Nyheter

Jönköpingsbor stod upp för judarna

Polisen säkerställde tryggheten för manifestationen som startade vid Filmstaden på centrala väster i Jönköping.
Israelflaggor och en och annan svensk flagga bars i tåget.
På Hoppets torg hölls tal och sjöngs välsignelsen såväl som Israels nationalsång Hatikvah, som på hebreiska betyder just Hopp.

Att visa sitt stöd för dem som dödades av Hamas massakrer och för gisslan som hålls i Gaza. Det var målet när cirka 200 personer på söndagen gav sig ut på Jönköpings gator i ett soligt men kylslaget novemberväder.

Publicerad Uppdaterad

Det var ett stillsamt och värdigt tåg, fritt från knutna nävar, hatretorik eller politiska budskap som tågade genom centrala Jönköping

Karin Hansson-Lindgren

– Det var ingen politisk manifestation, utan vi ville bara visa vårt stöd och vår kärlek till Israel, sa Karin Hansson-Lindgren, initiativtagare till manifestationen,  till Världen idag.

Hon berättade att de inte gått ut med någon bredare information innan, för att undvika att någon skulle bli provocerad och att det skulle kunna bli någon form av motdemonstration.

Manifestationen hade sin startpunkt på den öppna platsen framför SF Bio. Filip Möller stötte i sitt Shofarhorn (ett horn som används rituellt inom judendomen och som är tillverkat av hornet från ett kosher d

Israeliska flaggor, små och stora, dominerade tåget som också ackompanjerades av Israels nationalsång i högtalare. Många i tåget var kristna men även judar och andra som ville stå upp mot antisemitismen deltog. 

På plats fanns också många poliser som hade organiserat sig väl för att se till att ingen skulle störa manifestationen.

Målet för tåget var Hoppets torg där sånger sjöngs, ackompanjerade av Shofarhornet.

Martin höll ett tal

Förste talare var Martin Åhlin. Han tog sin utgångspunkt från 1 Moseboken i Bibeln där Gud skiljde mörkret från ljuset.

– Vad är ljus? Vad är mörker? Och vad innebär det att skilja mellan ljus och mörker? Svaren kommer senare i kapitlet när människan får lära sig skilja mellan gott och ont, rätt och fel, sanning och lögn. Ur detta kommer våra mest grundläggande lagar, att mord är fel, stöld är fel och att lögn är fel.

– Men i dag finns det somliga som lär ut att mord är berättigat mot Israel, att stöld är berättigat, att människor blir en förhandlingsvara och att lögn propageras som sanning genom skolböcker, TV-program och andra medier.

Vad kan då Sverige göra när människor i Israel blir mördade, kidnappade och förföljda? frågade sig Martin Åhlin och erinrade om att israeler och araber (palestinier) är brödrafolk som ättlingar till Abrahams båda söner Isak och Ismael. 

– Vi talar till Ismael, som vi talar till en familjemedlem: lägg ner dina vapen, lämna tillbaka fångarna, släpp hatet!

Därefter följde ett kortare tal och förbön av Torgny Hugosson.

– Vi välsignar Israel eftersom Israel är civilisationens vagga. Därifrån kommer frälsningen. Jesus är vår kung och han kommer snart tillbaka.

Toner av israeliskt shofar-horn i tåget

Talet avslutades med en stunds förbön som inbegrep även Palestina och Gaza.

Innan deltagarna i manifestationen återvände till utgångspunkten sjöngs sången ”Vi välsignar dig Israel”.

Välsignande händer sträcktes från samlingen i Smålands Jerusalem mot Israel, och det judiska folket men också mot Gaza och människor som lider där.

När det hela var över var Karin Hansson-Lindgren lättad.

– Jag är mycket nöjd, allt har gått bra. Jag är tacksam.

Utan slagord men till ljudet av Israels nationalsång vandrade uppemot 200 personer längs Västra Storgatan i Jönköping på söndagen.
Powered by Labrador CMS