Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.
Filipperbrevet 3:20

Världen idag

Katolska kyrkan om SMR-debatt: ”Ofödda är barn”

– Oavsett hur perifert ett dokument är eller hur lite pengar det handlar om så kan vi aldrig gå med på något som aktivt är för abort, det går helt emot våra värderingar. Det säger Helena D'Arcy på katolska Respekt om debatten kring Svenska missionsrådet (SMR) och abortverksamhet i biståndet.

Nyheter · Publicerad 14:00, 14 mar 2019

På något sätt behöver formuleringen om abort i det ekumeniska biståndsorganet SMR:s jämställdhetspolicy ses över eller ändras för att Katolska kyrkan i Sverige ska kunna fortsätta att vara medlemmar.

Detta slogs fast av Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, tidigare i år och bekräftas nu av Helena D'Arcy, ordförande i Respekt, ett stiftsorgan som ska främja katolska kyrkans arbete med bioetiska frågor.

– Vi vill inte ha en konflikt utan vill försöka lösa detta, men samtidigt måste vi följa vår tro, säger hon.

Bakgrunden är att Världen idag i höstas kunde berätta om en skrivelse i SMR:s jämställdhetspolicy som handlar om att verka för lagliga aborter i biståndet. Flera medlemmar i SMR har uttryckt kritik eller tveksamhet kring formuleringen utifrån sin teologiska syn på ofödda.

Artiklarna nådde USA, där katolska debattörer och medier uppmärksammade saken, vilket fick biskop Anders Arborelius att i december gå ut och beskriva Katolska kyrkans hållning:

”Vår förhoppning är att man från SMR:s sida ska visa sig beredd att ta tillbaka sitt principiella ställningstagande till förmån för abort. Om inte, är vi från katolska kyrkans sida naturligtvis tvungna att lämna SMR.”

Sedan dess har frågan varit uppe hos rådet både på medlemsmöten och i enskilda samtal mellan SMR:s ledning och Anders Arborelius.

Helena D'Arcy säger att den bejakande formuleringen om abort är mycket problematisk för stiftet men att man inte har något intresse av att ”dra sig ur med buller och bång”, utan hoppas att saken kan lösas inom en snar framtid.

Hon är också tydlig med att stiftet inte har sökt pengar via SMR. Däremot betalar katolska kyrkan ett årligt belopp till SMR på 17 000 kronor.

– Hur perifert dokumentet än är så är det lika fel ändå. Det hade inte spelat någon roll om det handlade om 17 miljoner eller några öre. Vi kan aldrig finansiera något som rör aborter.

Det finns de som menar att man måste ha förståelse för aborter i biståndsländer, eftersom kvinnors rättigheter ofta är så eftersatta, hur ser du på det?

– Jag kan förstå hur man tänker, men det är ändå helt emot vår fundamentala uppfattning om människolivet. Vi kan aldrig säga att ändamålen helgar medlen. För oss är det viktigare att hjälpa gravida med rent vatten, förlossningsvård och mödravård.

– Katolska kyrkan är en enorm biståndsaktör och en stor andel av barnhemmen, hiv-vården och annan hjälpverksamhet i många utvecklingsländer drivs faktiskt av kyrkan. Vi sitter inte med armarna i kors på moraliskt höga hästar, vi gör allt vi kan för att hjälpa människor.

– Men vår uppfattning är att det ofödda barnet är ett barn. Den lilla människan måste skyddas, och oavsett vilka omständigheterna är, så kan vi inte tumma på det, säger Helena D'Arcy.

Under vintern har SMR haft uppe frågan i flera olika sammanhang. Bland annat hade man ett panelsamtal, där flera olika synsätt fanns representerade, på ett medlemsmöte nyligen. Fortfarande är det dock oklart om, och i så fall hur, formuleringen om abort kommer att ändras.

Detta har hänt

I november publicerade Världen idag den första artikeln om Svenska missionsrådet positiva inställning till att bistånd går till abortverksamhet. I deras jämställdhetspolicy står det:
”Ökad kunskap om hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter, tillgång till hälsovård, tillgång till laglig abort och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med.”
Flera medlemmar inom SMR uttryckte kritik mot abortsynen som den ekumeniska paraplyorganisationen ger uttryck för.

Artiklarna spred sig till USA, där katolska opinionsbildare och medier var kritiska till att Stockholms katolska stift finns med i SMR. Biskop Anders Arborelius gjorde ett uttalande i december, där han menade att SMR:s policy måste ändras, annars kan stiftet lämna som medlem.
”Att ta ställning för lagliga aborter ur ett jämställdhetsperspektiv är inte så kontroversiellt i ett biståndssammanhang. Men jag har respekt och förståelse för att det är en svår fråga som skapar kontrovers för Katolska kyrkan och i andra sammanhang”, sade SMR:s generalsekreterare Anders Malmstigen till TT i januari.

Samtal har sedan hållits mellan SMR:s ledning och biskopen och dialogen ska fortsätta har man meddelat. Vid ett medlemsmöte nyligen, som hade just jämställdhet som tema, var frågan om abortskrivningen uppe till diskussion. Där fick både kritiker och förespråkare av abortformuleringen komma till tals.

Kristendomsfientlig present från SVT till Socialdemokraterna

Ledare Socialdemokraterna kan via LO och sitt eget Kombilotteri pumpa in stora pengar i valrörelsen. Nu... lördag 20/8 00:10

Makten över elhandeln glider bort från nationen

Ledare Magdalena Andersson inledde en partiledardebatt häromkvällen med något så ovanligt som beröm till... fredag 19/8 00:10

Vi ska gå omkring och dofta Kristus

Denna söndag luktar det Skutskär över hela Sverige, och speciellt på vissa delar av... lördag 20/8 00:00

Fem partier beredda att runda lagen om partibidrag

Granskning. Fem av riksdagens åtta partier är beredda att på olika sätt kringgå lagen om partifinansiering... fredag 19/8 15:00

Ebba Busch försvarade samvetsfrihet inom vården

Ledare I Aftonbladet TV:s partiledardebatt i onsdags angrep återigen Annie Lööf (C) – som för fyra år... fredag 19/8 00:00

Sjöng i anden under fredagsbönen i moskén

Missionsglimten Douzhan arbetar bland muslimer i ett land i Centralasien. Han brinner för att se hela området bli... fredag 19/8 00:00

Senaste nytt

    Terrordåd är inte hjältedåd

    Israelkommentar I lördags kväll besköts väntande vid en busshållplats i närheten av Västra muren i Jerusalem. Två...

    Vi ska gå omkring och dofta Kristus

    Denna söndag luktar det Skutskär över hela Sverige, och speciellt på vissa delar av...
    Följ Världen idag i sociala medier