Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning.
Psaltaren 119:18

Världen idag

KD gav klartecken till EU-budget – trots skepsis

Alla riksdagspartier förutom SD och V gav i princip regeringen klartecken att godkänna EU:s krispaket och långtidsbudget. KD och M var kritiska till den stora bidragsdelen, men valde ändå att låta Löfven säga ja.

– Att säga nej hade inte varit att ta ansvar, säger Désirée Pethrus (KD) som sitter i EU-nämnden.

Nyheter · Publicerad 09:00, 29 jul 2020


Hela riksdagen får inte möjlighet att fatta beslut om EU-budgetar och andra EU-satsningar. Däremot får EU-nämnden, där riksdagsledamöter från partierna ingår, möjlighet att säga sitt till statsministern då han förhandlar med EU.

När statsministern förra veckan sade ja till EU:s långtidsbudget och krispaket hade han fått klartecken från en majoritet i EU-nämnden.

SD och V sade nej till uppgörelsen medan L, S och MP sade ja. M, KD och C var kritiska till en formulering om hur EU i framtiden ska finansieras – vilket kan öppna upp för EU-skatter – och valde därför att inte delta i mandatgivningen när det gällde detta, vilket kan jämföras med att lägga ner sin röst.

M och KD var dessutom kritiska till att en stor andel av coronakrisfonden ska fördelas som bidrag, och valde även här att ”lägga ner sin röst”. Sammantaget kan man alltså säga att alla partier utom SD och V gav klartecken till Löfven.

– När det kom till den punkten att de 26 övriga EU-länderna hade sagt ja till kompromissen valde vi att ge regeringen mandat att ta ett beslut, säger Désirée Pethrus som företräder KD i EU-nämnden.

Hon vidhåller att man var tvungen att ta ställning till paketet i sin helhet och inte kunde plocka ut saker.

– Vi var egentligen kritiska till ett krispaket över huvud taget och hade bara velat se en långsiktig budget.

Varför sade ni ja till något som ni är kritiska till?

– Vi har drivit det så långt vi har kunnat. Visst hade vi kunnat säga nej som SD och V, men det hade inte varit att ta ansvar.

Désirée Pethrus tycker att det viktigaste var att hålla nere den svenska EU-avgiften och säger att hon är nöjd med den rabatt som Sverige ska få.

Att det är osäkert ifall rabatten blir verklighet tycker hon dock är oroväckande.

– Det är en fråga som EU-parlamentet ska ta ställning till, och många länder vill inte ha någon typ av rabatter.

Hon är även orolig över den skrivelse som KD tog avstånd ifrån, skrivelsen som kan öppna för EU-skatter.

– Jag vill inte se att EU går i federalistisk riktning, säger hon.

Att hon trots detta sade ja till överenskommelsen har att göra med att hon fick information om att varje land kommer få ta ställning till frågan om beskattningsrätt för EU innan några skatter införs.

Rabatten till trots, en EU-avgift på 45 miljarder kronor om året är nästan lika mycket som hela det svenska rättsväsendet kostar. Tycker du att vi får tillbaka mer än vi ger?

– Vi är nettobetalare, så i pengar får vi inte det, men jag tror att det skulle kosta ännu mer att lämna EU.

Désirée Pethrus vill heller inte att vi lämnar unionen. Hon ser att det finns andra fördelar med medlemskapet än att få tillbaka pengar i form av olika stöd.

– Vi får ett regelverk som gör det lättare för vårt näringsliv att handla, vi får möjlighet att påverka länder när det exempelvis gäller mänskliga rättigheter och vi får chans att göra klimatsatsningar tillsammans med andra.

Att dessa satsningar ska kosta nästan lika mycket som hela den svenska polisen, alla svenska domstolar och Kriminalvården, anser Pethrus alltså vara rimligt.

– Jag tycker inte att 45 miljarder är så mycket i sammanhanget om vi tittar på vad EU och dess inre marknad betyder för Sverige. Dessutom får vi tillbaka nästan en tredjedel av avgiften, cirka 10 miljarder per år, i EU-bidrag som går till exempelvis regionalstöd.

Jag tycker inte att 45 miljarder är så mycket i sammanhanget om vi tittar på vad EU och dess inre marknad betyder för Sverige.

Är makten viktigare än sanning för Harris?

Gästledare Demokraternas presidentkandidat Joe Biden har valt senator Kamala Harris som sin... lördag 15/8 00:00

Frågan är om du använder det du har fått?

Inför söndag 1 Korinthierbrevet 12:4–11 Jag var tio år gammal när jag på läger bad om att få bli andedöpt.... torsdag 13/8 00:10