Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

En socialchef i en kommun i Västsverige har dömts för tjänstefel. Hon har bland annat anklagats för att ha tvingat en kvinna till abort för att denne skulle slippa vara frihetsberövad. Personen på bilden har inget samband med artikeln. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix/TT

Kände sig tvingad till abort för att slippa tvångsvård

En gravid kvinna i Västsverige tvångsomhändertogs av socialtjänsten när hon tagit ett drogåterfall. Kvinnan menar sig ha fått ett ultimatum från en socialchef om att göra abort för att tvångsvården skulle upphöra. Skaraborgs tingsrätt har nu dömt socialchefen för tjänstefel – inte för ultimatumet, utan för tvångsvården.

Nyheter · Publicerad 13:41, 13 jun 2019

Det var i slutet av 2016 som kvinnan ska ha tagit ett återfall i sitt drogmissbruk, samtidigt som hon upptäckte att hon var gravid. Av rädsla för att skada fostret vände hon sig till socialtjänsten för att få hjälp, enligt P4 Skaraborg. Hon ska då ha blivit tvångsomhändertagen.

Bland annat ska ett drogtest ha gjorts som uppvisade en rad olika substanser hos kvinnan. Senare stod det dock klart att testet lästs av fel och att det handlade om en enskild substans. Enligt måls­ägarbiträdet saknas det uppgifter som kan styrka att kvinnan var inne i ett aktivt missbruk vid tillfället.

Ett av de tungt vägande skälen för att tvångsomhänderta kvinnan var, enligt rätten, att socialchefen ville skydda det ofödda barnet, som riskerade att ta skada om kvinnan använde droger under graviditeten.

Noterbart är dock att rätten konstaterar att ”tvångsvård inte motiveras utifrån fostrets situation, utan bedömningen ska endast göras utifrån kvinnans eget vårdbehov”.

Således saknas i detta avseende rättsligt skydd för ofödda barn. Tingsrätten menar att trots vad socialchefen uppgett ”finns det flera uppgifter som tyder på att det var fostret man ville skydda”, vilket alltså inte anses vara ett giltigt skäl.

Enligt rätten saknades grund för tvångsomhändertagande vid tillfället. Kvinnan uppger själv att hon fick ett ultimatum att hon för att slippa tvångsvården skulle göra abort.

– Hon har, som hon upplever det, mer eller mindre blivit tvingad att utföra en abort för att få sin frihet tillbaka, och det är klart att det sätter stora spår i en människas fortsatta utveckling, sade kvinnans målsägarbiträde till P4 Skaraborg i samband med rättegången.

”Det är […] självklart att det inte ankommer på en tjänsteman vid socialtjänsten att ha synpunkter på om en klient ska fortsätta eller avsluta en graviditet”, skriver rätten i sin dom, där man dock menar att det är oklart exakt vad som sagts mellan socialchefen och kvinnan. Därför ogillas den del av åtalet som gäller att hon skulle ha pressats att göra abort.

Socialchefen, som själv helt nekar till brott, döms för tjänstefel till villkorlig dom och dagsböter. Rätten anser att kvinnan varit tvångsomhändertagen under tolv dagar utan laglig grund och att frihetsberövandet skett under en tid då hon varit extra sårbar, bland annat till följd av sin graviditet.

Kvinnan som tvångsomhändertogs har tidigare enligt P4 Kronoberg sagt:

”Jag har tappat tron på samhället och känner enormt självhat och skuld över det liv jag tagit”.

Den dömda kvinnan jobbar inte längre inom kommunens verksamhet.

Hon har, som hon upplever det, mer eller mindre blivit tvingad att utföra en abort för att få sin frihet tillbaka och det är klart att det sätter stora spår i en människas fortsatta utveckling.

Israels modell är hård – men konsekvent med judisk tradition

Israelkommentar Pendeln svänger alltid inom politiken. Ibland svänger den snabbare, ibland långsammare, men man kan... torsdag 28/5 00:00

Människovärdet blir synligt i coronatider

Ledare Debatten om den svenska coronastrategin fortsätter, och lär så göra under lång tid framöver. Något... torsdag 28/5 00:00

Hur kan jag sluta vara ”den duktiga flickan”?

Familjefrågan. Jag har alltid varit extremt högpresterande och har väldigt höga krav på mig. Jag skulle nog säga... fredag 29/5 00:00

SVT sågas efter besked om könskrav i Mello

Public service. Alla Melodifestivalbidrag som skrivs av mer än en person kommer år 2022 behöva ha minst en kvinnlig... torsdag 28/5 16:54

Från en stund av nattvardsfirande på ett kafé i östra Turkiet

Missionsglimten En solig men kall dag sitter jag tillsammans med ett fåtal personer i den stad som vi bett så många... fredag 29/5 00:00

Inställda konferenser – siktar mot nästa år

Inställda konferenser. Efter 133 somrar i rad har coronapandemin tvingat Torpkonferensen till ett uppehåll. – Inte roligt,... torsdag 28/5 16:20

Hur kan jag sluta vara ”den duktiga flickan”?

Familjefrågan. Jag har alltid varit extremt högpresterande och har väldigt höga krav på mig. Jag skulle nog säga...

Socialistiska och liberala förbudskrav tog över svensk skola

Kampen om den svenska skolan (del 4/4). Efter 1990-talets friskolereform återfick Socialdemokraterna makten och inledde en rad samordnade...