Därför säger Herren Gud så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.
Jesaja 28:16

Världen idag

Katolska kyrkan om SMR-debatt: ”Ofödda är barn”

– Oavsett hur perifert ett dokument är eller hur lite pengar det handlar om så kan vi aldrig gå med på något som aktivt är för abort, det går helt emot våra värderingar. Det säger Helena D'Arcy på katolska Respekt om debatten kring Svenska missionsrådet (SMR) och abortverksamhet i biståndet.

Nyheter · Publicerad 14:00, 14 mar 2019

På något sätt behöver formuleringen om abort i det ekumeniska biståndsorganet SMR:s jämställdhetspolicy ses över eller ändras för att Katolska kyrkan i Sverige ska kunna fortsätta att vara medlemmar.

Detta slogs fast av Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, tidigare i år och bekräftas nu av Helena D'Arcy, ordförande i Respekt, ett stiftsorgan som ska främja katolska kyrkans arbete med bioetiska frågor.

– Vi vill inte ha en konflikt utan vill försöka lösa detta, men samtidigt måste vi följa vår tro, säger hon.

Bakgrunden är att Världen idag i höstas kunde berätta om en skrivelse i SMR:s jämställdhetspolicy som handlar om att verka för lagliga aborter i biståndet. Flera medlemmar i SMR har uttryckt kritik eller tveksamhet kring formuleringen utifrån sin teologiska syn på ofödda.

Artiklarna nådde USA, där katolska debattörer och medier uppmärksammade saken, vilket fick biskop Anders Arborelius att i december gå ut och beskriva Katolska kyrkans hållning:

”Vår förhoppning är att man från SMR:s sida ska visa sig beredd att ta tillbaka sitt principiella ställningstagande till förmån för abort. Om inte, är vi från katolska kyrkans sida naturligtvis tvungna att lämna SMR.”

Sedan dess har frågan varit uppe hos rådet både på medlemsmöten och i enskilda samtal mellan SMR:s ledning och Anders Arborelius.

Helena D'Arcy säger att den bejakande formuleringen om abort är mycket problematisk för stiftet men att man inte har något intresse av att ”dra sig ur med buller och bång”, utan hoppas att saken kan lösas inom en snar framtid.

Hon är också tydlig med att stiftet inte har sökt pengar via SMR. Däremot betalar katolska kyrkan ett årligt belopp till SMR på 17 000 kronor.

– Hur perifert dokumentet än är så är det lika fel ändå. Det hade inte spelat någon roll om det handlade om 17 miljoner eller några öre. Vi kan aldrig finansiera något som rör aborter.

Det finns de som menar att man måste ha förståelse för aborter i biståndsländer, eftersom kvinnors rättigheter ofta är så eftersatta, hur ser du på det?

– Jag kan förstå hur man tänker, men det är ändå helt emot vår fundamentala uppfattning om människolivet. Vi kan aldrig säga att ändamålen helgar medlen. För oss är det viktigare att hjälpa gravida med rent vatten, förlossningsvård och mödravård.

– Katolska kyrkan är en enorm biståndsaktör och en stor andel av barnhemmen, hiv-vården och annan hjälpverksamhet i många utvecklingsländer drivs faktiskt av kyrkan. Vi sitter inte med armarna i kors på moraliskt höga hästar, vi gör allt vi kan för att hjälpa människor.

– Men vår uppfattning är att det ofödda barnet är ett barn. Den lilla människan måste skyddas, och oavsett vilka omständigheterna är, så kan vi inte tumma på det, säger Helena D'Arcy.

Under vintern har SMR haft uppe frågan i flera olika sammanhang. Bland annat hade man ett panelsamtal, där flera olika synsätt fanns representerade, på ett medlemsmöte nyligen. Fortfarande är det dock oklart om, och i så fall hur, formuleringen om abort kommer att ändras.

Detta har hänt

I november publicerade Världen idag den första artikeln om Svenska missionsrådet positiva inställning till att bistånd går till abortverksamhet. I deras jämställdhetspolicy står det:
”Ökad kunskap om hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter, tillgång till hälsovård, tillgång till laglig abort och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med.”
Flera medlemmar inom SMR uttryckte kritik mot abortsynen som den ekumeniska paraplyorganisationen ger uttryck för.

Artiklarna spred sig till USA, där katolska opinionsbildare och medier var kritiska till att Stockholms katolska stift finns med i SMR. Biskop Anders Arborelius gjorde ett uttalande i december, där han menade att SMR:s policy måste ändras, annars kan stiftet lämna som medlem.
”Att ta ställning för lagliga aborter ur ett jämställdhetsperspektiv är inte så kontroversiellt i ett biståndssammanhang. Men jag har respekt och förståelse för att det är en svår fråga som skapar kontrovers för Katolska kyrkan och i andra sammanhang”, sade SMR:s generalsekreterare Anders Malmstigen till TT i januari.

Samtal har sedan hållits mellan SMR:s ledning och biskopen och dialogen ska fortsätta har man meddelat. Vid ett medlemsmöte nyligen, som hade just jämställdhet som tema, var frågan om abortskrivningen uppe till diskussion. Där fick både kritiker och förespråkare av abortformuleringen komma till tals.

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10

Franklin Graham i nytt tal: Be inte om ursäkt för evangeliet

Bibeltro. Vid ett tal i Florida varnade evangelisten Franklin Graham för att en storm mot kristna är på väg,... fredag 2/6 10:00

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10