkerställa att demokratin stärks och utvecklas. Men hur kan man säkerställa att studieförbunden uppfyller grundkravet som riksdagen fastställt om Folkbildningsrådet inte känner till vilka samarbetspartner/lokala föreningar som Ibn Rushd samarbetar med?”

Ibn Rushd slår rutinmässigt ifrån sig kritiken, men inget annat studieförbund brottas med liknande grundläggande demokratiska värderingsproblem.

Pulka-debatt avslöjar en ny syn på döden

Ledare Vår syn på livet formar vår syn på döden. Allteftersom den sekulära individualismen tar över som... lördag 23/1 00:00

Internt tryck får SD-topp att backa från abortfråga

Politik. Sverigedemokraten Björn Söder återkallar sin riksdagsfråga där han skrev att 42 miljoner ofödda... lördag 23/1 12:00

”Vi får öva på att dela livet”

Lärjungaskap. På Ralingsåsgården precis utanför Aneby befinner sig ett härligt gäng ungdomar och unga vuxna som...