Nyheter

JK: Inget skadestånd efter svininfluensavaccin

Flera personer drabbades av narkolepsi efter massvaccinationerna 2009. En del uppvaktade socialminister Göran Hägglund (lilla bilden) men nu avvisar JK kraven på staten att betala skadestånd för felaktig information till offren. Foto: Tobias Röstlund/TT
Flera personer drabbades av narkolepsi efter massvaccinationerna 2009. En del uppvaktade socialminister Göran Hägglund (lilla bilden) men nu avvisar JK kraven på staten att betala skadestånd för felaktig information till offren. Foto: Tobias Röstlund/TT
STOCKHOLM 20110329Socialminister Göran Hägglund träffade Emelie Olsson och andra drabbade familjer på socialdepartementet med efterföljande presskonferens.Läkemedelsverket presenterar resultat från en svensk registerstudie, den första delen i utredningen av sambandet mellan Pandemrix och narkolepsi.Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX / Kod 10010 Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT
STOCKHOLM 20110329Socialminister Göran Hägglund träffade Emelie Olsson och andra drabbade familjer på socialdepartementet med efterföljande presskonferens.Läkemedelsverket presenterar resultat från en svensk registerstudie, den första delen i utredningen av sambandet mellan Pandemrix och narkolepsi.Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX / Kod 10010 Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Staten är inte skadeståndsskyldig till de personer som drabbats av narkolepsi efter att ha tagit svininfluensavaccinet 2009.Den bedömningen gör Justitiekanslern, rapporterar Dagens Juridik.

Publicerad Uppdaterad

Pandemin 2009–2010

• När svininfluensa-pandemin drabbade Sverige 2009–2010 drog myndigheterna i gång en så kallad massvaccinering. 5,3 miljoner svenskar vaccinerade sig.

• Det vaccin som användes var Pandemrix. Vaccinet hade tillverkats av läkemedelsföretaget Glaxosmithkline (GSK) utifrån ett så kallat prototypvaccin.

• Ganska snart stod det klart att vaccinet ökade risken för barn och ungdomar att drabbas av narkolepsi.

• I en rapport från 2013 konstaterade Folkhälsomyndigheten att massvaccineringen räddade livet på cirka 100 svenskar och att den förhindrade 215 intensivvårdsfall och 1 750 slutenvårdsepisoder.

• Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som rubbar hjärnans reglering av sömn och vakenhet. Den som har narkolepsi drabbas av plötsliga sömnattacker, oftast flera gånger per dag.

Källa: Socialstyrelsen med flera

Omkring 500 personer som drabbats av narkolepsi och 1 500 av deras anhöriga krävde sammanlagt 363 miljoner kronor i skadestånd i anmälan mot staten till justitiekanslern (JK).

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som innebär att hjärnan inte kan styra över vakenhet och sömn. Den orsakar stor trötthet och går inte heller att bota.

Skadeståndsanspråket baserades på att svenska staten ska ha brutit mot artikel 8 i Europakonventionen där det står att staterna har en förpliktelse att vidta åtgärder för att skydda den enskildas privat- och familjeliv.

Dessutom fördes det fram krav på en lag som inför framtida pandemier tydliggör statens skyldigheter vid en massvaccinering.

I skrivelsen påpekades också att staten lämnade ”felaktiga lugnande besked om vaccinets ofarlighet”.

Men nu har skadeståndskravet fått avslag. JK skriver i sitt beslut att det inte har funnits någon skyldighet för staten att informera om den då okända förhöjda risken att drabbas av narkolepsi efter vaccinationen. Inte heller om den inom EU etablerade testprocedur som föregick godkännandet av vaccinet.

”Staten har därför inte överträtt några rättigheter. Mot den bakgrunden har Justitiekanslern avslagit sökandenas anspråk, utan att därigenom ta ställning till frågor om preskription och om de anhöriga i och för sig skulle kunna ses som skadelidande i konventionens mening”, skriver myndigheten på sin hemsida.

Personer som har fått sambandet mellan svininfluensavaccinet och narkolepsigodkänt har rätt till ersättning från Läkemedelsförsäkringen. Taket i försäkringen är 10 miljoner kronor för varje drabbad.

Powered by Labrador CMS