Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Jurister pressar regeringen om kyrkorestriktioner

”Att tillåta shoppingcenter att hålla öppet med en person per 10 kvadratmeter, och samtidigt neka religionsutövare att hålla sammankomster för tillbedjan under samma förutsättning saknar proportionalitet och kan utgöra diskriminering.”

Det skriver Skandinaviska människorättsjuristerna i Dagens Juridik.

Nyheter · Publicerad 13:00, 2 feb 2021

Ruth Nordström och Rebecca Ahlstrand vid juristbyrån menar att det i Sverige saknats en ”omfattande, fördjupad och tydlig diskussion om de allvarliga begränsningar som görs av mänskliga fri- och rättigheter i pandemins namn”, skriver de på debattplats i Dagens Juridik.

Särskilt menar de att debatten om religionsfriheten lyst med sin frånvaro. När regeringen skulle motivera den nya pandemilagen som inskränker flera grundläggande rättigheter nämndes knappt religionsfriheten alls.

I både USA och Tyskland har juridiska instanser slagit fast religionsfrihetens starka ställning och gått emot totalförbud mot religiösa sammankomster, konstaterar Nordström och Ahlstrand.

”I Sverige har, till skillnad från dessa högsta instanser, en domstolprövning gällande utomhusgudstjänst under julaftonskvällen, en av kristendomens viktigaste högtider, nekats av förvaltningsrätten i Stockholm ... Detta förefaller högst anmärkningsvärt, då kraftfulla restriktioner planerade att vidtas, och gudstjänsten skulle hållas utomhus”, skriver de.

Det kan handla om diskriminering att neka gudstjänstfirare samma möjligheter som ”shoppare”. Och det bör vara lättare att följa restriktioner i en religiös sammankomst, där var och en sitter på särskild avsedd plats, än i ett shoppingcenter, anför juristerna.

”Just nu pågår ett upprop för att ge religiösa sammankomster större frihet och kyrkor lättade restriktioner. Hur kommer regeringen att respondera till detta?” undrar Ahlstrand och Nordström i sin debattartikel.

Renhetskultur är något helt annat än hederskultur

Ledare De senaste månaderna har man från flera håll försökt att kleta begreppet ”hederskultur” på Sveriges... lördag 10/4 00:00

Inflytelserik fransk filosof anklagas för pedofili i ny bok

Frankrike. Var den franska filosofen Michel Foucault, som är känd för sina reflektioner kring maktstrukturer... söndag 11/4 12:00

Allt färre amerikaner är kyrkligt aktiva

USA. Antalet amerikaner som är medlemmar i någon kyrka, synagoga eller moské blir allt färre, enligt en... lördag 10/4 16:00

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...

Liberalteologin urholkar bibelns gudomliga inspiration

Bibeltro eller bibelkritik (del 2/4). Utifrån bibliskt perspektiv kan man knappast betrakta liberalteologin som kristen, eftersom den...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier